Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1571

2017 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1571, kuriuo 277-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

C/2017/6320

OJ L 238, 16.9.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1571/oj

16.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1571

2017 m. rugsėjo 15 d.

kuriuo 277-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. rugsėjo 12 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną fizinį asmenį iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Zulkifli Abdul Hir (alias: a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (gerai žinomas šiuo vardu)). Adresas: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangoras, Malaizija (ankstesnė buvimo vieta), b) Maguindanao, Filipinai (2015 m. sausio mėn. duomenimis). Gimimo data: a) 1966 1 5, b) 1966 10 5. Gimimo vieta: Muar Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: a) A 11263265, b) nacionalinis asmens atpažinties Nr. 660105-01-5297, c) vairuotojo pažymėjimas, Nr. D2161572, išduotas Kalifornijoje, JAV. Kita informacija: a) 2007 m. rugpjūčio 1 d. Šiaurės Kalifornijos (JAV) apygardos teismas išdavė šio asmens arešto orderį; b) patvirtinta, kad 2015 m. sausio mėn. mirė Maguindanao provincijoje, Filipinuose; c) motinos vardas – Minah Binto Aogist Abd Aziz. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.“


Top