EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0011(01)

2018 m. kovo 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/547, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; panaikino 32020D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/547/oj

6.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/110


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/547

2018 m. kovo 27 d.

kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl nuosavų lėšų (ECB/2018/11)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (1), ypač į jo 4 ir 5 straipsnius,

atsižvelgdama į 2018 m. kovo 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10) (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (3), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant spręsti klausimą dėl didelio sprendimų, kuriuos turi priimti Europos Centrinis Bankas (ECB), vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, skaičiaus, buvo nustatyta tam tikrų deleguotųjų sprendimų priėmimo procedūra;

(2)

delegavimo sprendimas įsigalioja Vykdomajai valdybai priėmus sprendimą, kuriuo paskiriami vienas arba daugiau struktūrinių vienetų vadovų, kurie sprendimus priima remdamiesi tuo delegavimo sprendimu;

(3)

Vykdomoji valdyba, skirdama struktūrinių vienetų vadovus, turėtų atsižvelgti į delegavimo sprendimo svarbą ir adresatų, kuriems turi būti siunčiami deleguotieji sprendimai, skaičių;

(4)

su Priežiūros valdybos pirmininku buvo konsultuojamasi dėl struktūrinių vienetų vadovų, kuriems turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl nuosavų lėšų

Deleguotuosius sprendimus pagal Sprendimo (ES) 2018/546 (ECB/2018/10) 2 straipsnį priima vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas, arba

c)

nesant generalinio direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. kovo 27 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 105.

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.


Top