Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0900

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/900, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai

ST/9551/2018/INIT

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/900/oj

25.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 160/9


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/900

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/184/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai;

(2)

2018 m. vasario 26 d. Taryba priėmė išvadas, kuriose pasmerkė plačiai paplitusius, sistemingai Mianmaro / Birmos karinių bei saugumo pajėgų toliau vykdomus sunkius žmogaus teisių pažeidimus. Išvadose paprašyta pateikti pasiūlymų dėl tikslinių ribojamųjų priemonių Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) aukšto rango karininkams;

(3)

2018 m. balandžio 26 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/655 (2), kuris yra tikslinių ribojamųjų priemonių tam tikriems Mianmaro ginkluotosioms pajėgoms (Tatmadaw) ir sienos apsaugos policijai priklausantiems fiziniams asmenims, atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, už trukdymą teikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams, kuriems jos reikia, ir už trukdymą vykdyti nepriklausomus įtariamų šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų tyrimus, teisinis pagrindas;

(4)

atsižvelgiant į padėtį Mianmare / Birmoje ir į tai, kad tam tikri Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) ir sienos apsaugos policijos padaliniai atsakingi už padarytus žmogaus teisių pažeidimus, septyni asmenys turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2013/184/BUSP priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5)

Sprendimo 2013/184/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/184/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui/Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSP (OL L 111, 2013 4 23, p. 75).

(2)  2018 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/655, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai (OL L 108, 2018 4 27, p. 29).


PRIEDAS

Į Sprendimo 2013/184/BUSP priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašą įtraukiami toliau nurodyti asmenys:

 

„Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Aung Kyaw Zaw

Gimimo data: 1961 m. rugpjūčio 20 d.

Paso Nr.: DM000826

Išdavimo data: 2011 m. lapkričio 22 d.

Galiojimo pabaigos data: 2021 m. lapkričio 21 d.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: BC 17444

Leitenantas generolas Aung Kyaw Zaw buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) specialiųjų operacijų biuro Nr. 3 vadas nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. pabaigos. Specialiųjų operacijų biuras Nr. 3 prižiūrėjo Vakarų karinę apygardą, todėl tame kontekste leitenantas generolas Aung Kyaw Zaw yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu Vakarų karinė apygarda įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

2.

Maung Maung Soe

Gimimo data: 1964 m. kovo mėn.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Tatmadaw Kyee 19571

Generolas majoras Maung Maung Soe buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Vakarų karinės apygardos vadas nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn. ir prižiūrėjo karines operacijas Rachinų valstijoje. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu Vakarų karinė apygarda įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

3.

Than Oo

Gimimo data: 1973 m. spalio 12 d.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: BC 25723

Brigados generolas Than Oo yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 99-osios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 99-oji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

4.

Aung Aung

Nacionalinis identifikavimo Nr.: BC 23750

Brigados generolas Aung Aung yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 33-iosios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 33-ioji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

5.

Khin Maung Soe

 

Generolas majoras Khin Maung Soe yra 15-osios Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) lengvųjų pėstininkų divizijos, kuriai priklauso pėstininkų batalionas Nr. 564, vadas. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 15-oji lengvųjų pėstininkų divizija, visų pirma pėstininkų batalionas Nr. 564 įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

6.

Thura San Lwin

Gimimo data: 1957 m.

Brigados generolas Thura San Lwin buvo sienos apsaugos policijos vadas nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. spalio mėn. pradžios. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu sienos apsaugos policija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo yra 8-ojo saugumo policijos bataliono vadas. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 8-asis saugumo policijos batalionas įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą. Tie pažeidimai buvo vykdomi kartu su Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 33-iąja lengvųjų pėstininkų divizija, vadovaujama brigados generolo Aung Aung, ir tai divizijai tiesiogiai remiant. Todėl Thant Zin Oo yra susijęs su įtrauktu į sąrašą brigados generolu Aung Aung.

2018 6 25“


Top