EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1203

2017 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1203, kuriuo dėl organinio silicio (monometilsilantriolio) ir kalcio fosforilo oligosacharidų (POs-Ca®), dedamų į maisto produktus ir naudojamų maisto papildams gaminti, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/4509

OJ L 173, 6.7.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1203/oj

6.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1203

2017 m. liepos 5 d.

kuriuo dėl organinio silicio (monometilsilantriolio) ir kalcio fosforilo oligosacharidų (POs-Ca®), dedamų į maisto produktus ir naudojamų maisto papildams gaminti, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (1), visų pirma į jos 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (2), visų pirma į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2002/46/EB II priede nustatytas vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurie gali būti naudojami maisto papildams gaminti, sąrašas;

(2)

pagal Direktyvos 2002/46/EB 14 straipsnį nuostatos dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų maisto papilduose, galinčios turėti įtakos visuomenės sveikatai, turi būti priimamos pasitarus su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba);

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priede pateiktas vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, sąrašas;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 3 straipsnio 3 dalį to reglamento II priede nurodyto sąrašo pakeitimai turi būti priimami atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę;

(5)

gavusi prašymą organinį silicį, kaip silicio šaltinį, įtraukti į Direktyvos 2002/46/EB II priedą, 2016 m. kovo 9 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl organinio silicio (monometilsilantriolio, MMST), kaip naujos maisto sudedamosios dalies, naudojamos kaip silicio šaltinis maisto papilduose, saugos ir dėl ortosilikato rūgšties biologinio įsisavinamumo iš šaltinio (3);

(6)

remiantis šia nuomone, maisto papilduose naudojamas organinis silicis (monometilsilantriolis), kaip silicio šaltinis, nekelia pavojaus saugai, jeigu paisoma tam tikrų sąlygų;

(7)

atsižvelgiant į palankią Tarnybos nuomonę, organinis silicis (monometilsilantriolis) turėtų būti įtrauktas į Direktyvos 2002/46/EB II priede pateiktą sąrašą;

(8)

gavusi prašymą kalcio fosforilo oligosacharidus (POs-Ca®), kaip kalcio šaltinį, įtraukti į Direktyvos 2002/46/EB II priede ir Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priede pateiktus sąrašus, 2016 m. balandžio 26 d. Tarnyba priėmė mokslinę nuomonę dėl kalcio fosforilo oligosacharidų (POs-Ca®), kaip kalcio šaltinio mitybos tikslais dedamų į maisto produktus, maisto papildus ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktus (4);

(9)

remiantis šia nuomone, į maisto produktus pridedami ir maisto papilduose naudojami kalcio fosforilo oligosacharidai (POs-Ca®), kaip kalcio šaltinis, nekelia pavojaus saugai, jeigu paisoma tam tikrų sąlygų;

(10)

atsižvelgiant į palankią Tarnybos nuomonę, kalcio fosforilo oligosacharidai (POs-Ca®) turėtų būti įtraukti į Direktyvos 2002/46/EB II priede ir Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priede pateiktus sąrašus;

(11)

su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamojoje grupėje ir į jų pateiktas pastabas atsižvelgta;

(12)

todėl Direktyva 2002/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/46/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

(2)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

(3)  EFSA Journal 2016;14(4):4436.

(4)  EFSA Journal 2016;14(6):4488.


PRIEDAS

1.

Direktyvos 2002/46/EB II priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

po įrašo „silicio rūgštis“ įterpiamas šis įrašas:

„organinis silicis (monometilsilanetriolis)“;

b)

po įrašo „kalcio sulfatas“ įterpiamas šis įrašas:

„kalcio fosforilo oligosacharidai“.

2.

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priedo 2 dalyje po įrašo „kalcio sulfatas“ įterpiamas šis įrašas:

„kalcio fosforilo oligosacharidai“.


Top