Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

2018 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/715, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 120/4


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/715

2018 m. gegužės 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/183/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (KLDR);

(2)

2015 m. liepos 2 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1066 (2), kuriuo „Korean National Insurance Company GmbH“ (KNIC) ir šeši asmenys, veikiantys jos vardu ar jos nurodymu, buvo įtraukti į Sprendimo 2013/183/BUSP II priedą. 2016 m. kovo 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/475 (3), kuriuo įtraukė KNIC į Sprendimo 2013/183/BUSP II priedą ir išbraukė su KNIC GmbH susijusį įrašą. Sprendimu (BUSP) 2016/475 taip pat iš dalies pakeisti įrašai, susiję su šešiais asmenimis, veikiančiais KNIC vardu ar jos nurodymu;

(3)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849 (4) dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP;

(4)

2017 m. rugpjūčio 5 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2371 (2017), kuria numatytos naujos priemonės Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, įskaitant KNIC įtraukimą į sąrašą;

(5)

2017 m. rugpjūčio 10 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2017/1459 (5), kuriuo KNIC buvo įtraukta į Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priedą, o 2017 m. rugpjūčio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1504 (6), kuriuo KNIC buvo išbraukta iš Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priedo;

(6)

todėl įrašai, susiję su asmenimis, veikiančiais KNIC vardu ar jos nurodymu, turėtų būti įrašyti į Sprendimo (BUSP) 2016/849 III priedą ir išbraukti iš jo II priedo;

(7)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 III ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 III ir II priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/800/BUSP (OL L 111, 2013 4 23, p. 52).

(2)  2015 m. liepos 2 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1066, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 174, 2015 7 3, p. 25).

(3)  2016 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/475, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 85, 2016 4 1, p. 34).

(4)  2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (OL L 141, 2016 5 28, p. 79).

(5)  2017 m. rugpjūčio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/1459, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 208, 2017 8 11, p. 38).

(6)  2017 m. rugpjūčio 24 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1504, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL L 221, 2017 8 26, p. 22).


PRIEDAS

A.

Sprendimo (BUSP) 2016/849 III priede, po antraštės „23 straipsnio 1 dalies c punkte ir 27 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų sąrašas“ paantrašte „A. Asmenys“, įrašomi šie įrašai:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„19.

KIM Il-Su

alias KIM Il Su

Gim. data: 1965 9 2

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

2015 7 3

Valdytojas Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, ir buvęs KNIC įgaliotasis vyriausiasis atstovas Hamburge, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

20.

KANG Song-Sam

alias KANG Song Sam

Gim. data: 1972 7 5

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

2015 7 3

Buvęs Korea National Insurance Corporation (KNIC) įgaliotasis atstovas Hamburge, toliau veikiantis KNIC naudai, jos vardu arba jos nurodymu.

21.

CHOE Chun-Sik

alias CHOE Chun Sik

Gim. data: 1963 12 23

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

Paso Nr.: 745132109

Galioja iki 2020 2 12

2015 7 3

Direktorius Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

22.

SIN Kyu-Nam

alias SIN Kyu Nam

Gim. data: 1972 9 12

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

Paso Nr.: PO472132950

2015 7 3

Direktorius Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, ir buvęs KNIC įgaliotasis atstovas Hamburge, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

23.

PAK Chun-San

alias PAK Chun San

Gim. data: 1953 12 18

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

Paso Nr.: PS472220097

2015 7 3

Direktorius Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, bent iki 2015 m. gruodžio mėn. ir buvęs KNIC įgaliotasis vyriausiasis atstovas Hamburge, toliau veikiantis KNIC naudai, jos vardu arba jos nurodymu.

24.

SO Tong Myong

Gim. data: 1956 9 10

2015 7 3

Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidentas, KNIC valdybos komiteto pirmininkas (2012 m. birželio mėn.); Korean National Insurance Corporation generalinis valdytojas, 2013 m. rugsėjo mėn. duomenimis, veikiantis KNIC vardu ar jos nurodymu.“

B.

Sprendimo (BUSP) 2016/849 II priede, po antraštės „II. Asmenys ir subjektai, teikiantys finansines paslaugas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų“ paantrašte „A. Asmenys“, išbraukiami šie įrašai:

 

Vardas, pavardė

Alias

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Gim. data: 1965 9 2

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

2015 7 3

Valdytojas Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, ir buvęs KNIC įgaliotasis vyriausiasis atstovas Hamburge, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Gim. data: 1972 7 5

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

2015 7 3

Buvęs Korea National Insurance Corporation (KNIC) įgaliotasis atstovas Hamburge, toliau veikiantis KNIC naudai, jos vardu arba jos nurodymu.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Gim. data: 1963 12 23

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

Paso Nr.: 745132109

Galioja iki 2020 2 12

2015 7 3

Direktorius Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Gim. data: 1972 9 12

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

Paso Nr.: PO472132950

2015 7 3

Direktorius Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, ir buvęs KNIC įgaliotasis atstovas Hamburge, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Gim. data: 1953 12 18

Gim. vieta: Pyongyang, KLDR

Paso Nr.: PS472220097

2015 7 3

Direktorius Korea National Insurance Corporation (KNIC) Perdraudimo departamente, pagrindinėje buveinėje Pchenjane, bent iki 2015 m. gruodžio mėn. ir buvęs KNIC įgaliotasis vyriausiasis atstovas Hamburge, toliau veikiantis KNIC naudai, jos vardu arba jos nurodymu.

8.

SO Tong Myong

 

Gim. data: 1956 9 10

2015 7 3

Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidentas, KNIC valdybos komiteto pirmininkas (2012 m. birželio mėn.); Korean National Insurance Corporation generalinis valdytojas, 2013 m. rugsėjo mėn. duomenimis, veikiantis KNIC vardu ar jos nurodymu.“


Top