EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0037

2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/37, kuriuo patvirtinamas vienuoliktą kartą atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8239)

C/2017/8239

OL L 15, 2018 1 19, p. 1–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2018; panaikino 32019D0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/37/oj

19.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/37

2017 m. gruodžio 12 d.

kuriuo patvirtinamas vienuoliktą kartą atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8239)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnio c punkto iii papunktyje nurodytą Viduržemio jūros biogeografinį regioną sudaro Sąjungos Graikijos, Kipro (pagal 2003 m. Stojimo akto Protokolo Nr. 10 (2) 1 straipsnį) ir Maltos teritorijos, taip pat Sąjungos Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Kroatijos teritorijų dalys ir pagal Sutarties 355 straipsnio 3 dalį Gibraltaro, už kurio išorės santykius atsakinga Jungtinė Karalystė, teritorija, kaip nurodyta biogeografiniame žemėlapyje, kurį 2005 m. balandžio 20 d. patvirtino pagal tos direktyvos 20 straipsnį įsteigtas komitetas (toliau – Buveinių komitetas);

(2)

Komisijos sprendimu 2006/613/EB (3) patvirtintas pradinis Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų, apibrėžtų Direktyvoje 92/43/EEB, sąrašas. Tas sąrašas paskutinį kartą atnaujintas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/2328 (4);

(3)

į Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą įtrauktos teritorijos sudaro tinklo „Natura 2000“, kuris yra labai svarbus Sąjungos biologinės įvairovės apsaugos elementas, dalį. Siekiant toliau plėsti tinklą „Natura 2000“ ir jį dinamiškai pritaikyti, Bendrijos svarbos teritorijų sąrašai yra reguliariai peržiūrimi;

(4)

2016 m. vasario 18 d. – 2017 m. sausio 27 d. valstybės narės pasiūlė į Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų, apibrėžtų Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnyje, sąrašą įtraukti papildomų teritorijų. Valstybės narės taip pat pateikė Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąraše nurodytos su teritorijomis susijusios informacijos pakeitimų;

(5)

remiantis sąrašo projektu, kurį Komisija parengė tardamasi su kiekviena atitinkama valstybe nare ir kuriame taip pat nurodytos teritorijos, kuriose esama prioritetinių natūralių buveinių tipų arba prioritetinių augalų bei gyvūnų rūšių, reikėtų patvirtinti atnaujintą Bendrijos svarbos teritorijomis laikytinų Viduržemio jūros biogeografinio regiono teritorijų sąrašą. Naujai įtrauktoms teritorijoms taikomos Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalis ir 6 straipsnis;

(6)

pagal Direktyvos 92/43/EEB 11 straipsnį vykdant stebėjimą, gaunama vis daugiau žinių apie natūralių buveinių tipus ir augalų bei gyvūnų rūšis ir jų paplitimą. Todėl Sąjungos mastu teritorijos įvertintos ir atrinktos remiantis išsamiausia tuo metu turėta informacija;

(7)

kai kurių valstybių narių pasiūlytų teritorijų nepakanka, kad būtų įvykdyti Direktyvos 92/43/EEB reikalavimai, taikomi tam tikriems buveinių tipams ir tam tikroms augalų bei gyvūnų rūšims. Be to, žinios apie kai kurių Direktyvos 92/43/EEB I priede nurodytų buveinių tipų ir kai kurių jos II priede nurodytų rūšių egzistavimą bei paplitimą tebėra neišsamios. Todėl negalima teigti, kad tų tipų buveinių ir tų rūšių augalų bei gyvūnų tinklas „Natura 2000“ yra suformuotas.

(8)

siekiant aiškumo ir skaidrumo, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2328 turėtų būti panaikintas;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Buveinių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas priede pateiktas vienuoliktą kartą atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2328 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

(2)  OL L 236, 2003 9 23, p. 955.

(3)  2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas 2006/613/EB, pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB priimantis Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą (OL L 259, 2006 9 21, p. 1).

(4)  2016 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2328, kuriuo patvirtinamas dešimtą kartą atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (OL L 353, 2016 12 23, p. 1).


PRIEDAS

Vienuoliktą kartą atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas

Kiekviena Bendrijos svarbos teritorija (BST) nustatoma remiantis informacija, pateikta naudojant „Natura 2000“ formą, įskaitant atitinkamą žemėlapį. Kompetentingos nacionalinės institucijos šią informaciją pateikė pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma tokia informacija:

A

:

BST kodas, sudarytas iš devynių skaitmenų, kurių pirmieji du – valstybės narės ISO kodas;

B

:

BST pavadinimas;

C

:

Simbolis „*“ reiškia, kad Bendrijos svarbos teritorijoje yra bent vienas (-a) prioritetinis (-ė) natūralių buveinių tipas ir (arba) rūšis, apibrėžti Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnyje;

D

:

BST plotas hektarais arba ilgis kilometrais;

E

:

BST geografinės koordinatės (platuma ir ilguma) dešimtainiais laipsniais.

Visa toliau pateikto Sąjungos sąrašo informacija pagrįsta Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Maltos, Portugalijos ir Prancūzijos pasiūlytais, pateiktais ir patvirtintais duomenimis.

A

B

C

D

E

BST kodas

BST pavadinimas

*

BST plotas

(ha)

BST ilgis

km

BST geografinės koordinatės

Ilguma

Platuma

CY2000001

MAMMARI - DENEIA

*

108,25

 

33,1833

35,1806

CY2000002

ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS

*

409,36

125

33,4

35,05

CY2000003

PERIOCHI MITSEROU - AGROKIPIAS

*

612,73

 

33,1361

35,0528

CY2000004

DASOS MACHAIRA

*

4 428,09

8,5

33,2139

34,9264

CY2000005

MADARI - PAPOUTSA

*

4 578,16

 

33

34,9583

CY2000007

PERIOCHI PLATY

*

623,14

 

32,7694

34,9167

CY2000008

KOILADA KEDRON - KAMPOS

*

18 257,68

 

33,5667

35,4

CY2000009

FOUNTOUKODASI PITSILIAS

*

127,27

 

33,0372

34,9486

CY2000010

KOILADA POTAMOU MAROULLENAS

*

72,21

 

33,1614

35,0219

CY2000011

POTAMOS PERISTERONAS

*

37,76

 

33,0772

35,0517

CY2000012

KOILADA KARGOTI

*

106,99

 

32,8953

35,0328

CY3000005

KAVO GKREKO

*

1 875,86

 

34,0643

34,9697

CY3000006

THALASSIA PERIOCHI NISIA

*

191,01

 

34,0833

35,0028

CY3000008

LIMNI PARALIMNIOU

*

272,56

 

33,9683

35,0383

CY4000001

PERIOCHI POLIS - GIALIA

*

1 750,08

11,5

32,4639

35,0764

CY4000002

CHA - POTAMI

*

2 626,55

 

32,65

34,7208

CY4000003

KOILADA DIARIZOU

*

1 357,99

 

32,7083

34,8

CY4000004

VOUNI PANAGIAS

*

946,91

 

32,6322

34,9017

CY4000005

EPISKOPI MOROU NEROU

*

419,3

 

32,5375

34,825

CY4000006

THALASSIA PERIOCHI MOULIA

*

200

 

32,4347

34,7258

CY4000007

XEROS POTAMOS

*

4 110,82

 

32,6114

34,7928

CY4000008

KOILI - MAVROKOLYMPOS

*

296,76

 

32,4361

34,8625

CY4000009

PERIOCHI SKOULLI

*

100,15

 

32,4306

35,0111

CY4000010

CHERSONISOS AKAMA

*

17 914,35

 

32,2983

35,0433

CY4000011

PERIOCHI AGIATIS

*

510,49

 

32,7694

34,9167

CY4000012

PERIOCHI STAYROS TIS PSOKAS - KARKAVAS

*

5 055,18

 

32,925

35,0333

CY4000013

FAROS KATO PAFOU

*

87,7

 

32,4006

34,7675

CY4000014

PERIOCHI DRYMOU

 

7,92

1,3

32,5008

34,9247

CY4000015

PERIOCHI KRITOU MAROTTOU

 

4,93

0,8

32,5661

34,9211

CY5000001

DASOS LEMESOU

*

4 832,39

 

33,0875

34,7972

CY5000004

ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS

*

9 008,79

 

32,8667

34,9333

CY5000005

AKROTIRIO ASPRO - PETRA ROMIOU

 

2 488,63

10

32,6833

34,6667

CY5000006

KOILADA LIMNATI

*

438,93

 

32,95

34,8

CY5000007

PERIOCHI ASGATAS

 

106,9

106,64

33,2583

34,7686

CY6000002

ALYKES LARNAKAS

*

1 560,22

9

33,6222

34,8833

CY6000003

PERIOCHI LYMPION - AGIAS ANNAS

*

516,67

 

33,4889

34,9639

CY6000004

DASOS STAVROVOUNIOU

*

1 928,06

7

33,4278

34,8806

CY6000005

PERIOCHI LEFKARON

 

132

 

33,3

34,8611

CY6000006

ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS

*

90,77

 

33,5714

34,9407

CY6000011

LIMNI OROKLINIS

 

53,47

 

33,6528

34,9669

ES0000013

Tablas de Daimiel

*

2 345,79

 

–3,7075

39,149444

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

*

10 827,93

 

3,1364

42,1959

ES0000020

Delta de l'Ebre

*

48 531,97

 

0,7717

40,6121

ES0000023

L'Albufera

*

27 538

 

–0,3131

39,3053

ES0000024

Doñana

*

128 268,32

 

–6,4767

37,0165

ES0000025

Marismas del Odiel

*

6 618,09

 

–6,9275

37,1675

ES0000026

Complejo endorreico de Espera

 

514,77

 

–5,8639

36,8669

ES0000027

Laguna de Medina

 

354,91

 

–6,0472

36,6137

ES0000028

Complejo endorreico de Chiclana

*

793,02

 

–6,0769

36,4478

ES0000029

Complejo endorreico del Puerto de Santa María

*

260,67

 

–6,2302

36,6444

ES0000030

Complejo endorreico de Puerto Real

*

863,21

 

–6,0403

36,526

ES0000031

Sierra de Grazalema

*

53 411,27

 

–5,3709

36,7085

ES0000032

Torcal de Antequera

*

2 182,14

 

–4,5414

36,9656

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

*

8 667,39

 

–4,7861

37,1035

ES0000034

Lagunas del Sur de Cordoba

*

1 501,78

 

–4,6924

37,4808

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

*

210 121,51

 

–2,7635

38,0985

ES0000037

Es Trenc - Salobrar de Campos

*

1 442,39

 

2,9881

39,3558

ES0000045

Sierra Alhamilla

*

8 099,81

 

–2,347

36,9638

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

*

49 512,2

 

–2,0958

36,8239

ES0000047

Desierto de Tabernas

*

11 448,49

 

–2,5055

37,0249

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

*

1 944,75

 

–2,7065

36,6893

ES0000049

Los Alcornocales

*

167 766,87

 

–5,580237

36,36686

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

*

60 031,04

 

–5,244229

37,906828

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

*

186 795,53

 

–6,5623

37,9429

ES0000052

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

*

12 234,37

 

–7,0732

37,8431

ES0000053

Sierra Norte

*

177 476,3

 

–5,768985

37,945595

ES0000058

el Fondo d'Elx-Crevillent

*

2 374,65

 

–0,7494

38,1872

ES0000059

Llacunes de la Mata i Torrevieja

*

3 709,2

 

–0,7025

38,0103

ES0000060

Prat de Cabanes i Torreblanca

*

1 939,98

 

0,1825

40,1697

ES0000061

Árees emergides de les Illes Columbretes

 

19,4076

 

0,6837

39,895

ES0000062

Obarenes-Sierra de Cantabria

 

5 166

 

–2,9625

42,6319

ES0000063

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama

*

10 217

 

–1,9889

41,9694

ES0000064

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

*

8 410

 

–2,3778

42,3153

ES0000065

Peñas de Arnedillo. Peñalmonte y Peña Isasa

*

3 437

 

–2,1597

42,1736

ES0000067

Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

*

138 607

 

–2,8205

42,2083

ES0000068

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

*

42 668,25

 

–5,3561

39,0464

ES0000069

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

*

13 039,07

 

–6,2244

39,0333

ES0000070

Sierra de San Pedro

*

115 178,25

 

–6,7781

39,3308

ES0000072

Sierra Grande de Hornachos

*

12 469,54

 

–6,0319

38,5789

ES0000074

Cap de cala Figuera

*

793,12

 

2,5013

39,4633

ES0000078

Es Vedrà - Es Vedranell

*

635,73

 

1,2059

38,8701

ES0000079

La Victòria

*

995,69

 

3,1794

39,8672

ES0000080

Cap Vermell

 

77,44

 

3,4539

39,6626

ES0000082

Tagomago

*

554,24

 

1,6435

39,0385

ES0000083

Arxipèlag de Cabrera

*

20 531,69

 

2,9422

39,1588

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

*

16 434,89

 

1,4141

38,7975

ES0000090

Sierra Morena

*

134 308,27

 

–4,028889

38,478333

ES0000115

Hoces del Río Duratón

*

5 041,9

 

–3,8442

41,3026

ES0000116

Valle de Iruelas

*

8 603,9

 

–4,5834

40,3816

ES0000120

Salinas de Santa Pola

*

2 503,93

 

–0,6206

38,1842

ES0000123

Larra-Aztaparreta

*

3 922,85

 

–0,7914

42,9392

ES0000124

Sierra de Illón y Foz de Burgui

*

4 700,76

 

–1,084

42,7003

ES0000125

Sierra de Leire y Foz de Arbaiun

*

8 895,51

 

–1,1709

42,6537

ES0000127

Peña Izaga

 

2 809,65

 

–1,4386

42,7069

ES0000128

Sierra de San Miguel

*

3 113,52

 

–0,9294

42,7633

ES0000129

Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta

*

19 530,14

 

–1,3317

42,842

ES0000130

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

*

6 377,99

 

–0,886

42,8305

ES0000132

Arabarko

*

1 717,78

 

–1,0536

42,7975

ES0000133

Laguna de Pitillas

*

523,76

 

–1,5794

42,4153

ES0000134

Embalse de las Cañas

*

178,82

 

–2,4023

42,4849

ES0000135

Estanca de los Dos Reinos

*

31,79

 

–1,367

42,3299

ES0000140

Bahía de Cádiz

*

10 522,05

 

–6,1908

36,4012

ES0000145

Mondragó

*

780,01

 

3,1757

39,3382

ES0000146

Delta del Llobregat

*

935,05

 

0,9858

41,2769

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

*

1 255

 

–0,0619

38,8736

ES0000148

Marjal dels Moros

*

619,449

 

–0,2561

39,6258

ES0000160

Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras

*

1 792,27

 

–2,156111

39,804722

ES0000161

Laguna de El Hito

*

954,93

 

–2,69

39,872222

ES0000164

Sierra de Ayllón

*

91 356,7

 

–3,273611

41,115

ES0000165

Valle y salinas del Salado

*

11 585,19

 

–2,7525

41,08

ES0000166

Barranco del Dulce

*

8 347,94

 

–2,636389

41,008611

ES0000168

Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas

*

14 798,04

 

–5,282778

39,937222

ES0000169

Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután

 

1 971,66

 

–4,283333

39,851667

ES0000173

Sierra Espuña

*

17 692,95

 

–1,5578

37,865

ES0000175

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

*

828,95

 

–0,7603

37,8089

ES0000205

Lagunas del Canal de Castilla

 

82,03

 

–4,5494

42,1377

ES0000210

Alto Sil

*

43 768,18

 

–6,3641

42,9171

ES0000211

Desembocadura del riu Millars

*

345,85

 

–0,0522

39,9297

ES0000213

Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja

*

19 946

 

–0,5489

38,7097

ES0000214

Espacio marino de Tabarca

*

14 261,598

 

–0,4851

38,1898

ES0000221

Sa Dragonera

*

1 272,17

 

2,3256

39,5842

ES0000222

La Trapa

*

431,44

 

2,3774

39,6085

ES0000225

Sa Costera

*

787,58

 

2,7367

39,8166

ES0000226

L'Albufereta

*

458,04

 

3,0847

39,8658

ES0000227

Muntanyes d'Artà

*

14 703,38

 

3,3778

39,7619

ES0000228

Cap de ses Salines

*

3 726,18

 

3,0587

39,292

ES0000229

Costa Nord de Ciutadella

 

682,9

 

3,8386

40,0494

ES0000231

Dels Alocs a Fornells

*

2 682

 

4,0579

40,0501

ES0000232

La Mola i s'Albufera de Fornells

*

1 516,32

 

4,1436

40,0399

ES0000233

D'Addaia a s'Albufera

*

2 809,11

 

4,239

39,985

ES0000234

S'Albufera des Grau

*

2 546,61

 

4,2605

39,9486

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

*

2 024,75

 

4,2745

39,9161

ES0000236

Illa de l'Aire

 

30,92

 

4,2902

39,8027

ES0000237

Des Canutells a Llucalari

*

1 812,8

 

4,1379

39,8987

ES0000238

Son Bou i barranc de sa Vall

*

1 203,05

 

4,0721

39,9026

ES0000239

De Binigaus a cala Mitjana

*

1 839,18

 

3,9724

39,9455

ES0000240

Costa Sud de Ciutadella

*

1 124,81

 

3,9017

39,9334

ES0000241

Costa dels Amunts

*

694,67

 

1,3521

39,062

ES0000242

Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

*

70,19

 

1,5802

38,9844

ES0000337

Estrecho

*

19 177,29

 

–5,7187

36,0654

ES0000369

Llanos de Alcantara y Brozas

*

46 579,77

 

–6,859722

39,589444

ES0000447

Espacio marino de Orpesa y Benicàssim

*

1 317,554

 

0,0913

40,0437

ES0000462

Clot de Galvany

*

268,0885

 

–0,534

38,2451

ES1120001

Ancares - Courel

*

102 634,51

 

–6,9657

42,8758

ES1120014

Canón do Sil

*

5 914,12

 

–7,6292

42,4198

ES1120016

Río Cabe

*

1 786,92

 

–7,4006

42,6441

ES1130001

Baixa Limia

*

33 921,45

 

–7,9855

41,9004

ES1130002

Macizo Central

*

46 985,65

 

–7,2858

42,2175

ES1130005

Río Támega

*

630,46

 

–7,4149

41,9235

ES1130006

Veiga de Ponteliñares

*

159,75

 

–7,8504

42,0423

ES1130007

Pena Trevinca

*

24 896,2

 

–6,857

42,2507

ES1130008

Pena Maseira

*

5 738,82

 

–7,0134

41,9833

ES1130009

Serra da Enciña da Lastra

*

1 787,14

 

–6,8389

42,4773

ES2110004

Arkamu-Gibillo-Arrastaria

*

11 648,9

 

–2,9733

42,9068

ES2110005

Omecillo-Tumecillo ibaia / Río Omecillo-Tumecillo

*

132,64

27,46

–3,0841

42,8402

ES2110006

Baia ibaia / Río Baia

*

448,44

48,03

–2,8796

42,926

ES2110007

Caicedo Yuso eta Arreoko lakua / Lago de Caicedo Yuso y Arreo

*

148,31

 

–2,991

42,7783

ES2110008

Ebro ibaia / Río Ebro

*

549,8

79,02

–2,5917

42,4729

ES2110010

Zadorra ibaia / Río Zadorra

*

334,08

60,08

–2,7206

42,8609

ES2110011

Zadorraren sistemako urtegiak / Embalses del sistema del Zadorra

*

2 716,78

 

–2,5697

42,9223

ES2110012

Ihuda ibaia / Río Ihuda (Ayuda)

*

67,23

10,76

–2,85

42,6888

ES2110013

Arabako lautadako irla-hariztiak / Robledales isla de la llanada alavesa

 

246,01

 

–2,3502

42,8689

ES2110016

Aldaiako mendiak / Montes de Aldaia

*

1 121,03

 

–2,4742

42,8971

ES2110018

Arabako hegoaldeko mendilerroak / Sierras meridionales de Álava

*

18 515,02

 

–2,6672

42,6162

ES2110020

Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron

*

226,45

40,3

–2,4348

42,734

ES2110021

Guardiako aintzirak / Lagunas de Laguardia

*

79,72

 

–2,5649

42,5388

ES2110024

Valderejo-Sobrón-Árcenako mendilerroa / Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena

*

6 815,71

 

–3,2319

42,8768

ES2200012

Río Salazar

 

414,55

 

–1,2477

42,6566

ES2200013

Río Areta

*

349,56

 

–1,2538

42,7265

ES2200020

Sierra de Aralar

*

14 648,9

 

–1,9119

42,9576

ES2200021

Urbasa y Andia

*

27 857,68

 

–2,079

42,8409

ES2200022

Sierra de Lokiz

*

13 145,69

 

–2,1962

42,7255

ES2200024

Ríos Ega-Urederra

*

531,49

 

–2,1746

42,6504

ES2200025

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

*

1 101,04

 

–1,3701

42,7438

ES2200026

Sierra de Ugarra

*

5 087,4

 

–1,1924

42,7357

ES2200027

Ríos Eska y Biniés

*

288,67

 

–0,8651

42,9241

ES2200029

Sierra de Codés

*

5 055,97

 

–2,3135

42,6316

ES2200030

Tramo medio del río Aragón

*

2 699,75

 

–1,3428

42,542

ES2200031

Yesos de la Ribera Estellesa

*

19 081,54

 

–1,8784

42,4239

ES2200032

Montes de la Valdorba

 

1 728,62

 

–1,5618

42,5634

ES2200033

Laguna del Juncal

*

60,49

 

–1,7112

42,516

ES2200035

Tramos Bajos del Aragón y del Arga

*

2 447,85

 

–1,7234

42,3166

ES2200037

Bardenas Reales

*

58 442,54

 

–1,4747

42,1653

ES2200039

Badina Escudera

*

157,99

 

–1,7023

42,2662

ES2200040

Río Ebro

*

2 120,37

 

–1,6036

42,0891

ES2200041

Balsa del Pulguer

*

304,07

 

–1,7094

42,0558

ES2200042

Peñadil, Montecillo y Monterrey

*

3 072,78

 

–1,6073

41,9586

ES2300006

Sotos y Riberas del Ebro

*

1 703,6

 

–1,7333

42,2

ES2410001

Los Valles - Sur

*

22 913,2699

 

–0,7686

42,7439

ES2410004

San Juan de La Peña

*

1 670,0111

 

–0,65

42,51

ES2410005

Guara Norte

*

12 763,0054

 

–0,23

42,29

ES2410012

Foz de Biniés

*

166,5945

 

–0,79

42,65

ES2410015

Monte Peiró - Arguis

 

1 549,2148

 

–0,5

42,31

ES2410016

Santa María de Ascaso

 

191,3012

 

0,036944

42,47

ES2410017

Río Aragón (Jaca)

 

59,9355

 

–0,63

42,55

ES2410018

Río Gallego (Ribera de Biescas)

 

250,1903

 

–0,319167

42,6

ES2410024

Telera - Acumuer

*

5 552,7853

 

–0,3311

42,6394

ES2410025

Sierra y Cañones de Guara

*

34 662,6323

 

–0,1667

42,2603

ES2410026

Congosto de Sopeira

*

270,4077

 

0,7275

42,321111

ES2410029

Tendeñera

*

12 814,6592

 

–0,2108

42,6608

ES2410030

Serreta Negra

*

14 062,599

 

0,076667

41,375833

ES2410042

Sierra de Mongay

*

3 193,2846

 

0,6525

42,088056

ES2410045

Sobrepuerto

*

3 468,9089

 

–0,2356

42,5678

ES2410048

Río Ara

*

2 019,0368

 

–0,1056

42,6308

ES2410049

Río Isábena

*

1 992,6647

 

0,5742

42,3236

ES2410050

Cuenca del Río Yesa

*

5 599,8123

 

0,0478

42,5256

ES2410051

Cuenca del Río Airés

*

3 741,9992

 

0,1056

42,5667

ES2410054

Sierra Ferrera

*

8 023,2371

 

0,2669

42,4808

ES2410055

Sierra de Arro

*

1 459,8995

 

0,2303

42,4219

ES2410056

Sierra de Chía - Congosto de Seira

*

8 666,8584

 

0,4161

42,51

ES2410057

Sierras de Los Valles, Aísa y Borau

*

10 769,3166

 

–0,826389

42,720278

ES2410058

Río Veral

 

280,2154

 

–0,856111

42,610556

ES2410059

El Turbón

*

2 822,036

 

0,5067

42,4194

ES2410060

Río Aragón-Canal de Berdún

 

981,7503

 

–0,880278

42,600833

ES2410061

Sierras de San Juan de La Peña y Peña Oroel

*

18 186,1313

 

–0,636667

42,529444

ES2410062

Río Gas

 

42,7898

 

–0,524722

42,564444

ES2410064

Sierras de Santo Domingo y Caballera

*

30 875,1109

 

–0,774444

42,403611

ES2410067

La Guarguera

*

516,6016

 

–0,234167

42,414444

ES2410068

Silves

*

2 150,4758

 

0,0175

42,449722

ES2410069

Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel

*

5 414,0113

 

0,4694

42,3086

ES2410070

Sierra del Castillo de Laguarres

*

3 687,0795

 

0,496944

42,158056

ES2410071

Congosto de Olvena

*

1 882,7839

 

0,276111

42,105556

ES2410072

Lagunas de Estaña

 

505,9174

 

0,529167

42,029444

ES2410073

Ríos Cinca y Alcanadre

*

6 207,9913

 

0,147778

41,691389

ES2410074

Yesos de Barbastro

*

13 771,1307

 

0,313333

41,923333

ES2410075

Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan

*

228,6126

 

0,139444

41,613889

ES2410076

Sierras de Alcubierre y Sigena

*

47 049,6092

 

–0,421111

41,716667

ES2410084

Liberola-Serreta Negra

*

4 918,4651

 

0,143333

41,431111

ES2420030

Sabinares del Puerto de Escadón

*

11 605,6286

 

–0,997222

40,224444

ES2420036

Puertos de Beceite

*

4 664,5321

 

–0,201389

40,795556

ES2420037

Sierra de Javalambre

*

11 569,0035

 

–0,994167

40,070278

ES2420038

Castelfrío - Mas de Tarín

*

2 206,3701

 

–0,975

40,470556

ES2420039

Rodeno de Albarracín

*

3 235,8642

 

–1,386667

40,370278

ES2420092

Barranco de Valdemesón - Azaila

*

617,5399

 

–0,454444

41,281111

ES2420093

Salada de Azaila

*

56,4648

 

–0,497778

41,264722

ES2420099

Sierra de Vizcuerno

*

2 541,0591

 

–0,071944

41,145

ES2420111

Montes de La Cuenca de Gallocanta

*

5 328,0279

 

–1,471667

41,008889

ES2420112

Las Planetas-Claverías

*

2 724,4874

 

–0,497222

41,160833

ES2420113

Parque Cultural del Río Martín

*

25 389,3283

 

–0,628611

41,022222

ES2420114

Saladas de Alcañiz

*

650,8087

 

–0,203889

41,043611

ES2420115

Salada de Calanda

*

32,8695

 

–0,211944

40,992222

ES2420116

Río Mezquín y Oscuros

*

453,6176

 

–0,085

40,913333

ES2420117

Río Bergantes

*

241,061

 

–0,166111

40,824167

ES2420118

Río Algars

*

472,4013

 

0,211111

41,140278

ES2420119

Els Ports de Beseit

*

10 159,2051

 

0,110833

40,754444

ES2420120

Sierra de Fonfría

*

11 338,7006

 

–1,107778

40,990833

ES2420121

Yesos de Barrachina y Cutanda

*

1 534,7175

 

–1,158889

40,891944

ES2420122

Sabinar de El Villarejo

*

1 500,3352

 

–1,215556

40,893056

ES2420123

Sierra Palomera

*

4 409,4641

 

–1,245556

40,771944

ES2420124

Muelas y Estrechos del Río Guadalope

*

19 175,3814

 

–0,551111

40,615556

ES2420125

Rambla de Las Truchas

 

2 397,4842

 

–0,339444

40,457222

ES2420126

Maestrazgo y Sierra de Gúdar

*

81 048,4791

 

–0,649167

40,375833

ES2420128

Estrechos del Río Mijares

 

1 255,337

 

–0,673889

40,129444

ES2420129

Sierra de Javalambre II

*

53 259,0791

 

–1,033333

40,033333

ES2420131

Los Yesares y Laguna de Tortajada

*

2 772,2809

 

–1,044722

40,406667

ES2420132

Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante

*

3 272,4029

 

–1,129722

40,236389

ES2420133

Loma de Centellas

*

917,4847

 

–1,188056

40,129722

ES2420134

Sabinar de San Blas

*

5 029,2951

 

–1,275556

40,345278

ES2420135

Cuenca del Ebrón

*

21 837,0863

 

–1,354444

40,227778

ES2420136

Sabinares de Saldón y Valdecuenca

*

9 217,575

 

–1,441111

40,341111

ES2420137

Los Cuadrejones - Dehesa del Saladar

 

54,7671

 

–1,518611

40,374444

ES2420138

Valdecabriel - Las Tejeras

*

11 846,4059

 

–1,608889

40,284167

ES2420139

Alto Tajo y Muela de San Juan

 

6 887,8848

 

–1,746667

40,397222

ES2420140

Estrechos del Guadalaviar

*

2 246,5659

 

–1,610556

40,402778

ES2420141

Tremedales de Orihuela

*

12 854,9093

 

–1,668889

40,465

ES2420142

Sabinar de Monterde de Albarracín

*

14 018,8402

 

–1,464444

40,489444

ES2420145

Cueva de Baticambras

 

0,5279

 

–0,458889

40,787778

ES2420146

Cueva de La Solana

*

0,0506

 

–0,577222

40,728889

ES2420147

Cueva del Húmero

 

1

 

–0,713333

40,140278

ES2420148

Cueva del Recuenco

 

0,0466

 

–0,585556

40,758611

ES2420149

Sima del Polo

 

0,0554

 

–0,500278

40,751389

ES2430007

Foz de Salvatierra

*

530,7189

 

–1,01

42,69

ES2430028

Moncayo

*

9 937,0986

 

–1,759722

41,743611

ES2430032

El Planerón

*

1 139,1007

 

–0,616667

41,371667

ES2430033

Efesa de La Villa

*

1 270,1912

 

–0,06

41,2275

ES2430034

Puerto de Codos - Encinacorba

*

1 239,3623

 

–1,327222

41,301667

ES2430035

Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used

*

636,7212

 

–1,563889

41,1225

ES2430041

Complejo Lagunar de La Salada de Chiprana

*

154,8267

 

–0,180556

41,238889

ES2430043

Laguna de Gallocanta

*

2 813,4621

 

–1,55

40,966667

ES2430047

Sierras de Leyre y Orba

*

6 908,6769

 

–1,023056

42,646111

ES2430063

Río Onsella

*

442,7762

 

–1,037222

42,483611

ES2430065

Río Arba de Luesia

 

328,6564

 

–1,050278

42,342778

ES2430066

Río Arba de Biel

*

583,7601

 

–0,9375

42,286111

ES2430077

Bajo Gállego

 

1 309,1298

 

–0,775278

41,848611

ES2430078

Montes de Zuera

*

17 273,4197

 

–0,893889

41,936944

ES2430079

Loma Negra

*

7 015,2748

 

–1,311111

42,080556

ES2430080

El Castellar

*

12 957,6697

 

–1,035

41,814167

ES2430081

Sotos y Mejanas del Ebro

 

1 842,6875

 

–0,932222

41,704167

ES2430082

Monegros

*

35 670,4576

 

–0,189167

41,420556

ES2430083

Montes de Alfajarín - Saso de Osera

*

11 693,1685

 

–0,6025

41,598056

ES2430085

Laguna de Plantados y Laguna de Agón

*

54,1015

 

–1,409444

41,845278

ES2430086

Monte Alto y Siete Cabezos

*

3 728,5749

 

–1,393056

41,791389

ES2430087

Maderuela

 

690,9278

 

–1,717778

41,802778

ES2430088

Barranco de Valdeplata

*

1 030,3556

 

–1,682222

41,688611

ES2430089

Sierra de Nava Alta - Puerto de La Chabola

*

9 904,8831

 

–1,505

41,634722

ES2430090

Dehesa de Rueda - Montolar

*

3 944,9394

 

–1,2286

41,6444

ES2430091

Planas y Estepas de La Margen derecha del Ebro

*

43 146,7048

 

–0,813889

41,455556

ES2430094

Meandros del Ebro

 

1 106,4894

 

–0,36

41,317778

ES2430095

Bajo Martín

 

267,5615

 

–0,336389

41,245278

ES2430096

Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas

*

5 643,387

 

0,077778

41,243333

ES2430097

Río Matarranya

*

1 990,9846

 

0,139444

41,145833

ES2430098

Cueva Honda

 

0,9944

 

–1,714722

41,641944

ES2430100

Hoces del Jalón

*

5 199,3623

 

–1,606111

41,414722

ES2430101

Muelas del Jiloca: El Campo y La Torreta

*

9 431,1309

 

–1,546944

41,275556

ES2430102

Sierra de Vicort

*

10 409,6016

 

–1,489167

41,368889

ES2430103

Sierras de Algairén

*

4 214,3217

 

–1,376111

41,343889

ES2430104

Riberas del Jalón (Bubierca - Ateca)

*

174,312

 

–1,814444

41,319722

ES2430105

Hoces del Río Mesa

*

5 299,5179

 

–1,894444

41,18

ES2430106

Los Romerales - Cerropozuelo

*

7 899,4216

 

–1,746944

41,145278

ES2430107

Sierras de Pardos y Santa Cruz

*

5 671,6174

 

–1,585556

41,105

ES2430108

Balsa Grande y Balsa Pequeña

*

16,1775

 

–1,540833

41,018889

ES2430109

Hoces de Torralba - Río Piedra

*

3 036,6303

 

–1,7075

41,055

ES2430110

Alto Huerva - Sierra de Herrera

*

22 192,4421

 

–1,154444

41,221944

ES2430127

Sima del Árbol

 

0,06

 

–1,426667

41,462778

ES2430143

Cueva del Mármol

 

0,0636

 

–1,4275

41,480833

ES2430144

Cueva del Sudor

 

0,0303

 

–1,46

41,473889

ES2430151

Cueva del Muerto

 

0,0854

 

–1,428056

41,481667

ES2430152

Reserva Natural de Los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro

 

804,8359

 

–0,765

41,597778

ES2430153

La Lomaza de Belchite

*

1 192,9406

 

–0,705278

41,389722

ES3110001

Cuencas de los ríos Jarama y Henares

*

36 063

 

–3,4292

40,6164

ES3110002

Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte

*

50 230,85

 

–3,7036

40,9414

ES3110003

Cuenca del río Guadalix

*

2 477,19

 

–3,6397

40,7261

ES3110004

Cuenca del río Manzanares

*

62 999,86

 

–3,8339

40,6361

ES3110005

Cuenca del río Guadarrama

*

33 944,83

 

–4,0056

40,5028

ES3110006

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid

*

51 008,71

 

–3,5797

40,1789

ES3110007

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio

*

82 938,4

 

–4,2683

40,3756

ES4110002

Sierra de Gredos

*

86 944,46

 

–5,3385

40,2794

ES4110020

Pinar de Hoyocasero

*

367,56

 

–4,9814

40,3894

ES4110034

Sierra de la Paramera y Serrota

*

22 586,82

 

–4,9817

40,4885

ES4110078

Riberas del Río Alberche y afluentes

*

710,12

 

–4,6484

40,4171

ES4110097

Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos

*

25 941,73

 

–4,3361

40,6827

ES4110103

Encinares de los ríos Adaja y Voltoya

*

23 059,16

 

–4,6272

40,7499

ES4110112

Encinares de la Sierra de Ávila

*

13 370,66

 

–4,8776

40,6946

ES4110113

Cerro de Guisando

*

3 458,02

 

–4,4843

40,3595

ES4110114

Pinares del Bajo Alberche

*

49 853,71

 

–4,4706

40,515

ES4110115

Valle del Tiétar

*

63 308,23

 

–4,8759

40,2362

ES4120025

Ojo Guareña

*

13 010,16

 

–3,6202

43,047

ES4120028

Monte Santiago

*

2 646,45

 

–3,0407

42,9632

ES4120030

Montes Obarenes

*

43 073,59

 

–3,2339

42,7299

ES4120049

Bosques del Valle de Mena

*

6 480,6

 

–3,3851

43,1259

ES4120051

Riberas del Zadorra

*

175,62

 

–2,8372

42,7564

ES4120052

Riberas del Ayuda

*

507,49

 

–2,6886

42,6829

ES4120059

Riberas del Río Ebro y afluentes

*

194,01

 

–3,0088

42,7292

ES4120066

Riberas del Río Nela y afluentes

*

763,52

 

–3,5195

42,9155

ES4120068

Riberas del Río Riaza

 

94,27

 

–3,8794

41,6723

ES4120071

Riberas del Río Arlanza y afluentes

*

1 215,79

 

–3,3551

42,0543

ES4120072

Riberas del Río Arlanzón y afluentes

 

1 118,51

 

–3,9373

42,4465

ES4120073

Riberas del Río Oca y afluentes

*

568,54

 

–3,4337

42,663

ES4120075

Riberas del Río Tirón y afluentes

*

456,78

 

–3,0695

42,4075

ES4120089

Hoces del Alto Ebro y Rudrón

*

46 275,62

 

–3,7817

42,791

ES4120091

Sabinares del Arlanza

*

37 689,55

 

–3,443

41,9826

ES4120092

Sierra de la Demanda

*

70 744,79

 

–3,1876

42,1611

ES4120093

Humada-Peña Amaya

*

36 839,3

 

–4,0545

42,641

ES4120094

Sierra de la Tesla-Valdivielso

*

25 424,47

 

–3,5326

42,8032

ES4120095

Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo

*

3 641,34

 

–2,9723

42,6408

ES4130010

Sierra de los Ancares

*

55 408,48

 

–6,7167

42,8166

ES4130038

Sierra de la Encina de la Lastra

 

288,45

 

–6,844

42,4977

ES4130065

Riberas del Río Órbigo y afluentes

*

1 269,65

 

–5,7697

42,1005

ES4130076

Riberas del Río Sil y afluentes

*

361,1

 

–6,9982

42,533

ES4130079

Riberas del Río Esla y afluentes

 

1 946,67

 

–5,6125

42,025

ES4130117

Montes Aquilanos y Sierra de Teleno

*

31 788,78

 

–6,4667

42,3695

ES4130137

Rebollares del Cea

*

13 280,41

 

–5,0994

42,6333

ES4130145

Lagunas de los Oteros

*

4 118

 

–5,3253

42,2668

ES4130149

Omaña

*

20 054,98

 

–6,184

42,8134

ES4140011

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

*

78 224,61

 

–4,5759

42,937

ES4140026

Las Tuerces

*

1 599,17

 

–4,2416

42,7461

ES4140027

Covalagua

*

2 381,81

 

–4,1202

42,7707

ES4140053

Montes del Cerrato

*

12 161,63

 

–4,0958

41,8815

ES4140077

Riberas del Río Carrión y afluentes

*

926,25

 

–4,5577

42,186

ES4140080

Canal de Castilla

 

149,76

 

–4,3067

42,4051

ES4140082

Riberas del Río Pisuerga y afluentes

 

2 277,95

 

–4,1198

42,3517

ES4140129

Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo

*

22 999,93

 

–4,7973

41,7972

ES4140136

Laguna de La Nava

*

1 016,99

 

–4,7454

42,0637

ES4150032

El Rebollar

*

49 669,94

 

–6,6213

40,3549

ES4150064

Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes

*

5 244,55

 

–6,4067

40,7877

ES4150085

Riberas del Río Tormes y afluentes

*

1 876,23

 

–5,5262

40,7977

ES4150096

Arribes del Duero

*

106 178,29

 

–6,5353

41,1843

ES4150098

Campo de Argañán

*

9 304,27

 

–6,759

40,6092

ES4150100

Campo de Azaba

*

36 158,61

 

–6,7073

40,513

ES4150101

Candelario

*

8 165,91

 

–5,7625

40,3398

ES4150107

Las Batuecas-Sierra de Francia

*

31 786,33

 

–6,12

40,4775

ES4150108

Quilamas

*

10 547,78

 

–5,9905

40,563

ES4150121

Riberas del Río Alagón y afluentes

*

1 840,05

 

–5,949

40,5035

ES4150125

Riberas del Río Agadón

*

111,64

 

–6,4586

40,4971

ES4150126

Valle del Cuerpo de Hombre

*

6 508,73

 

–5,9037

40,3567

ES4150127

Riberas del Río Águeda

*

945,96

 

–6,6592

40,7137

ES4160019

Sierra de Ayllón

*

14 348,96

 

–3,372

41,2719

ES4160043

Cueva de los Murciélagos

 

1

 

–4,0368

41,0835

ES4160058

Sabinares de Somosierra

*

2 155,42

 

–3,6651

41,1711

ES4160062

Lagunas de Coca y Olmedo

*

1 225,94

 

–4,5807

41,2002

ES4160063

Lagunas de Santa María la Real de Nieva

*

630,87

 

–4,3984

41,0114

ES4160084

Riberas del Río Duratón

*

310,12

 

–3,6437

41,2556

ES4160104

Hoces del Río Riaza

*

5 180,84

 

–3,5745

41,5289

ES4160106

Lagunas de Cantalejo

*

10 769,5

 

–4,0353

41,2609

ES4160109

Sierra de Guadarrama

*

69 678,7

 

–3,9513

40,96

ES4160111

Valles del Voltoya y el Zorita

*

39 653,05

 

–4,3725

40,8518

ES4160122

Sierra de Pradales

*

1 333,46

 

–3,8028

41,4497

ES4170029

Sabinares Sierra de Cabrejas

*

32 670,86

 

–2,8104

41,7546

ES4170054

Oncala-Valtajeros

*

7 379,32

 

–2,3162

41,9567

ES4170055

Cigudosa-San Felices

*

6 752,28

 

–2,0189

41,9134

ES4170056

Sabinares de Ciria-Borobia

*

2 788,26

 

–1,9492

41,6309

ES4170057

Sabinares del Jalón

*

19 052,34

 

–2,1781

41,132

ES4170083

Riberas del Río Duero y afluentes

*

6 266,22

 

–3,8108

41,6718

ES4170116

Sierras de Urbión y Cebollera

*

43 005,22

 

–2,6347

41,9971

ES4170119

Sierra del Moncayo

*

7 046,4

 

–1,8535

41,7737

ES4170120

Páramo de Layna

*

6 253,48

 

–2,3681

41,1121

ES4170135

Cañón del Río Lobos

*

12 212,77

 

–3,1061

41,786

ES4170138

Quejigares y encinares de Sierra del Madero

*

3 830,26

 

–2,0891

41,7909

ES4170139

Quejigares de Gómara-Nájima

*

6 208,27

 

–2,1717

41,5114

ES4170140

Robledales del Berrún

*

492,36

 

–2,661

41,8672

ES4170141

Pinar de Losana

*

800,53

 

–3,0513

41,2863

ES4170142

Encinares de Tiermes

*

1 149,08

 

–3,1312

41,3716

ES4170143

Encinares de Sierra del Costanazo

*

2 064,37

 

–2,0833

41,5907

ES4170144

Riberas del Río Cidacos y afluentes

*

195,94

 

–2,3205

42,108

ES4170148

Altos de Barahona

*

43 988,31

 

–2,7448

41,3185

ES4180017

Riberas de Castronuño

*

8 597,19

 

–5,2079

41,444

ES4180069

Riberas del Río Cea

 

876,85

 

–5,1666

42,2412

ES4180070

Riberas del Río Cega

*

536,28

 

–4,7145

41,4974

ES4180081

Riberas del Río Adaja y afluentes

 

1 524,89

 

–4,6304

41,3321

ES4180124

Salgüeros de Aldeamayor

*

1 181,57

 

–4,6711

41,5257

ES4180130

El Carrascal

*

5 420,42

 

–4,3531

41,5895

ES4180147

Humedales de Los Arenales

*

3 286,48

 

–4,8591

41,2853

ES4190033

Sierra de la Culebra

*

61 314,03

 

–6,359

41,9196

ES4190060

Tejedelo

*

136,08

 

–6,7923

42,0204

ES4190061

Quejigares de la Tierra del Vino

*

366,35

 

–5,7318

41,294

ES4190067

Riberas del Río Tera y afluentes

*

2 276,8

 

–5,7908

41,9594

ES4190074

Riberas del Río Aliste y afluentes

*

1 748,85

 

–6,083

41,676

ES4190102

Cañones del Duero

*

13 514,16

 

–5,9656

41,4525

ES4190105

Lago de Sanabria y alrededores

*

32 508,74

 

–6,8197

42,1491

ES4190110

Sierra de la Cabrera

*

18 783,58

 

–6,5624

42,2043

ES4190131

Riberas del Río Tuela y afluentes

*

497,62

 

–6,8998

42,0333

ES4190132

Riberas del Río Manzanas y afluentes

*

422,98

 

–6,4141

41,7049

ES4190133

Campo Alto de Aliste

*

2 278,77

 

–6,3667

41,8229

ES4190134

Lagunas de Tera y Vidriales

*

2 291,45

 

–5,9812

42,0158

ES4190146

Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila

*

4 207,9

 

–5,5927

41,8373

ES4210001

Hoces del río Júcar

*

17 447

 

–1,296389

39,205556

ES4210002

La Encantada, El Moral y Los Torreones

 

855

 

–2,671944

39,131667

ES4210004

Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio

*

2 415,6

 

–1,559444

38,843611

ES4210005

Laguna de Los Ojos de Villaverde

*

339,74

 

–2,368611

38,808611

ES4210006

Laguna del Arquillo

*

522

 

–2,3625

38,747222

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

*

174 881,13

 

–2,246389

38,405833

ES4210010

Sierra de Abenuj

*

1 044,66

 

–1,730278

38,622222

ES4210011

Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj

*

1 390

 

–1,614167

38,545556

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

*

30 677,89

 

–2,695833

38,573611

ES4210017

Lagunas de Ruidera

*

34 452

 

–2,825

38,936667

ES4220001

Navas de Malagón

*

466,14

 

–3,911667

39,184167

ES4220002

Sierra de Picón

*

7 825,38

 

–4,115833

39,060556

ES4220003

Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes

*

23 483,92

 

–4,405

39,029722

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

*

1 862,28

 

–3,840833

38,805278

ES4220007

Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia

 

1 214,53

 

–4,54

38,739167

ES4220013

Sierra de Los Canalizos

*

24 564,21

 

–4,618056

38,873889

ES4220015

Sierras de Almadén - Chillón - Guadalmez

*

6 612,07

 

–4,886667

38,743611

ES4220017

Alcornocal de Zumajo

*

3 180,53

 

–4,837222

39,114444

ES4220018

Túneles de Ojailén

 

77,16

 

–3,874167

38,585556

ES4220019

Bonales de la comarca de Los Montes del Guadiana

*

285,53

 

–4,575278

39,114722

ES4220020

Lagunas de Alcoba y Horcajo de Los Montes

*

20,01

 

–4,458333

39,283333

ES4230001

Rentos de Orchova y vertientes del Turia

*

4 765,48

 

–1,194167

39,966389

ES4230002

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

*

7 763

 

–1,288611

39,800278

ES4230005

Sabinares de Campillos - Sierra y Valdemorillo de la Sierra

*

13 654

 

–1,712778

40,061111

ES4230006

Hoces de Alarcón

*

2 778,52

 

–2,076389

39,529167

ES4230008

Complejo lagunar de Arcas

*

275,03

 

–2,138889

39,996111

ES4230009

Cueva de La Judía

 

196,62

 

–2,145833

39,725278

ES4230010

Cueva de Los Morciguillos

*

45,96

 

–2,151111

39,928611

ES4230012

Estepas yesosas de La Alcarria conquense

*

11 481,79

 

–2,664444

40,218889

ES4230013

Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya

*

63 296,2

 

–1,638611

39,965278

ES4230014

Serranía de Cuenca

*

185 318

 

–1,954444

40,292222

ES4230015

Sierra del Santerón

*

2 609

 

–1,405833

40,046111

ES4230016

Río Júcar sobre Alarcón

*

699,77

 

–1,523333

39,943611

ES4240003

Riberas del Henares

*

1 249,77

 

–3,090278

40,838056

ES4240004

Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda

 

1 315,86

 

–3,339722

40,858889

ES4240005

Lagunas de Puebla de Beleña

*

210,07

 

–3,252778

40,890556

ES4240007

Sierra de Pela

*

11 972,28

 

–3,113611

41,262222

ES4240008

Cerros volcánicos de Cañamares

 

707

 

–2,949444

41,206111

ES4240009

Valle del río Cañamares

*

1 827,39

 

–2,942778

41,035833

ES4240012

Rebollar de Navalpotro

*

1 059,83

 

–2,587778

40,945

ES4240013

Cueva de La Canaleja

 

163

 

–2,463889

40,907222

ES4240014

Quejigares de Barriopedro y Brihuega

*

4 382

 

–2,790833

40,785556

ES4240015

Valle del Tajuña en Torrecuadrada

*

2 825

 

–2,536111

40,880833

ES4240016

Alto Tajo

*

140 068

 

–2,075278

40,680833

ES4240017

Parameras de Maranchón, hoz del Mesa y Aragoncillo

*

49 442

 

–2,140556

41,039167

ES4240018

Sierra de Altomira

*

29 493

 

–2,828889

40,296667

ES4240019

Laderas yesosas de Tendilla

*

259

 

–2,986389

40,540833

ES4240020

Montes de Picaza

*

15 103

 

–1,831111

40,700833

ES4240021

Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega

 

107

 

–2,955278

40,635556

ES4240022

Sabinares rastreros de Alustante - Tordesilos

*

7 376

 

–1,606111

40,610556

ES4240023

Lagunas y parameras del Señorío de Molina

*

6 163,8

 

–1,786667

41,013333

ES4240024

Sierra de Caldereros

*

2 368,04

 

–1,728056

40,853611

ES4250001

Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche

*

117 539,01

 

–4,896111

40,110278

ES4250003

Barrancas de Talavera

 

1 182,72

 

–4,078056

39,943889

ES4250005

Montes de Toledo

*

218 003,17

 

–4,237778

39,458056

ES4250006

Rincón del Torozo

 

202,07

 

–5,042222

39,481667

ES4250008

Estepas salinas de Toledo

*

679

 

–3,617222

39,845833

ES4250009

Yesares del valle del Tajo

*

28 033

 

–3,273611

40,016389

ES4250010

Humedales de La Mancha

*

14 492,77

 

–3,277778

39,503611

ES4250011

Complejo lagunar de La Jara

*

768,7

 

–4,446944

39,705278

ES4250012

Mina de la nava de Ricomalillo

 

1,19

 

–4,953889

39,661667

ES4250013

Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo

*

13 472,79

 

–4,846389

39,752778

ES4250014

Sotos del río Alberche

*

751,4

 

–4,493611

40,085278

ES4310003

Complejo Lagunar de la Albuera

*

1 924,17

 

–6,7633

38,6969

ES4310004

Dehesas de Jerez

*

47 537,38

 

–7,033889

38,369167

ES4310008

Estena

*

7 866,06

 

–4,777222

39,365833

ES4310009

Puerto Peña - los Golondrinos

*

35 322,91

 

–5,0622

39,2333

ES4310010

La Serena

*

148 159,26

 

–5,388056

38,873889

ES4310015

Río Alcarrache

*

1 336,95

 

–6,913333

38,469167

ES4310017

Río Aljucén Bajo

*

426,27

 

–6,376944

39,002222

ES4310019

Río Ardila Alto

*

1 047,83

 

–6,460833

38,206667

ES4310020

Río Ardila Bajo

*

964,82

 

–6,867222

38,239722

ES4310022

Río Gevora Alto

*

2 826,35

 

–7,131667

39,249722

ES4310023

Río Guadalemar

*

373,22

 

–4,921389

39,086667

ES4310024

Río Guadamez

*

2 236,8

 

–5,870278

38,682778

ES4310026

Río Guadiana Alto - Zujar

*

3 080,88

 

–5,943611

38,958333

ES4310027

Río Guadiana Internacional

*

654,84

 

–7,0972

38,8136

ES4310028

Río Matachel

*

1 440,85

 

–5,897222

38,424444

ES4310032

Rivera de los Limonetes - Nogales

*

389,69

 

–6,7803

38,7056

ES4310036

Sierra de Escorial

 

663,3

 

–5,105278

39,106944

ES4310040

Sierra de Moraleja

 

1 913,41

 

–5,0078

38,7778

ES4310042

Sierra de Siruela

*

6 677,91

 

–5,0208

38,9278

ES4310043

Sierra de Villares - Balbueno

*

500,91

 

–5,005833

39,073889

ES4310045

Valdecigüeñas

*

3 734,88

 

–5,948056

38,0525

ES4310048

Corredor del Lacara

 

648,7

 

–6,399167

39,0675

ES4310049

Cueva del Valle de Santa Ana

 

3,14

 

–6,7925

38,365833

ES4310050

Cuevas de Alconera

 

3,14

 

–6,481667

38,406944

ES4310055

Refugio de Sierra Pascuala

 

3,14

 

–6,543333

38,4575

ES4310059

Río Gevora Bajo

*

374,68

 

–6,939167

38,966944

ES4310060

Corredores de Siruela

*

2 709,08

 

–4,944444

38,8875

ES4310061

Laguna temporal de Murtales

*

29,93

 

–6,603611

39,068889

ES4310062

Laguna temporal de Tres Arroyos

*

7,77

 

–6,907778

38,845556

ES4310063

Río Bembezar

*

1 102,35

 

–5,624167

38,220556

ES4310064

Río Ortiga

*

1 080,46

31,12

–5,705278

38,701111

ES4310065

Río Palomillas

*

463,42

 

–6,102778

38,676389

ES4310066

Sierra de Maria Andres

*

4 008,89

 

–6,663611

38,531389

ES4310067

Sierras de Alor y Monte Longo

*

6 683,26

 

–7,051389

38,556944

ES4310068

Sierras de Bienvenida y la Capitana

*

480,58

 

–6,151944

38,270278

ES4310069

Cueva del Agua

 

3,13

 

–6,49

38,021667

ES4310070

Mina las Marias

 

3,12

 

–7,196944

38,494167

ES4310071

Mina los Castillejos

 

3,14

 

–6,5

38,460833

ES4310072

Mina Mariquita

 

3,14

 

–6,185833

38,3575

ES4310073

Mina los Novilleros

 

3,12

 

–7,238889

38,58

ES4310074

Arroyos Cabriles y Friegamuñoz

 

121,5

 

–7,2192

38,4744

ES4310075

Rivera de Taliga

 

120,82

 

–7,2339

38,6069

ES4320001

Canchos de Ramiro

*

7 040,96

 

–6,753056

39,924167

ES4320002

Cedillo y Río Tajo Internacional

*

22 697,91

 

–7,236111

39,605556

ES4320005

Dehesas del Ruecas y Cubilar

*

7 442,74

 

–5,5069

39,2

ES4320011

Las Hurdes

*

26 269,09

 

–6,2597

40,3969

ES4320013

Granadilla

*

24 211,2

 

–6,061667

40,275556

ES4320016

Río Aljucen Alto

 

527,89

 

–6,189722

39,147778

ES4320018

Río Almonte

*

9 409,48

 

–5,9764

39,5433

ES4320021

Río Erjas

*

1 457,19

 

–6,9183

40,0267

ES4320029

Río Ruecas Alto

*

878,36

 

–5,391389

39,375278

ES4320030

Río Salor

*

391,15

 

–6,674722

39,443333

ES4320031

Río Tietar

*

4 321,03

 

–5,6783

40,0339

ES4320033

Rivera de los Molinos y la Torre

*

520,52

 

–6,968889

39,481389

ES4320035

Sierra de Cabezas de Aguila

*

5 315,22

 

–5,553333

39,396667

ES4320037

Sierra de Gata

*

17 510,89

 

–6,645556

40,273333

ES4320038

Sierra de Gredos y Valle del Jerte

*

69 528,61

 

–5,7211

40,1928

ES4320039

Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque

*

77 495,83

 

–5,3206

39,5567

ES4320046

Regato Guadalto

 

261,73

 

–6,861667

39,441667

ES4320047

Sierras de Risco Viejo

*

11 951,6

 

–6,3222

40,2403

ES4320051

Mina de la Aurora

 

3,14

 

–6,698056

40,147778

ES4320052

Mina de la Rivera de Acebo

*

4,88

 

–6,6819

40,1697

ES4320057

Refugio del Alto de San Blas

 

4,9

 

–5,519167

39,338056

ES4320060

Arroyos Barbaon y Calzones

*

2 055,7

 

–6,069167

39,941944

ES4320061

Arroyos Patana y Regueros

*

1 039,65

 

–6,5619

40,0525

ES4320062

Cañada del Venero

*

2 295,02

 

–5,428889

39,931111

ES4320063

Embalse Arce de Abajo

*

54,03

 

–6,686667

39,591667

ES4320064

Embalse de Lancho

*

163,71

 

–6,510556

39,4775

ES4320065

Embalse de Petit I

*

154,63

 

–6,560833

39,54

ES4320066

Laguna temporal de Corrales

*

5,94

 

–6,629167

39,878056

ES4320067

Laguna temporal de Valdehornos

*

4,24

 

–6,602222

40,181944

ES4320068

Márgenes de Valdecañas

*

132,8

 

–5,3647

39,8261

ES4320069

Río Esperaban

*

777,2

 

–6,2944

40,3311

ES4320070

Río Guadalupejo

*

547,93

 

–5,265833

39,427778

ES4320071

Ríos Alagon y Jerte

*

3 131,7

 

–6,1833

40,0794

ES4320072

Ríos Arrago y Tralgas

*

827,01

 

–6,485

40,2292

ES4320073

Rivera de Aurela

*

1 068,57

 

–7,285833

39,601111

ES4320074

Rivera de Membrio

*

638,82

 

–7,052222

39,548611

ES4320075

Riveras de Carbajo y Calatrucha

 

1 065,96

 

–7,149167

39,629722

ES4320076

Riveras de Gata y Acebo

*

1 199,2

 

–6,6553

40,16

ES4320077

Monfragüe

*

114 818,53

 

–5,963056

39,796389

ES4320078

Monasterio de Yuste

 

13,81

 

–5,736111

40,114722

ES4320079

Mina la Paloma

 

3,75

 

–6,85

39,840556

ES4320080

Tunel de Cañamero

*

6,27

 

–5,405278

39,36

ES5110001

Massís del Montseny

*

29 033,69

 

2,3458

41,7757

ES5110004

Serra de Catllaràs

*

6 130,45

 

1,9444

42,2025

ES5110005

Sistema Transversal català

*

28 554,04

 

2,3379

42,1304

ES5110007

Riu i Estanys de Tordera

*

338,33

28

2,7108

41,7048

ES5110008

Gallifa-Cingles de Bertí

*

7 206,46

 

2,2167

41,7155

ES5110009

Riera de Merlès

*

3 013,2

 

1,9847

41,9722

ES5110010

Sant Llorenç del Munt i l'Obac

*

16 084,57

 

1,973

41,6659

ES5110011

Serres del Litoral Septentrional

*

22 161,89

 

2,6364

41,664

ES5110012

Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat

*

7 263,19

 

1,8423

41,5876

ES5110013

Serres del Litoral central

*

25 051,47

 

1,8967

41,2944

ES5110014

Serra de Castelltallat

*

4 961,4

 

1,6686

41,8072

ES5110015

Sistema Prelitoral Central

*

19 649,18

 

1,4156

41,4514

ES5110016

Riera de Sorreigs

*

286,6

 

2,1769

42,0075

ES5110017

Costes del Maresme

 

2 906,4

 

2,4878

41,5281

ES5110018

Valls de l'Anoia

*

4 097,5

 

1,7061

41,4951

ES5110019

Carbassí

*

242,79

 

1,4336

41,6181

ES5110020

Costes del Garraf

*

26 472,92

 

1,857

41,198

ES5110021

Riera de la Goda

*

38,01

 

1,4588

41,5627

ES5110022

Capçaleres del Foix

*

2 176,7

 

1,5864

41,4406

ES5110023

Riera de Clariana

*

463,3

 

1,49

41,6056

ES5110024

Serra de Collserola

*

8 170,65

 

2,0476

41,4141

ES5110025

Riu Congost

*

356,73

30

2,2403

41,5455

ES5120001

Alta Garrotxa - Massís de les Salines

*

38 181,29

 

2,5956

42,3065

ES5120004

Zona Volcànica de la Garrotxa

*

15 276,41

 

2,4839

42,0911

ES5120005

Riu Llobregat d'Empordà

*

338,37

25

2,9473

42,3317

ES5120007

Cap de Creus

*

13 834,12

 

3,2296

42,3036

ES5120008

Estany de Banyoles

*

1 064

 

2,7422

42,1264

ES5120009

Basses de l'Albera

*

759,52

 

2,9248

42,4001

ES5120010

Les Gavarres

*

28 694,9

 

2,97

41,9242

ES5120011

Riberes del Baix Ter

*

1 217,89

74

2,8533

42,0161

ES5120012

Les Guilleries

*

12 404,04

 

2,4983

41,9364

ES5120013

Massís de les Cadiretes

*

9 196,96

 

2,9303

41,768

ES5120014

L'Albera

*

16 314,01

 

3,0329

42,4159

ES5120015

Litoral del Baix Empordà

*

3 390,08

 

3,1689

41,8645

ES5120016

El Montgrí- Les Medes - El Baix Ter

*

6 463,68

 

3,1696

42,082

ES5120017

Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma

*

452,23

23

2,7338

41,7957

ES5120018

Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc

*

3 426,1

 

2,6931

42,0656

ES5120019

Riberes de l'Alt Ter

*

409,83

41

2,294

42,2324

ES5120020

Riu Llémena

*

193,99

32

2,6057

42,0705

ES5120021

Riu Fluvià

*

1 258,62

96

2,9369

42,1545

ES5120023

Rieres de Xuclà i Riudelleques

*

51,29

 

2,8021

42,0238

ES5120025

Garriga d'Empordà

*

547,7

 

2,9111

42,2686

ES5120027

Rasos de Tubau

 

644,53

 

2,0472

42,2239

ES5120029

Riu Brugent

*

68,38

 

2,5723

42,0376

ES5130001

Els Bessons

*

424,85

 

0,8478

41,4678

ES5130003

Alt Pallars

*

77 183,2

 

1,034

42,7159

ES5130007

Riberes de l'Alt Segre

*

216,62

23

1,8499

42,3915

ES5130008

Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

*

6 779,1

 

1,2758

42,0847

ES5130009

Serra de Turp i Mora Condal-Valldan

*

3 709,28

 

1,3536

42,1178

ES5130010

Serra de Boumort-Collegats

*

18 414,83

 

1,1003

42,2367

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

*

12 920,99

 

0,8124

42,2305

ES5130013

Aiguabarreig Segre-Cinca

*

761

37

0,4153

41,4644

ES5130014

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

*

10 101,1

 

0,8439

41,9294

ES5130015

Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

*

32 423,71

 

0,8722

42,0303

ES5130016

Valls del Sió-Llobregós

*

26 581,43

 

1,1978

41,8172

ES5130017

Basses de Sucs i Alcarràs

 

21,19

 

0,4841

41,6447

ES5130018

Estany d'Ivars- Vilasana

*

156,6

 

0,9497

41,6836

ES5130019

Estany de Montcortès

*

45,01

 

0,9947

42,3319

ES5130020

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

*

339,08

19

0,7153

41,6818

ES5130021

Secans de la Noguera

*

8 928,23

 

0,7047

41,8236

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

 

1 280,7

 

0,7739

42,3817

ES5130025

Bellmunt-Almenara

*

3 466,98

 

0,9528

41,7811

ES5130026

Serra de Prada-Castellàs

*

3 735,9

 

1,3044

42,2711

ES5130027

Obagues de la riera de Madrona

*

3 583,78

 

1,385

41,9706

ES5130028

Ribera Salada

*

5 520,4

 

1,4325

42,0419

ES5130029

Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

*

8 682,94

 

1,67

42,0592

ES5130030

Estanys de Basturs

*

36,98

 

1,0189

42,1453

ES5130032

Vessants de la Noguera Ribagorçana

*

6 527,05

 

0,6394

41,8826

ES5130035

Plans de la Unilla

*

977,09

 

0,5514

41,7665

ES5130036

Plans de Sió

*

5 229,69

 

1,1269

41,7217

ES5130037

Secans de Belianes-Preixana

 

1 926,9

 

1,0128

41,5928

ES5130038

Secans del Segrià i Utxesa

*

3 798,38

 

0,4653

41,4439

ES5130039

Vall de Vinaixa

*

3 024,2

 

0,9944

41,4356

ES5130040

Secans de Mas de Melons-Alfés

*

6 420,19

 

0,6903

41,5228

ES5140001

Litoral meridional tarragoní

*

4 904,25

 

0,8256

40,8868

ES5140002

Serra de Godall

*

1 782,45

 

0,4611

40,6327

ES5140003

Ribera de l'Algars

*

2 128,34

 

0,2291

41,1172

ES5140004

Sèquia Major

*

54,64

 

1,1882

41,0887

ES5140005

Serra de Montsià

*

5 296,43

 

0,5289

40,6192

ES5140006

Serres de Cardó- El Boix

*

16 144

 

0,5819

40,9081

ES5140007

Costes del Tarragonès

*

1 111,6

 

1,3851

41,1267

ES5140008

Muntanyes de Prades

*

30 726,4

 

1,0333

41,305

ES5140009

Tivissa-Vandellòs-Llaberia

*

24 532,4

 

0,8058

41,0367

ES5140010

Riberes i Illes de l'Ebre

*

487,33

 

0,5237

41,2364

ES5140011

Sistema Prelitoral meridional

*

51 685,31

 

0,3856

40,8053

ES5140012

Tossals d'Almatret i Riba Roja

*

7 473,59

 

0,3977

41,2247

ES5140014

Massís de Bonastre

*

2 680,6

 

1,4736

41,2242

ES5140015

Riu Siurana i planes del Priorat

*

2 879,2

 

0,8064

41,1825

ES5140016

Tossal de Montagut

 

1 290,16

 

0,7136

40,9211

ES5140017

Serra de Montsant-Pas de l'Ase

*

19 531,5

 

0,7547

41,2417

ES5140018

El Montmell-Marmellar

*

9 333,3

 

1,5056

41,3375

ES5140019

Riu Gaià

 

2 990,23

 

1,3478

41,2261

ES5140020

Grapissar de la Masia Blanca

*

445,08

 

1,5114

41,1692

ES5140021

Obagues del riu Corb

*

2 270,13

 

1,2458

41,5381

ES5140022

Barranc de Santes Creus

 

48,86

 

0,7551

40,8828

ES5140023

Secans del Montsià

*

2 116,24

 

0,35

40,6331

ES5211007

Montgó

*

3 009,32

 

0,133056

38,811667

ES5211009

Penyal d'Ifac

*

83,2054

 

0,0764

38,6348

ES5212004

Riu Gorgos

 

777,36

 

–0,062222

38,755833

ES5212005

L'Almadrava

*

2 239,127

 

0,0629

38,8771

ES5212006

Laguna de Salinas

*

282,3

 

–0,890556

38,505

ES5212007

Salero y Cabecicos de Villena

*

717,76

 

–0,915556

38,635833

ES5212008

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla

*

13 823,01

 

–0,721111

38,556667

ES5212009

Algepsars de Finestrat

*

102,65

 

–0,2256

38,5683

ES5212010

Arenal de Petrer

 

1,02

 

–0,778333

38,511944

ES5212011

Rambla de las Estacas

 

0,2

 

–0,726111

37,930833

ES5212012

Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor

*

4 712,02

 

–0,8325

37,935278

ES5213018

Penya-segats de la Marina

*

943,0804

 

0,1822

38,7308

ES5213019

Aitana, Serrella i Puigcampana

*

17 605,85

 

–0,219444

38,652778

ES5213020

Serres del Ferrer i Bèrnia

*

3 449,6

 

–0,0569

38,6781

ES5213021

Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa

*

5 552,87

 

–0,09

38,535

ES5213022

Serra de Crevillent

*

5 083,46

 

–0,879167

38,265833

ES5213023

Sierra de Callosa de Segura

*

663,533

 

–0,9039

38,1278

ES5213024

Illa de Tabarca

*

43,484

 

–0,4747

38,1648

ES5213025

Dunes de Guardamar

*

726,24

 

–0,647778

38,097778

ES5213026

Sierra de Orihuela

*

1 677,31

 

–0,980833

38,097222

ES5213032

Cap de les Hortes

 

1,0008

 

–0,4206

38,3534

ES5213033

Litoral de Cabo Roig

 

7,1531

 

–0,7359

37,9104

ES5213039

Sierra de Salinas

*

7 734,78

 

–0,958889

38,514167

ES5213042

Valls de la Marina

*

16 061,26

 

–0,188611

38,800556

ES5213054

Els Alforins

*

10 115,65

 

0,8

38,797222

ES5214001

Cueva del Perro-Cox

 

1

 

–0,8986

38,1387

ES5214002

Tunel de Canals

 

1

 

–0,577

38,9283

ES5214003

Cova dels Mosseguellos-Vallada

 

1

 

–0,7372

38,9039

ES5214004

Cova Juliana

 

1

 

–0,4644

38,6774

ES5221002

Desert de les Palmes

 

3 070,77

 

0,0431

40,0758

ES5222001

Serra d'Espadà

 

31 023,51

 

–0,3847

39,9297

ES5222002

Marjal de Peníscola

*

105

 

0,4022

40,3714

ES5222004

Curs alt del riu Millars

*

10 015,14

 

–0,586667

40,066389

ES5222005

Marjal de Nules

*

644,3489

 

–0,1089

39,8358

ES5222006

Platja de Moncofa

 

1

 

–0,147778

39,777222

ES5222007

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

*

4 081,907

 

–0,1185

39,7877

ES5223002

L'Alt Maestrat

*

43 612,7

 

–0,165

40,4219

ES5223004

Penyagolosa

*

31 921,4

 

–0,39

40,2397

ES5223005

Alt Palància

*

26 267,23

 

–0,7208

39,9308

ES5223007

Marjal d'Almenara

*

1 496,98

 

–0,196667

39,738889

ES5223029

Riu Bergantes

*

4 454

 

–0,175833

40,703056

ES5223036

Serra d'Irta

*

9 797,52

 

0,3225

40,325278

ES5223037

Litoral de Benicàssim

*

8,2173

 

0,1032

40,0573

ES5223053

Forat d'en Ferràs-Orpesa

 

1

 

0,1041

40,0876

ES5223055

Serra d'en Galceràn

 

11 319,97

 

0,0001

40,3019

ES5224001

Cova Obscura-Atzeneta del Maestrat

 

1

 

–0,2152

40,1997

ES5232002

Serra Calderona

*

17 781,51

 

–0,4411

39,7372

ES5232003

Curs mitjà del riu Palància

 

3 664,16

 

–0,471667

39,853056

ES5232004

Rius del Racó d'Ademús

*

1 410,29

 

–1,266944

40,075556

ES5232005

Lavajos de Sinarcas

*

24,7878

 

–1,2398

39,7564

ES5232006

Alto Túria

*

14 449,34

 

–1,145

39,8078

ES5232007

Riu Xúquer

 

370,53

 

–0,642778

39,117778

ES5232008

Curs mitjà del riu Albaida

 

863,94

 

–0,466389

38,928889

ES5232009

Serra del Castell de Xàtiva

 

3,29

 

–0,5192

38,9853

ES5232010

Cap de Cullera

 

0,21

 

–0,216389

39,188056

ES5233001

Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

*

49 597,86

 

0,105

40,6219

ES5233006

Puebla de San Miguel

*

8 853,13

 

–1,165

40,058889

ES5233008

Sabinar de Alpuente

 

9 195,97

 

–0,9372

39,9347

ES5233009

Sierra del Negrete

*

21 934,19

 

–1,0275

39,5972

ES5233010

Hoces del Cabriel

*

13 224,18

 

–1,4672

39,4172

ES5233011

Sierras de Martés y el Ave

*

35 242,05

 

–0,8553

39,3025

ES5233012

Valle de Ayora y Sierra del Boquerón

*

16 825,15

 

–1,1222

39,1842

ES5233013

Serra de Corbera

*

4 819,84

 

–0,326389

39,111389

ES5233015

Serres del Montdúver i Marxuquera

*

7 582

 

–0,306389

39,001389

ES5233030

Marjal de la Safor

*

1 244,86

 

–0,1983

39,0336

ES5233034

Sierra del Mugrón

*

1 749

 

–1,1275

38,948333

ES5233035

Arroyo Cerezo

*

5 402,66

 

–1,381111

40,075833

ES5233038

Dunes de la Safor

 

68,64

 

–0,136667

38,970556

ES5233040

Muela de Cortes y el Caroche

*

61 519,48

 

–0,8781

39,0639

ES5233041

Serra de la Safor

*

3 514,55

 

–0,271667

38,870278

ES5233044

Sierra de Malacara

*

15 066,37

 

–0,9533

39,4142

ES5233045

Serra d'Enguera

*

17 323,77

 

–0,8372

38,8978

ES5233047

Ullals del riu Verd

*

27,94

 

–0,531944

39,146944

ES5233048

Sima de les Graelles-Tous

 

1

 

–0,667

39,1138

ES5233049

Cova de les Rates Penades (Ròtova)

 

1

 

–0,2744

38,9327

ES5233050

Cova de la Moneda-Cotes

*

1

 

–0,6128

39,0575

ES5233051

Cova de les Meravelles de Llombai

 

1

 

–0,5851

39,3131

ES5234001

Cova del Sardiner-Sagunt

 

1

 

–0,2732

39,7102

ES5234002

Cueva Negra-Ayora

 

1

 

–1,2089

39,074

ES5234003

Tunel del Carcalín-Buñol

 

1

 

–0,8066

39,4156

ES5234004

Cueva del Barranco Hondo-Cheste

 

1

 

–0,7244

39,5237

ES5234005

Sima de l'Àguila-Picassent

 

1

 

–0,5232

39,328

ES5234006

Cova de les Meravelles d'Alzira

 

1

 

–0,4248

39,1248

ES5234007

Cova Xurra-Gandia

 

1

 

–0,2149

38,9742

ES5310005

Badies de Pollença i Alcúdia

*

30 752,57

 

3,2146

39,8504

ES5310008

Es Galatzó - s'Esclop

*

1 423,26

 

2,4896

39,6359

ES5310009

Es Teix

*

954,97

 

2,6526

39,7283

ES5310010

Comuna de Bunyola

 

787,4

 

2,7285

39,708

ES5310015

Puig de Sant Martí

*

225,86

 

3,0967

39,8337

ES5310023

Illots de Ponent d'Eivissa

*

2 536,95

 

1,1931

38,9732

ES5310024

La Mola

*

2 181,23

 

1,5564

38,6568

ES5310025

Cap de Barbaria

*

2 476,56

 

1,3925

38,6534

ES5310026

Fita des Ram

 

287,38

 

2,5546

39,6479

ES5310027

Cimals de la Serra

*

7 252,38

 

2,834

39,7756

ES5310028

Es Binis

*

27,9

 

2,7874

39,8323

ES5310029

Na Borges

*

3 994,18

 

3,2008

39,6377

ES5310030

Costa de Llevant

*

1 836,25

 

3,2482

39,3773

ES5310031

Porroig

 

113,38

 

1,3033

38,8775

ES5310032

Cap Llentrisca - Sa Talaia

*

3 090,68

 

1,2501

38,8938

ES5310033

Xarraca

*

771,34

 

1,4734

39,0951

ES5310034

Serra Grossa

*

1 175,56

 

1,3735

38,9231

ES5310035

Àrea marina del Nord de Menorca

*

5 111,67

 

4,0411

40,0766

ES5310036

Àrea marina del Sud de Ciutadella

*

2 234,43

 

3,9599

39,9243

ES5310037

Basses de la marina de Llucmajor

*

49,5

 

2,8416

39,3984

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

 

1

 

2,7986

39,7517

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca

 

1

 

3,1816

39,8445

ES5310040

Cova de les Maravelles

 

1

 

2,7839

39,7523

ES5310041

Cova de Canet

 

1

 

2,6274

39,6548

ES5310042

Avenc d'en Corbera

 

1

 

2,6308

39,6481

ES5310043

Cova dels Ases

 

1

 

3,2732

39,4335

ES5310044

Cova des Coll

 

1

 

3,2646

39,4291

ES5310045

Cova d'en Passol

 

1

 

3,2479

39,3927

ES5310046

Cova de ses Rates Pinyades

 

1

 

2,9658

39,7289

ES5310047

Cova des Corral des Porcs

 

1

 

2,8622

39,7236

ES5310048

Cova de sa Guitarreta

 

1

 

2,9187

39,4086

ES5310049

Cova des Pas de Vallgornera

 

1

 

2,8742

39,368

ES5310050

Cova d'en Bessó

 

1

 

3,3174

39,5258

ES5310051

Cova de can Bordils

 

1

 

3,3528

39,559

ES5310052

Cova des Diners

 

1

 

3,3302

39,5787

ES5310053

Cova del Dimoni

 

1

 

3,3497

39,5451

ES5310054

Cova de sa Gleda

 

1

 

3,2768

39,4996

ES5310055

Cova des Pirata

 

1

 

3,2995

39,5073

ES5310056

Cova des Pont

 

1

 

3,298

39,5092

ES5310057

Cova de cal Pesso

 

1

 

3,0764

39,9167

ES5310058

Cova de can Sion

 

1

 

2,9965

39,8377

ES5310059

Cova de Llenaire

 

1

 

3,0626

39,8873

ES5310060

Cova Morella

 

1

 

2,985

39,8455

ES5310061

Cova Nova de Son Lluís

 

1

 

2,9665

39,4821

ES5310062

Es Bufador de Son Berenguer

 

1

 

2,7672

39,6832

ES5310063

Cova de can Millo o de Coa Negrina

 

1

 

2,7507

39,7064

ES5310064

Avenc de Son Pou

 

1

 

2,7547

39,7146

ES5310065

Cova des Drac de cala Santanyí

 

1

 

3,1485

39,3313

ES5310066

Cova des Rafal des Porcs

 

1

 

3,0859

39,3276

ES5310067

Cova dels Estudiants

 

1

 

2,7132

39,7591

ES5310068

Cap Negre

*

732,62

 

3,824

39,9499

ES5310069

Cala d'Algairens

*

141,83

 

3,9124

40,0548

ES5310070

Punta Redona - Arenal d'en Castell

*

1 004,59

 

4,184

40,0403

ES5310071

Cala en Brut

*

40,1

 

4,2161

40,0059

ES5310072

Caleta de Binillautí

*

160,92

 

4,2875

39,9316

ES5310073

Àrea marina Punta Prima - Illa de l'Aire

*

1 353,49

 

4,291

39,7959

ES5310074

De cala Llucalari a Cales Coves

*

1 058,4

 

4,1059

39,871

ES5310075

Arenal de Son Saura

*

346,4

 

3,8657

39,9188

ES5310076

Serral d'en Salat

 

104,86

 

2,3563

39,5919

ES5310077

Es Rajolí

*

110,22

 

2,3809

39,6181

ES5310078

De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs

*

876,06

 

2,4527

39,641

ES5310079

Puig de na Bauçà

*

1 612,71

 

2,5206

39,5938

ES5310080

Puigpunyent

 

566,47

 

2,5543

39,6203

ES5310081

Port des Canonge

*

615,93

 

2,5421

39,6938

ES5310082

S'Estaca - Punta de Deià

*

1 002,18

 

2,6072

39,74

ES5310083

Es Boixos

*

656,58

 

2,6865

39,7496

ES5310084

Torre Picada

 

122,78

 

2,7118

39,8123

ES5310085

Moncaire

*

248,73

 

2,7615

39,8115

ES5310086

Monnàber

 

10,35

 

2,7672

39,7995

ES5310087

Bàlitx

 

331,24

 

2,7737

39,8359

ES5310088

Gorg Blau

 

165,23

 

2,8291

39,8087

ES5310089

Biniarroi

 

536,26

 

2,838

39,7689

ES5310090

Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena

*

385,26

 

2,8079

39,7457

ES5310091

Mossa

 

430,28

 

2,896

39,8492

ES5310092

Muntanyes de Pollença

*

2 967,71

 

2,9774

39,8427

ES5310093

Formentor

 

255,75

 

3,1493

39,9365

ES5310094

Cala Figuera

*

65,95

 

3,184

39,9564

ES5310095

Can Picafort

*

45,26

 

3,1809

39,7555

ES5310096

Punta de n'Amer

*

526,54

 

3,4021

39,5812

ES5310097

Àrea marina Costa de Llevant

*

1 998,93

 

3,3177

39,485

ES5310098

Cales de Manacor

*

587,88

 

3,2916

39,4817

ES5310099

Portocolom

*

75,71

 

3,2665

39,4221

ES5310100

Punta des Ras

 

13,09

 

3,2536

39,3954

ES5310101

Randa

 

1 175,79

 

2,9449

39,5335

ES5310102

Xorrigo

 

886,06

 

2,8224

39,591

ES5310103

Àrea marina Cap de cala Figuera

*

128,58

 

2,5286

39,4669

ES5310104

Costa de l'Oest d'Eivissa

*

1 272,71

 

1,2247

38,8753

ES5310105

Es Amunts d'Eivissa

*

1 463,8

 

1,3657

39,0531

ES5310106

Àrea marina de ses Margalides

*

98,82

 

1,32

39,0504

ES5310107

Àrea marina de Tagomago

*

745,29

 

1,6273

39,0253

ES5310108

Área marina del cap Martinet

*

553,052

 

1,5107

38,9327

ES5310109

Àrea marina de cala Saona

*

442,15

 

1,3799

38,7061

ES5310110

Àrea marina Platja de Tramuntana

*

1 407,64

 

1,5062

38,6985

ES5310111

Àrea marina Platja de Migjorn

*

2 010,49

 

1,5147

38,657

ES5310112

Nord de Sant Joan

*

1 928,04

 

1,5614

39,0896

ES5310113

La Vall

*

3 119,16

 

3,9386

40,0351

ES5310114

Binigafull

*

2,7

 

3,8927

40,0313

ES5310115

Es Molinet

*

9

 

4,1787

40,005

ES5310116

Biniatrum

*

1,1

 

4,004

39,9873

ES5310117

Ses Pallisses

*

2,5

 

3,9978

39,999

ES5310118

Torre Llafuda

*

96,5

 

3,9272

39,9949

ES5310119

Penyes d'Egipte

*

44,3

 

4,2005

39,9527

ES5310120

Es Clot des Guix

*

89

 

4,1855

39,9642

ES5310121

Binigurdó

*

15

 

4,1109

40,0039

ES5310122

Mal Lloc

*

16,2

 

3,9456

39,9988

ES5310123

Bassa de Formentera

*

5,6

 

1,4459

38,6978

ES5310124

Bassa de Sant Francesc

*

0,4

 

1,4398

38,7066

ES5310125

Albufera de Mallorca

*

2 135,12

 

3,0946

39,7902

ES5310126

Puig Malet i Santa Eularieta

*

35,88

 

4,1139

39,1147

ES5310127

Costa Brava de Tramuntana

*

8 380,23

 

2,9958

39,9104

ES5310128

Cap Enderrocat i cap Blanc

*

7 079,88

 

2,8041

39,3765

ES6110001

Albufera de Adra

*

131,41

 

–2,9521

36,753

ES6110002

Karst en Yesos de Sorbas

*

2 317,78

 

–2,0721

37,0837

ES6110003

Sierra Maria - Los Vélez

*

22 589,39

 

–2,141

37,6754

ES6110004

Sierra del Oso

*

12 175,6

 

–2,1013

37,843

ES6110005

Sierra de Cabrera-Bédar

*

33 705,83

 

–2,0197

37,102

ES6110006

Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla

*

22 853,07

 

–2,4658

36,9764

ES6110007

La Serreta de Cabo de Gata

*

597,15

 

–2,1415

36,8796

ES6110008

Sierras de Gádor y Énix

*

50 343,76

 

–2,7041

36,8736

ES6110009

Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar

*

3 959,154

 

–2,7007

36,6782

ES6110010

Fondos Marinos Levante Almeriense

*

10 692,224

 

–1,7751

37,2173

ES6110011

Sierra del Alto de Almagro

*

6 357,45

 

–1,8524

37,3586

ES6110012

Sierras Almagrera, de Los Pinos y El Aguilón

*

5 993,76

 

–1,737

37,3206

ES6110013

Calares de Sierra de Los Filabres

*

6 615,83

 

–2,4779

37,2827

ES6110014

Artos de El Ejido

*

264,45

 

–2,7954

36,7452

ES6110015

Alborán

*

26 375,44

 

–3,0544

35,9304

ES6110016

Rambla de Arejos

*

4,39

 

–1,6414

37,3746

ES6110017

Río Antas

*

50,98

 

–1,8293

37,2066

ES6110018

Río Adra

*

288,18

 

–2,9558

36,8279

ES6110019

Arrecifes de Roquetas de Mar

*

208,223

 

–2,5876

36,7838

ES6110020

Islote de San Andrés

*

41,78

 

–1,8859

36,993

ES6120001

Cola del Embalse de Arcos

 

154,29

 

–5,7846

36,7661

ES6120002

Cola del Embalse de Bornos

 

817,22

 

–5,6804

36,8122

ES6120003

Estuario del Río Guadiaro

 

35,09

 

–5,2811

36,2815

ES6120006

Marismas del Río Palmones

 

113,05

 

–5,4408

36,1714

ES6120008

La Breña y Marismas del Barbate

*

5 076,81

 

–5,975289

36,182985

ES6120009

Fondos Marinos de Bahía de Cádiz

*

7 035,42

 

–6,2746

36,5631

ES6120011

Laguna de Los Tollos

*

72,3

 

–6,0165

36,8437

ES6120013

Sierra Líjar

*

7 345,99

 

–5,4531

36,9157

ES6120014

Laguna de Las Canteras y El Tejón

*

200,5

 

–6,071

36,5812

ES6120015

Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz

*

26 488,4

 

–5,879

36,3234

ES6120017

Punta de Trafalgar

*

665,41

 

–6,0377

36,1759

ES6120018

Pinar de Roche

*

689,18

 

–6,120607

36,314532

ES6120019

Río Salado de Conil

*

211,53

 

–5,9438

36,3286

ES6120020

Túnel III de Bornos

 

106,41

 

–5,7549

36,8024

ES6120021

Río Guadalete

*

710,34

 

–5,5557

36,9205

ES6120022

Búnker del Tufillo

 

0,12

 

–5,6822

36,0734

ES6120023

Corrales de Rota

 

47,53

 

–6,3908

36,628

ES6120024

Cueva del Búho

 

53,56

 

–5,5967

36,8108

ES6120025

Río Iro

*

273,84

 

–6,0364

36,409

ES6120026

Cueva de las Mesas de Algar

 

84,08

 

–5,9068

36,3523

ES6120027

Salado de San Pedro

*

115,84

 

–6,0769

36,5636

ES6120028

Río de La Jara

 

20,49

 

–5,6334

36,0539

ES6120029

Búnker del Santuario de La Luz

 

2,78

 

–5,6233

36,0501

ES6120030

Cuevas de La Mujer y de Las Colmenas

 

47,95

 

–6,175

36,636

ES6120031

Ríos Guadiaro y Hozgarganta

 

410,1

 

–5,3459

36,3264

ES6120032

Estrecho Oriental

 

23 642,157

 

–5,2965

36,1139

ES6120033

Fondos Marinos Marismas del Río Palmones

*

87,71

 

–5,4295

36,1671

ES6120034

Fondos Marinos Estuario del Río Guadiaro

*

107,43

 

–5,2706

36,2778

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

*

38 435,9

 

–4,2902

38,2347

ES6130002

Sierra Subbética

*

32 055,74

 

–4,314789

37,425616

ES6130003

Sierra de Santa Eufemia

*

10 656,22

 

–4,9407

38,6375

ES6130004

Río Guadalmez

*

10 560,62

 

–4,5997

38,4843

ES6130005

Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro

*

33 064,83

 

–4,3959

38,0986

ES6130006

Guadalmellato

*

40 047,67

 

–4,699

37,9542

ES6130007

Guadiato-Bembézar

*

114 738,46

 

–5,1831

37,8484

ES6130008

Tramo Inferior del Río Guadajoz

 

480,04

 

–4,7347

37,7931

ES6130009

Ríos Cuzna y Gato

*

205,2

 

–4,7553

38,1484

ES6130010

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

*

186,83

 

–5,0403

38,6093

ES6130011

Río Guadamatilla

 

79,6

 

–5,0777

38,4068

ES6130012

Río Zújar

*

689,99