Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1237

2018 m. rugsėjo 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1237, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

ST/11292/2018/INIT

OJ L 231, 14.9.2018, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1237/oj

14.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 231/27


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1237

2018 m. rugsėjo 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP;

(2)

2018 m. kovo 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/392 (2), kuriuo Sprendime 2014/145/BUSP numatytų priemonių galiojimas pratęstas dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad toliau kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, Sprendimo 2014/145/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas dar šešių mėnesių laikotarpiui;

(4)

Taryba peržiūrėjo atskirus įrašus sąraše, kuris išdėstytas Sprendimo 2014/145/BUSP priede, ir nusprendė iš dalies pakeisti informaciją apie tam tikrus asmenis ir subjektus;

(5)

Todėl Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/145/BUSP 6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2019 m. kovo 15 d.“;

2 straipsnis

Sprendimo 2014/145/EB priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  2018 m. kovo 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/392, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 69, 2018 3 13, p. 48).


PRIEDAS

Įrašai apie toliau išvardytus asmenis ir subjektus, pateikti Sprendimo 2014/145/BUSP priede, pakeičiami šiais įrašais:

 

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Gimimo data: 1974 7 15

Gimimo vieta: Kharkiv (Charkovas), Ukrainos TSR

2014 m. kovo 1 d. D. V. Berezovskiy buvo paskirtas Ukrainos karinio jūrų laivyno vadu, tačiau vėliau prisiekė Krymo ginkluotosioms pajėgoms, taip sulaužydamas savo priesaiką Ukrainos kariniam laivynui.

Iki 2015 m. spalio mėn. jis buvo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno vado pavaduotoju.

Nuo 2015 m. jis studijuoja Rusijos karinių pajėgų generalinio štabo karo akademijoje.

2014 3 17

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Gimimo data: 1972 11 9

Gimimo vieta: Sverdlovsk (Sverdlovskas)

Rusijos Federacijos Tarybos Konstitucinės teisės ir valstybės kūrimo komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešais pareiškimais A. A. Klishas siekė pateisinti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje pareikšdamas, kad „Ukrainos Prezidentas pritaria Krymo valdžios institucijų Rusijos Federacijos Prezidentui pateiktam prašymui suteikti visa apimančią pagalbą Krymo piliečiams ginti“.

2014 3 17

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Gimimo data: 1957 4 3

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Ordžonikidzė), Šiaurės Osetija

Buvęs Rusijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto narys. Jo kaip Rusijos Federacijos Tarybos nario įgaliojimų laikas baigėsi 2017 m. rugsėjo mėn.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. jis yra Šiaurės Osetijos parlamento pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Gimimo data: 1970 7 30

Gimimo vieta: Sankt Peterburgas (buvęs Leningradas)

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas ir dabartinis šio komiteto narys.

2014 3 17

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Gimimo data: 1963 12 21

Gimimo vieta: Maskva

Buvęs Rusijos Federacijos Ministro Pirmininko pavaduotojas. Viešai ragino aneksuoti Krymą.

2014 3 21

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Gimimo data: 1956 9 1

Gimimo vieta: Zaporozhye (Zaporožė), Ukrainos TSR

Buvęs Juodosios jūros laivyno vado pavaduotojas, kontradmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2017 m. rugsėjo 26 d. Rusijos Federacijos Prezidento dekretu buvo atleistas iš šių pareigų ir iš karinės tarnybos.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. jis yra Rusijos Federacijos Tarybos narys, atstovaujantis aneksuotą Sevastopolio miestą.

2014 3 21

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Gimimo data: 1955 10 10

Gimimo vieta: Simferopolis, Krymas

Krymo rinkimų komisijos pirmininkas. Atsakingas už Krymo „referendumo“ administravimą. Atsakingas pagal Rusijos sistemą už referendumo rezultatų pasirašymą.

Eidamas Krymo rinkimų komisijos pirmininko pareigas jis dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2014 3 21

32.

Generolas leitenantas Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Gimimo data: 1959 12 5

Gimimo vieta: Osh (Ošas), Kirgizijos TSR

Buvęs Rusijos karinių pajėgų būrių, dislokuotų neteisėtai aneksuotoje Krymo teritorijoje (kuriuos Rusija oficialiai tebevadina „vietos savigynos būriais“) de facto vadas. Buvęs Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas. Šiuo metu yra Rusijos generalinio štabo karo akademijos Viešojo administravimo ir nacionalinio saugumo katedros vadovas.

2014 3 21

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Gimimo data: 1983 5 1

Gimimo vieta: Khartsyzsk (Charcyzkas), Donecko sritis

Vienas iš ideologiniu požiūriu radikalios organizacijos „Donbaso liaudies kariuomenė“ vadovų. Jis aktyviai dalyvavo užimant kelis valstybinius pastatus Donecko regione.

„Donecko liaudies respublikos liaudies tarybos“ narys, buvęs „Liaudies tarybos Informacijos politikos ir informacinių technologijų komiteto“ pirmininkas ir dabartinis šio komiteto narys.

2014 4 29

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Gimimo data: 1980 7 25

Gimimo vieta: Makiivka (Donetsk oblast) (Makijivka, Donecko sritis)

Buvęs vienas iš pasiskelbusios „Donecko liaudies respublikos“ ginkluotųjų pajėgų vadovų. Pasak vieno iš „Donecko liaudies respublikos“ vadovų D. V. Pushylin, pajėgų tikslas – „apsaugoti Donecko liaudies respublikos žmones ir Respublikos teritorinį vientisumą“.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 5 12

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Gimimo data: 1980 3 18

Gimimo vieta: Mikhailovka (Michailovka), Voroshilovgrad region (Vorošylovhrado regionas), Ukrainos TSR arba Yevpatoria (Eupatorija), Ukrainos TSR

Valstybės Dūmos narė, išrinkta iš neteisėtai aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos.

Buvusi vadinamosios Krymo Respublikos prokurorė. Aktyviai įgyvendino Rusijos vykdytą Krymo aneksiją.

Šiuo metu Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto pirmininko pavaduotoja.

2014 5 12

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Gimimo data: 1956 6 20 arba 1956 10 6

Gimimo vieta: Djerzjinsk, Donetsk region (Dzeržinskas, Donecko regionas)

Kazokų pajėgų vadas.

Atsakingas už vadovavimą separatistams Rytų Ukrainoje, kovojantiems prieš Ukrainos Vyriausybės pajėgas.

Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką.

2014 7 12

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Gimimo data: 1954 5 17

FSB (Rusijos Federacijos Federalinės saugumo tarnybos) Penktosios tarnybos vadas.

Būdamas vyresniuoju FSB pareigūnu (generolu pulkininku), vadovauja tarnybai, atsakingai už žvalgybos operacijų ir tarptautinės veiklos priežiūrą.

2014 7 25

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Gimimo data: 1981 7 10

Gimimo vieta: Kuibyševas (Samara)

Valstybės Dūmos narys.

Būdamas Dūmos nariu jis paskelbė apie nepripažintos vadinamosios Donecko liaudies respublikos „de facto ambasados“ Maskvoje inauguraciją; jis prisideda kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinantis.

Šiuo metu – Rusijos Valstybės Dūmos Fizinio lavinimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.

2014 7 25

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Gimimo data: 1960 12 23

Gimimo vieta: Vyselki, Krasnodar region (Vyselkai, Krasnodaro regionas)

Buvęs Krasnodaro krašto gubernatorius.

Laikinai einančio Krymo Autonominės Respublikos vadovo pareigas asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Ta proga laikinai einantis Krymo Autonominės Respublikos vadovo pareigas asmuo pareiškė, kad A. N. Tkachyov buvo vienas iš pirmųjų pareiškusių savo paramą naujai Krymo „vadovybei“.

Buvęs Rusijos Federacijos žemės ūkio ministras.

2014 7 25

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Gimimo data: galbūt 1981 7 23

Buvusi vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamosios Vyriausybės atstovė spaudai, paskelbusi pareiškimus, kuriuose pateisinama, inter alia, Ukrainos karinio lėktuvo numušimas, žmonių pagrobimas įkaitais, neteisėtų ginkluotų grupuočių koviniai veiksmai – taip kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir vieningumui.

Buvusi LLR spaudos tarnybos atstovė spaudai.

2014 7 30

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Gimimo data: 1976 9 23

Gimimo vieta: Maskva

Buvęs vadinamosios Donecko liaudies respublikos atstovas Maskvoje. Savo pareiškimuose jis, inter alia, yra kalbėjęs apie nereguliariųjų pajėgų pasirengimą vykdyti partizaninio karo veiksmus ir apie ginklų sistemas, jų atimtas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Buvęs vienas iš „Donbaso savanorių sąjungos“ vadovų.

2014 9 12

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Gimimo data: 1968 2 11

Rusijos armijos generolas majoras. Buvęs 76-ojo oro desanto padalinio, kuris buvo susijęs su Rusijos kariniu buvimu Ukrainos teritorijoje, visų pirma neteisėtos Krymo aneksijos metu, vadas. Nuo 2018 m. Oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas.

2014 9 12

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Gimimo data: 1982 9 29 arba 1982 9 23

Kaip buvęs vadinamasis Luhansko Centrinės rinkimų komisijos vadovas, jis buvo atsakingas už 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamųjų rinkimų organizavimą „Luhansko liaudies respublikoje“. Šiais „rinkimais“ pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie buvo neteisėti. Nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2017 m. gruodžio mėn. jis buvo „Luhansko liaudies respublikos“ vadinamasis teisingumo ministras.

Taigi, priimdamas ir eidamas šias pareigas, taip pat organizuodamas neteisėtus „rinkimus“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2014 11 29

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Gimimo data: 1972 5 20 arba 1972 5 30

Gimimo vieta: Luhanskas

Buvęs neteisėtos vadinamosios Luhansko liaudies Respublikos vadinamasis teisingumo ministras. Nuo 2015 m. spalio mėn. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos „Centrinės rinkimų komisijos“ pirmininkas.

Taigi, priimdamas ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА)

Gimimo data: 1988 1 20

Gimimo vieta: Krasnoarmëisk (Krasnoarmeiskas)

Buvusi vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamoji teisingumo ministrė.

Taigi, priimdama ir eidama šias pareigas, ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Gimimo data: 1978 7 25 (arba 1975 3 23)

Gimimo vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad (Krasnyj Lučas, Vorošylovhradas), Luhansko regionas

Buvęs vadinamosios Luhansko liaudies Respublikos vadinamasis generalinis prokuroras (iki 2017 m. spalio mėn.). Šiuo metu laikinai eina vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamojo teisingumo ministro pareigas.

Taigi, priimdamas ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

2015 2 16

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Gimimo data: 1970 7 17

Buvęs Sevastopolio rinkimų komisijos pirmininkas. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2018 5 14“

 

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„3.

Vadinamoji Luhansko liaudies respublika

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Oficiali informacija:

https://glava-lnr.info

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Vadinamoji Luhansko liaudies respublika buvo įkurta 2014 m. balandžio 27 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d. Nepriklausomybė paskelbta 2014 m. gegužės 12 d.

2014 m. gegužės 22 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos sukūrė vadinamąją federalinę Novorusijos valstybę.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Ji taip pat susijusi su verbavimu į separatistinę „Pietryčių armiją“ ir kitas neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

4.

Vadinamoji Donecko liaudies respublika

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Oficiali informacija:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

Vadinamoji Donecko liaudies respublika paskelbta 2014 m. balandžio 7 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d. Nepriklausomybė paskelbta 2014 m. gegužės 12 d.

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko liaudies respublikos pasirašė susitarimą dėl vadinamosios federalinės Novorusijos valstybės sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Ji taip pat susijusi su verbavimu į neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

6.

Tarptautinė visuomeninių susivienijimų sąjunga „Didžioji Dono armija“

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское“

Oficiali informacija:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Telefono numeris:

+7-8-908-178-65-57

Socialinė žiniasklaida: „Kazokų nacionalinė gvardija“ http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresas: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Kitas adresas: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

„Didžioji Dono armija“ įsteigė „Kazokų nacionalinę gvardiją“, atsakingą už kovą su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat kėsinantis į Ukrainos stabilumą arba saugumą.

Susijusi su Nikolay Kozitsyn, kuris yra Kazokų pajėgų vadas, atsakingas už vadovavimą separatistams Rytų Ukrainoje, kovojantiems su Ukrainos vyriausybės pajėgomis.

2014 7 25

7.

„Sobol“

„Соболь“

Oficiali informacija:

http://soboli.net

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/sobolipress

Telefono numeris:

(0652) 60-23-93

El. paštas: SoboliPress@gmail.com

Adresas: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (centrinės autobusų stoties rajonas)

Radikali sukarinta organizacija, atsakinga už atvirą paramą jėgos naudojimui siekiant nutraukti Ukrainos kontrolę Kryme, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Atsakinga už separatistų mokymą kovoti su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

2014 7 25

8.

Vadinamoji Luhansko gvardija

„Луганская гвардия“

Socialinė žiniasklaida ir kita informacija:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luhansko savigynos kariuomenė, atsakinga už separatistų mokymą kovoti su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Susijusi su German PROPOKIV, aktyviu vadovu, atsakingu už dalyvavimą užgrobiant Ukrainos saugumo tarnybos Luhansko regioninio biuro pastatą, kuris įrašė kreipimąsi į prezidentą V. Putiną ir Rusiją iš okupuoto pastato.

2014 7 25

9.

Vadinamoji Pietryčių armija

„Армии Юго-Востока“

http://lugansk-online.info/statements

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/lugansksbu

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, laikoma viena iš svarbiausių Rytų Ukrainoje.

Atsakinga už Saugumo tarnybos pastato Luhansko regione okupavimą.

Susijusi su Valeriy BOLOTOV, kuris įtrauktas į sąrašą kaip vienas iš grupuotės vadovų.

Susijusi su Vasyl NIKITIN, atsakingu už vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vyriausybės separatistinę „valdžios“ veiklą.

2014 7 25

10.

Vadinamoji Donbaso liaudies kariuomenė („Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“)

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

El. paštas: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Skambinti savanoriams Rusijoje:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

arba rašyti el. paštu novoross24@mail.ru

Adresas: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, atsakinga už kovą su Ukrainos Vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą. Inter alia, ši karinė grupuotė perėmė kelių Vyriausybės pastatų Rytų Ukrainoje kontrolę 2014 m. balandžio mėn. pradžioje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Susijusi su Pavel Gubarev, kuris yra atsakingas už regioninės valdžios pastato Donecke užėmimą kartu su prorusiškomis pajėgomis ir pasiskelbimą „liaudies gubernatoriumi“.

2014 7 25

11.

Batalionas „Vostok“

„Батальон Восток“

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, laikoma viena iš svarbiausių Rytų Ukrainoje. Atsakinga už kovą su Ukrainos Vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Aktyviai dalyvavo karinėse operacijose, kurių metu užimtas Donecko oro uostas.

Įeina į „Donecko liaudies respublikos“ ginkluotųjų pajėgų vadinamojo 1-ojo armijos korpuso sudėtį.

2014 7 25

16.

Rusijos Federacijos Prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ (anksčiau žinoma kaip sanatorija „NizhnyayaOreanda“, Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort „Nizhnyaya Oreanda“, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos teisę. 2014 m. kovo 21 d.„Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą „Dėl sanatorijų ir kurortų asociacijos sukūrimo klausimų“ Nr. 1767-6/14, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas sanatorijai „Nizhnyaya Oreanda“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę. 2014 m. spalio 9 d. perregistruota kaip Rusijos Federacijos Prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Steigėjas: Rusijos Federacijos Prezidento administracija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

2014 7 25

17.

Krymo respublikos įmonė „Azov distillery plant“

„Azov distillery plant“ Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёроводочннй Завод“

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye, Jankoysky district

(Джанкойский район, 296178

Ялта, Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

kodas: 01271681

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota pažeidžiant Ukrainos teisę. 2014 m. balandžio 9 d.„Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d. Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 1836-6/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių Krymo Respublikos teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas „Azovsky likerovodochny zavod“ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę.

Vyksta bankroto procedūra.

2014 7 25

21.

„JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION“ (PRIEŠLĖKTUVINĖS IR ORO ERDVĖS GYNYBOS AKCINĖ BENDROVĖ „ALMAZ-ANTEY“)

„Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз – Антей““

(dar žinoma kaip CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз – Антей“)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Interneto svetainė: almaz-antey.ru;

El. pašto adresas antey@almaz-antey.ru

„Almaz-Antey“ yra Rusijos valstybinė įmonė. Ji gamina zenitinius ginklus, įskaitant raketas „žemė–oras“, kurias ji tiekia Rusijos kariuomenei. Rusijos valdžios institucijos tiekia sunkiąją ginkluotę separatistams Rytų Ukrainoje, taip prisidedant prie padėties Ukrainoje destabilizavimo. Šiuos ginklus naudoja separatistai, be kita ko, lėktuvų numušimui. Todėl „Almaz-Antey“, kaip valstybės valdoma įmonė, prisideda prie padėties Ukrainoje destabilizavimo.

2014 7 30

24.

Donecko respublika

(viešoji organizacija)

Донецкая республика

Oficiali informacija:

http://oddr.info/

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Jai vadovauja Alexander ZAKHARCHENKO, o ją įkūrė Andriy PURGIN.

2014 11 29

25.

„Peace to Luhansk Region“ („Taika Luhansko regionui“) (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

28.

„Luhansk Economic Union“ („Luhansko ekonominė sąjunga“) (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Oficiali informacija:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

„Socialinė organizacija“, pateikusi kandidatus neteisėtuose 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios Luhansko liaudies respublikos vadinamuosiuose rinkimuose. Pateikė Oleg AKIMOV kandidatūrą į vadinamosios Luhansko liaudies respublikos „vadovo“ pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

30.

Batalionas „Sparta“

„Батальон „Спарта““

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Įeina į „Donecko liaudies respublikos“ vadinamojo 1-ojo armijos korpuso sudėtį. Vadinamas kariniu daliniu 08806. 2017 m. lapkričio mėn. šis dalinys buvo pavadintas nužudyto separatistų karinio vado Arsen Pavlov (dar žinomo kaip Motorola) garbei.

2015 2 16

33.

Brigada „Prizrak“

Бригада „Призрак“

mail@prizrak.info

Тelefono numeris: 8985 130 9920

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Įeina į „Luhansko liaudies respublikos“ vadinamojo 2-ojo armijos korpuso sudėtį.

Taip pat vadinamas 14-u motorizuotu ginkluotu batalionu.

2015 2 16“


Top