EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1126

2018 m. rugpjūčio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1126, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai

ST/11304/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1126/oj

13.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/53


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1126

2018 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/184/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai;

(2)

2018 m. birželio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/900 (2), kuriuo į Sprendimo 2013/184/BUSP priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukti septyni asmenys;

(3)

dėl kai kurių į sąrašą įtrauktų asmenų ar subjektų buvo gauta atnaujinta informacija;

(4)

Sprendimo 2013/184/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/184/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSP (OL L 111, 2013 4 23, p. 75).

(2)  2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/900, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai (OL L 160 I, 2018 6 25, p. 9).


PRIEDAS

Sprendimo 2013/184/BUSP priede pateikiamo asmenų ir subjektų sąrašo 1, 3, 4 ir 5 įrašai pakeičiami taip:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Aung Kyaw Zaw

Gimimo data: 1961 m. rugpjūčio 20 d.

Paso Nr.: DM000826

Išdavimo data: 2011 m. lapkričio 22 d.

Galiojimo pabaigos data: 2021 m. lapkričio 21 d.

Karinis identifikavimo numeris: BC 17444

Leitenantas generolas Aung Kyaw Zaw buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) specialiųjų operacijų biuro Nr. 3 vadas nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. pabaigos. Specialiųjų operacijų biuras Nr. 3 prižiūrėjo Vakarų karinę apygardą, todėl tomis aplinkybėmis leitenantas generolas Aung Kyaw Zaw yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu Vakarų karinė apygarda įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

3.

Than Oo

Gimimo data: 1973 m. spalio 12 d.

Karinis identifikavimo numeris: BC 25723

Brigados generolas Than Oo yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 99-osios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 99-oji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

4.

Aung Aung

Karinis identifikavimo numeris: BC 23750

Brigados generolas Aung Aung yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 33-iosios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 33-ioji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

5.

Khin Maung Soe

 

Brigados generolas Khin Maung Soe yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) karinio operatyvinio vadovavimo padalinio Nr. 15 (taip pat kartais žinomo kaip 15-oji lengvųjų pėstininkų divizija), kuriai priklauso pėstininkų batalionas Nr. 564, vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antrąjį pusmetį Karinio operatyvinio vadovavimo padalinys Nr. 15, visų pirma, pėstininkų batalionas Nr. 564, įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25“


Top