EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0551

2018 m. balandžio 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/551, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

OJ L 91, 9.4.2018, p. 16–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/551/oj

9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/16


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/551

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/849;

(2)

2018 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 1718 (2006), vieną asmenį ir 21 subjektą įtraukė į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, taip pat nustatė 15 laivų, kuriems taikomas turto įšaldymas, 25 laivus, kuriems draudžiama įplaukti į uostą, ir 12 laivų, iš kurių atimama teisė plaukioti su vėliava;

(3)

todėl Sprendimo (BUSP) 2016/849 I ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/849 I ir IV priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 141, 2016 5 28, p. 79.


PRIEDAS

1)

Toliau nurodyti asmenys ir subjektai įtraukiami į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Sprendimo (BUSP) 2016/849 I priede:

„A.   Asmenys

 

Pavadinimas

Alias

Gimimo data

Įtraukimo į JT sąrašą data

Motyvų pareiškimas

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Gimimo data: 1957 10 20

Paso Nr.: 302001581

2018 3 30

Tsang Yung Yuan koordinavo KLDR anglių eksportą su trečiojoje valstybėje veikiančiu KLDR tarpininku ir yra vykdęs kitą veiklą, kuria vengiama sankcijų.

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į JT sąrašą data

Kita informacija

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Honkongas, Kinija

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio krovininio laivo HUA FU, kuris Radžine (angl. Najin) (KLDR) 2017 m. rugsėjo 24 d. buvo pakrautas KLDR anglių, registruotasis savininkas, laivo valdytojas ir komercinis valdytojas.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojančio laivo CHON MYONG 1, iš kurio 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje iš laivo į laivą buvo perduota kuro, registruotasis savininkas.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, savininkas.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio NAM SAN 8, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas ir laivo HAP JANG GANG 6 savininkas.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Honkongas, Kinija

2018 3 30

ASIA Bridge 1 laivo ir komercinis valdytojas. Tikėtina, kad Honkongui priklausančiam laivui „ASIA Bridge 1“2017 m. spalio 19 d. bendrovė „Huaxin Shipping“ nurodė pasirengti įplaukti į Nampo (KLDR), kad į jį būtų pakrautas anglių krovinys, skirtas vežti į Vietnamą. Nenustatytos tapatybės „Huaxin Shipping Ltd.“ darbuotojas „ASIA Bridge 1“ nurodė pasiruošti priimti 8 000  metrinių tonų anglių ir plaukti į Kam Fa (Vietnamas). Laivo kapitonui buvo nurodyta būnant Nampo uoste brezentu uždengti laivo pavadinimą ir kitus ženklinimus.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Maršalo Salos

2018 3 30

2017 m. Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) ir Kingly Won bandė sudaryti naftos sandorį, kurio vertė viršija 1 mln. JAV dolerių, su trečiojoje valstybėje esančia naftos bendrove, siekiant neteisėtai perduoti naftą į KLDR. Kingly Won veikė kaip tos naftos bendrovės ir Kinijos bendrovės, kuri kreipėsi į Kingly Won, siekdama savo vardu nupirkti jūrinio dyzelino, tarpininkas.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio CHON MA SAN registruotasis savininkas. Su KLDR vėliava plaukiojantis CHON MA SAN pasiruošė galimoms perdavimo iš laivo į laivą operacijoms 2018 m. sausio mėn. pabaigoje. Su KLDR vėliava plaukiojančio motorinio tanklaivio YU JONG 2 kapitonas 2017 m. lapkričio 18 d. pranešė nenustatytam KLDR esančiam eismo vadovui, kad laivas siekia išvengti audros prieš perdavimą iš laivo į laivą. Kapitonas pasiūlė mazutą į YU JONG 2 perkelti pirmiau, nei į su KLDR vėliava plaukiojantį tanklaivį CHON MA SAN, nes CHON MA SAN, kaip didesnis laivas, buvo labiau tinkamas perdavimams iš laivo į laivą audros sąlygomis. Po to, kai į CHON MA SAN buvo pakrautas mazutas iš laivo, į YU JONG 2 vykdant perdavimo iš laivo į laivą operaciją 2017 m. lapkričio 19 d. buvo pakrauta 1 168 kilolitrai mazuto.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio AN SAN 1, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

YU PHYONG 5 registruotasis savininkas. 2017 m. lapkričio mėn. pabaigoje YU PHYONG 5 atliko 1 721 metrinių tonų mazuto perdavimo iš laivo į laivą operaciją.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivių SAM JONG 1 ir SAM JONG 2 registruotasis savininkas. Manoma, kad abu laivai pažeisdami JT sankcijas 2018 m. sausio mėn. pabaigoje importavo rafinuotą naftą į KLDR.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

Su KLDR vėliava plaukiojantis tanklaivis SAM MA 2, priklausantis „Korea Samma Shipping Company“, 2017 m. spalio mėn. viduryje atliko naftos perdavimą iš laivo į laivą ir klastojo dokumentus; per vieną operaciją buvo pakrauta beveik 1 600 metrinių tonų mazuto. Laivo kapitonui buvo nurodyta ištrinti SAMMA SHIPPING ir korėjietiškus užrašus, esančius laivo ženkle, ir vietoj to įrašyti „Hai Xin You 606“, siekiant nuslėpti laivo priklausymą KLDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchenjanas, KLDR;

Bendrovės kodas: IMO 5434358

2018 3 30

KLDR tanklaivio YU JONG 2 registruotasis savininkas, kuris 2017 m. lapkričio 19 d. per perdavimo iš laivo į laivą operaciją pakrovė 1 168 kilolitrus mazuto.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

2018 3 30

Su Panamos vėliava plaukiojančio laivo KOTI valdytojas ir komercinis valdytojas; šis laivas 2017 m. gruodžio 9 d. atliko perdavimo iš laivo į laivą operacijas, manoma, naftos produkto, į su KLDR vėliava plaukiojantį laivą KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR naftos produktų tanklaivio YU SON, kuris, manoma, dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, laivo valdytojas.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio PAEK MA, kuris 2018 m. sausio mėn. viduryje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchenjanas, KLDR

2018 3 30

KLDR tanklaivio JI SONG 6, kuris, manoma, 2018 m. sausio mėn. pabaigoje dalyvavo naftos perdavimo iš laivo į laivą operacijose, registruotasis savininkas. Šiai bendrovei taip pat priklauso laivai JI SONG 8 ir WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

2018 3 30

Tsang Yung Yuan priklausanti ir jo kontroliuojama bendrovė, dalyvaujanti neteisėtuose KLDR anglių perdavimuose.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Šanchajus, 200083, Kinija

2018 3 30

Laivo DONG FENG 6, į kurį 2017 m. liepos 11 d. Humhung (KLDR) pažeidžiant JT sankcijas buvo pakrautas eksportui skirtų anglių krovinys, registruotasis savininkas, laivo ir komercinis valdytojas.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkongas, Kinija

2018 3 30

Su Sent Kitso ir Nevio vėliavomis plaukiojančių laivų HAO FAN 2 ir HAO FAN 6 laivo ir komercinis valdytojas. 2017 m. rugpjūčio 27 d. į HAO FAN 6 Nampo (KLDR) buvo pakrauta anglių. 2017 m. birželio 3 d. į HAO FAN 2 Nampo (KLDR) buvo pakrauta Šiaurės Korėjos anglių.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419–201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Kinija

2018 3 30

Laivo XIN GUANG HAI, į kurį 2017 m. spalio 27 d. Taean (KLDR) buvo pakrauta anglių, laivo ir komercinis valdytojas; šio laivo numatomas atvykimo į Kam Fa (Vietnamas) uostą laikas buvo 2017 m. lapkričio 14 d., tačiau laivas ten neatvyko, o 2017 m. gruodžio 18 d. nuplaukė į Pelabuhan Klangą (Malaizija).

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17–22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapūras

2018 3 30

YUK TUNG laivo, kuris atliko rafinuotos naftos produkto perdavimą iš laivo į laivą, valdytojas ir komercinis valdytojas.“

2)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedo A dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai be vėliavos

„1.   Pavadinimas: ASIA Bridge 1

Papildoma informacija

IMO: 8916580

2.   Pavadinimas: XIN GUANG HAI

Papildoma informacija

IMO: 9004700

3.   Pavadinimas: HUA FU

Papildoma informacija

IMO: 9020003

4.   Pavadinimas: YUK TUNG

Papildoma informacija

IMO: 9030591

5.   Pavadinimas: KOTI

Papildoma informacija

IMO: 9417115

6.   Pavadinimas: DONG FENG 6

Papildoma informacija

IMO: 9008201

7.   Pavadinimas: HAO FAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8747604

8.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597

9.   Pavadinimas: JIN HYE

Papildoma informacija

IMO: 8518572

10.   Pavadinimas: FAN KE

Papildoma informacija

IMO: 8914934

11.   Pavadinimas: WAN HENG 11

Papildoma informacija

IMO: 8791667

12.   Pavadinimas: MIN NING DE YOU 078

Papildoma informacija

IMO: nėra“

3)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedo D dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai, kuriems draudžiama įplaukti į uostus:

„9.   Pavadinimas: CHON MYONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8712362

10.   Pavadinimas: AN SAN 1

Papildoma informacija

IMO: 7303803

11.   Pavadinimas: YU PHYONG 5

Papildoma informacija

IMO: 8605026

12.   Pavadinimas: SAM JONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8405311

13.   Pavadinimas: SAM JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 7408873

14.   Pavadinimas: SAM MA 2

Papildoma informacija

IMO: 8106496

15.   Pavadinimas: YU JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 8604917

16.   Pavadinimas: PAEK MA

Papildoma informacija

IMO: 9066978

17.   Pavadinimas: JI SONG 6

Papildoma informacija

IMO: 8898740

18.   Pavadinimas: CHON MA SAN

Papildoma informacija

IMO: 8660313

19.   Pavadinimas: NAM SAN 8

Papildoma informacija

IMO: 8122347

20.   Pavadinimas: YU SON

Papildoma informacija

IMO: 8691702

21.   Pavadinimas: WOORY STAR

Papildoma informacija

IMO: 8408595

22.   Pavadinimas: ASIA Bridge 1

Papildoma informacija

IMO: 8916580

23.   Pavadinimas: XIN GUANG HAI

Papildoma informacija

IMO: 9004700

24.   Pavadinimas: HUA FU

Papildoma informacija

IMO: 9020003

25.   Pavadinimas: YUK TUNG

Papildoma informacija

IMO: 9030591

26.   Pavadinimas: KOTI

Papildoma informacija

IMO: 9417115

27.   Pavadinimas: DONG FENG 6

Papildoma informacija

IMO: 9008201

28.   Pavadinimas: HAO FAN 2

Papildoma informacija

IMO: 8747604

29.   Pavadinimas: HAO FAN 6

Papildoma informacija

IMO: 8628597

30.   Pavadinimas: JIN HYE

Papildoma informacija

IMO: 8518572

31.   Pavadinimas: FAN KE

Papildoma informacija

IMO: 8914934

32.   Pavadinimas: WAN HENG 11

Papildoma informacija

IMO: 8791667

33.   Pavadinimas: MIN NING DE YOU 078

Papildoma informacija

IMO: nėra“

4)

Toliau išvardyti laivai įtraukiami į laivų, kuriems taikomos Sprendimo (BUSP) 2016/849 IV priedo E dalyje nurodytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Laivai, kuriems taikomas turto įšaldymas

„1.   Pavadinimas: CHON MYONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8712362

2.   Pavadinimas: AN SAN 1

Papildoma informacija

IMO: 7303803

3.   Pavadinimas: YU PHYONG 5

Papildoma informacija

IMO: 8605026

4.   Pavadinimas: SAM JONG 1

Papildoma informacija

IMO: 8405311

5.   Pavadinimas: SAM JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 7408873

6.   Pavadinimas: SAM MA 2

Papildoma informacija

IMO: 8106496

7.   Pavadinimas: YU JONG 2

Papildoma informacija

IMO: 8604917

8.   Pavadinimas: PAEK MA

Papildoma informacija

IMO: 9066978

9.   Pavadinimas: JI SONG 6

Papildoma informacija

IMO: 8898740

10.   Pavadinimas: CHON MA SAN

Papildoma informacija

IMO: 8660313

11.   Pavadinimas: NAM SAN 8

Papildoma informacija

IMO: 8122347

12.   Pavadinimas: YU SON

Papildoma informacija

IMO: 8691702

13.   Pavadinimas: WOORY STAR

Papildoma informacija

IMO: 8408595

14.   Pavadinimas: JI SONG 8

Papildoma informacija

IMO: 8503228

15.   Pavadinimas: HAP JANG GANG 6

Papildoma informacija

IMO: 9066540“


Top