EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; panaikino 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/178


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/43

2018 m. lapkričio 29 d.

dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo (ECB/2018/27)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 29 straipsnio 3 dalį ir 29 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko bendrosios tarybos įnašą pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 46 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 29 straipsnio 3 dalį indeksai kapitalo rakte turi būti koreguojami kas penkeri metai po Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) įsteigimo analogiškai vadovaujantis nuostatomis, išdėstytomis ECBS statuto 29 straipsnio 1 dalyje. Pakoreguotas kapitalo raktas pradedamas taikyti nuo pirmos metų, einančių po metų, kuriais įvyko pakoregavimas, dienos;

(2)

paskutinį kartą indeksai kapitalo rakte pagal ECBS statuto 29 straipsnio 3 dalį buvo pakoreguoti 2013 m. ir įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. (1);

(3)

vadovaudamasi Tarybos sprendimu 2003/517/EB (2), Europos Komisija pateikė Europos Centriniam Bankui (ECB) statistinius duomenis, kurie turi būti naudojami nustatant pakoreguotą kapitalo raktą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apvalinimas

Jei Europos Komisija pateikia patikslintus statistinius duomenis, kurie turi būti naudojami koreguojant kapitalo raktą, ir skaičių suma iš viso nesudaro 100 %, skirtumas išlyginamas: i) jei visa suma yra mažesnė už 100 %, prie mažiausios (-ių) dalies (-ių) didėjančia tvarka pridedant 0,0001 procentinio punkto kol tiksliai gaunama 100 %, arba ii) jei visa suma yra didesnė už 100 % – iš didžiausios (-ių) dalies (-ių) mažėjančia tvarka atimant 0,0001 procentinio punkto, kol tiksliai gaunama 100 %.

2 straipsnis

Indeksai kapitalo rakte

Kiekvienam NCB skiriamas ECBS statuto 29 straipsnyje apibrėžtas indeksas kapitalo rakte nuo 2019 m. sausio 1 d. yra toks:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.   Sprendimas ECB/2013/28 panaikinamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2013/28 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. lapkričio 29 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2013 m. rugpjūčio 29 d. Sprendimas ECB/2013/28 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte (OL L 16, 2014 1 21, p. 53).

(2)  2003 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas 2003/517/EB dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo raktą (OL L 181, 2003 7 19, p. 43).


Top