Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1234 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1234

2017 m. liepos 3 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant tos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Sudėtinis gaminys, sudarytas iš šių sudedamųjų dalių:

maždaug 95 cm aukščio vertikalaus aliuminio strypo su jo apačioje pritvirtinta ašimi, kurios abiejose pusėse yra po plastikinį ratuką,

horizontalios aliuminės atlenkiamos lentelės, ant kurios galima stovėti ir kurios gale pritvirtintas plastikinis ratukas su stabdžio mechanizmu,

apytikriai 55 cm × 30 cm × 20 cm dydžio lagamino, kurio išorinis paviršius pagamintas iš formuotų plastikinių medžiagų ir kuris prie vertikalaus strypo pritvirtintas spaustukais, kuriuos galima atsegti.

Gaminys skirtas naudoti ne jaunesniems kaip aštuonerių metų asmenims. Jis gali būti naudojamas kaip paspirtukas, kuriuo vežamos prekės, arba, užlenkus horizontalią lentelę, gali būti traukiamas ar stumiamas kaip lagaminas su ratukais.

Žr. gaminio paveikslus (*1)

4202 12 50

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 4202 , 4202 12 ir 4202 12 50 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys yra sudėtinė prekė. Pagrindinė jo paskirtis – vežti prekes lagamine. Tai gali būti daroma asmeniui stovint ant horizontalios lentelės ir stumiant gaminį (kai lentelė atlenkta) arba stumiant ar traukiant gaminį kaip įprastą lagaminą su ratukais (kai lentelė užlenkta).

Paspirtuko sudedamosios dalys (kurios nėra standartinių lagaminų su ratukais dalys, t. y. atlenkiama horizontali lentelė su plastikiniu ratuku ir prie jo pritvirtintu stabdžiu) atlieka pagalbinį vaidmenį ir palengvina lagamine esančių prekių pervežimą. Todėl esminį gaminio požymį nulemia lagaminas. Taigi gaminys nelaikytinas kita transporto priemone ir nepriskirtinas 8716 pozicijai. Jis taip pat nelaikytinas paspirtuku ir nepriskirtinas 9503 pozicijai.

Todėl gaminys laikytinas lagaminu, kurio išorinis paviršius pagamintas iš formuotų plastikinių medžiagų, ir jam priskirtinas KN kodas 4202 12 50 .

Image


(*1)  Paveikslai pateikiami tik dėl informacijos.


Top