Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/214, kuriuo dėl aliuminio miltelių įtraukimo į II priedo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/214

2016 m. lapkričio 30 d.

kuriuo dėl aliuminio miltelių įtraukimo į II priedo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 98/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 98/2013 II priede išvardyti sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, kuriems taikomos suderintos taisyklės dėl plačiosios visuomenės galimybės jų įsigyti ir užtikrinimo, kad apie įtartinus sandorius, dingimo atvejus ir vagystes visoje tiekimo grandinėje būtų atitinkamai pranešta;

(2)

plačiosios visuomenės nariai gali įsigyti II priede išvardytų medžiagų, bet apie jas privaloma pranešti tiek profesionaliems naudotojams tiekimo grandinėje, tiek plačiosios visuomenės nariams;

(3)

valstybės narės įrodė, kad aliuminio milteliai buvo naudojami savadarbių sprogmenų gamybai Europoje ir jie buvo įgyti šiuo tikslu;

(4)

šiuo metu aliuminio miltelių prekyba ir naudojimas nėra suderinti Sąjungos lygmeniu. Tačiau bent vienoje valstybėje narėje jau yra apribota plačiosios visuomenės galimybė jų įsigyti, o Pasaulio muitinių organizacija vykdo vežimo visame pasaulyje stebėseną siekdama nustatyti atvejus, kai jais neteisėtai prekiaujama savadarbių sprogstamųjų medžiagų pirmtakų gamybos tikslu;

(5)

atsižvelgiant į aliuminio miltelių keliamos grėsmės lygį arba prekybos apimtį, nauji neteisėto šios medžiagos panaudojimo būdai šiuo metu negali būti pagrindas apriboti plačiosios visuomenės narių galimybę jos įsigyti;

(6)

būtina vykdyti geresnę kontrolę, kad nacionalinės institucijos neleistų šias medžiagas galimai neteisėtai naudoti kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakus ir identifikuotų tokį naudojimą, o tai galima pasiekti naudojantis pranešimų teikimo mechanizmu, nustatytu Reglamente (ES) Nr. 98/2013;

(7)

atsižvelgiant į riziką, kurią kelia galimybė įsigyti aliuminio miltelių, ir į tai, kad prievolė pranešti neturės didelio poveikio ekonominės veiklos vykdytojams arba vartotojams, šios medžiagos įtraukimas į Reglamento (ES) Nr. 98/2013 II priedą yra pateisinamas ir proporcingas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 98/2013 II priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

antro stulpelio antraštė pakeičiama taip:

„Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas (1)“;

b)

įrašoma ši medžiaga:

„Aliuminis, milteliai

(CAS Nr. 7429–90–5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 39, 2013 2 9, p. 1.

(2)  dalelių dydis mažesnis kaip 200 μm.

(3)  kaip medžiaga arba mišiniuose, kuriuose aliuminis ir (arba) magnis sudaro ne mažiau kaip 70 % masės.“


Top