EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

2018 m. lapkričio 30 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/48 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; panaikino 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/196


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/48

2018 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo (ECB/2018/32)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 47 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 47 straipsnyje numatyta, kad valstybių narių, kurioms taikoma išimtis, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – ne euro zonos NCB) neapmoka jų pasirašyto kapitalo, nebent Europos Centrinio Banko (ECB) bendroji taryba, veikdama dauguma, kuri atstovauja mažiausiai dviem trečdaliams pasirašyto ECB kapitalo ir mažiausiai pusei dalininkų, nusprendžia, kad reikia sumokėti minimalų procentą, kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti;

(2)

Sprendimo ECB/2013/31 (1) 1 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. kiekvienas ne euro zonos NCB apmoka 3,75 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies;

(3)

Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) nustatomas pakoreguotas ECB kapitalo pasirašymo raktas (toliau – kapitalo raktas) pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 29 straipsnio 3 dalį ir nuo 2019 m. sausio 1 d. kiekvienam NCB skiriami nauji indeksai pakoreguotame kapitalo rakte (toliau – indeksai kapitalo rakte);

(4)

dėl kas penkerius metus atliekamo ECB kapitalo rakto pakoregavimo reikia priimti naują ECB sprendimą, kuriuo nuo 2019 m. sausio 1 d. būtų panaikintas sprendimas ECB/2013/31 ir kuriame būtų nustatytas pasirašyto ECB kapitalo procentas, kurį ne euro zonos NCB privalo apmokėti nuo 2019 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kapitalo apmokėjimo apimtis ir forma

Nuo 2019 m. sausio 1 d. kiekvienas ne euro zonos NCB apmoka 3,75 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies. Atsižvelgiant į Sprendimo (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) 2 straipsnyje nustatytus naujus indeksus kapitalo rakte, kiekvienas ne euro zonos NCB turi tokius pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydžius, kokie nurodyti šalia jo pavadinimo šioje lentelėje:

Ne euro zonos NCB

Pasirašytas kapitalas 2019 m. sausio 1 d.

(EUR)

Apmokėtas kapitalas 2019 m. sausio 1 d.

(EUR)

Българска народна банка

(Bulgarijos nacionalinis bankas)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

2 straipsnis

Apmokėto kapitalo koregavimas

1.   Kadangi kiekvienas ne euro zonos NCB jau apmokėjo 3,75 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies, kaip taikoma 2018 m. gruodžio 31 d. pagal Sprendimą ECB/2013/31, kiekvienas iš jų atitinkamai perveda papildomą sumą Europos Centriniam Bankui arba iš ECB gauna grąžintiną sumą, kad būtų gautos sumos, nurodytos 1 straipsnyje pateiktos lentelės trečioje skiltyje.

2.   Visi pervedimai pagal šį straipsnį atliekami vadovaujantis Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.   Sprendimas ECB/2013/31 panaikinamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2013/31 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. lapkričio 30 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2013 m. rugpjūčio 30 d. Sprendimas ECB/2013/31 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (OL L 16, 2014 1 21, p. 63).

(2)  2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo (ECB/2018/27) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 178).

(3)  2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo koregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 183).


Top