Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2079

2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2079, kuriuo leidžiama pateikti rinkai taksifolino koncentruotą ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7418)

C/2017/7418

OJ L 295, 14.11.2017, p. 81–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2079/oj

14.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/81


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2079

2017 m. lapkričio 10 d.

kuriuo leidžiama pateikti rinkai taksifolino koncentruotą ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7418)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. rugpjūčio 23 d. bendrovė „Ametis JSC“ pateikė prašymą Jungtinės Karalystės kompetentingai institucijai dėl taksifolino koncentruoto ekstrakto iš Dahurian Larch (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) medienos teikimo Sąjungos rinkai kaip naujos maisto sudedamosios dalies, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 straipsnio 2 dalies e punkte. Prašyme prašoma leisti taksifolino koncentruotą ekstraktą naudoti maisto papilduose, skirtuose visiems vartotojams, išskyrus kūdikius, mažus vaikus, vaikus ir paauglius, jaunesnius nei keturiolikos metų;

(2)

2011 m. rugsėjo 2 d. Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija pateikė savo pradinio vertinimo ataskaitą. Toje ataskaitoje ji padarė išvadą, kad taksifolino koncentruotas ekstraktas atitinka naujų maisto sudedamųjų dalių kriterijus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje;

(3)

2011 m. rugsėjo 20 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą persiuntė kitoms valstybėms narėms;

(4)

per Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą 60 dienų laikotarpį kitos valstybės narės pareiškė pagrįstų prieštaravimų;

(5)

2012 m. gruodžio 5 d. Komisija pasikonsultavo su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA), prašydama jos atlikti papildomą taksifolino koncentruoto ekstrakto kaip naujos maisto sudedamosios dalies vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97;

(6)

2017 m. vasario 14 d. EFSA mokslinėje nuomonėje dėl taksifolino koncentruoto ekstrakto kaip naujos maisto sudedamosios dalies saugos pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (2) padarė išvadą, kad minėtas ekstraktas yra saugus, jeigu naudojamas pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių;

(7)

nuomonė suteikia pakankamą pagrindą nustatyti, kad taksifolino koncentruotas ekstraktas, naudojamas pagal siūlomas paskirtis ir laikantis pasiūlytų koncentracijos verčių, atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB (3) nustatyti reikalavimai maisto papildams. Taksifolino koncentruotą ekstraktą turėtų būti leista naudoti nepažeidžiant tos direktyvos nuostatų;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 2002/46/EB, šio sprendimo I priede nurodytas taksifolino koncentruotas ekstraktas gali būti teikiamas Sąjungos rinkai kaip nauja maisto sudedamoji dalis, skirta naudoti visiems vartotojams, išskyrus kūdikius, mažus vaikus, vaikus ir paauglius, jaunesnius nei 14 metų, skirtuose maisto papilduose, II priede nustatytomis paskirtimis ir laikantis tame priede nustatytų didžiausios leidžiamosios koncentracijos verčių.

2 straipsnis

Ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje yra taksifolino koncentruoto esktrakto ir kurį leidžiama pateikti rinkai šiuo sprendimu, rašomas jo pavadinimas „taksifolino koncentruotas ekstraktas“.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas „Ametis JSC“, 68, Naberezhnaya St., Blagoveshchensk, Amur District, Russia 675000.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4682.

(3)  2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).


I PRIEDAS

TAKSIFOLINO KONCENTRUOTO EKSTRAKTO SPECIFIKACIJOS

Apibūdinimas

Cheminis pavadinimas

[(2R,3R)-2-(3,4-dihidroksifenil)-3,5,7-trihidroksi-2,3-dihidrochromen-4-onas, dar vadinamas (+) trans (2R,3R)-dihidrokvercetinu]

Cheminė formulė

C15H12O7

Molekulinė masė

304,25 Da

CAS Nr.

480-18-2

Aprašymas: taksifolino koncentruotas ekstraktas iš Dahurian Larch (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) medienos yra nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos milteliai, kurie kristalizuojasi karštuose vandeniniuose tirpaluose.

Specifikacijos

Specifikacijos parametras

Ribos

Fizinis parametras

Drėgnumas

≤ 10 %

Junginių analizė

Taksifolinas (m/m)

≥ 90,0 % sausos medžiagos svorio

Sunkieji metalai, pesticidai

Švinas

≤ 0,5 mg/kg

Arsenas

≤ 0,02 mg/kg

Kadmis

≤ 0,5 mg/kg

Gyvsidabris

≤ 0,1 mg/kg

Dichlordifeniltrichloretanas (DDT)

≤ 0,05 mg/kg

Tirpiklių liekanos

Etanolis

≤ 5 000  mg/kg

Mikrobiniai parametrai

Bendras bakterijų skaičius (TPC)

≤ 104 KSV (1)/g

Enterobakterijos

≤ 100/g

Mielės ir pelėsiai

≤ 100 KSV/g

Escherichia coli

Nerasta 1 g

Salmonella spp.

Nerasta 10 g

Staphylococcus aureus

Nerasta 1 g

Pseudomonas spp.

Nerasta 1 g

Įprastas taksifolino koncentruoto ekstrakto sudedamųjų dalių spektras (sausoje medžiagoje)

Ekstrakto sudedamoji dalis

Kiekis, įprastas stebimas spektras (%)

Taksifolinas

90–93

Aromadendrinas

2,5–3,5

Eriodiktiolis

0,1–0,3

Kvercetinas

0,3–0,5

Naringeninas

0,2–0,3

Kampferolis

0,01–0,1

Pinocembrinas

0,05–0,12

Neidentifikuoti flavonoidai

1–3

Vanduo (2)

1,5


(1)  KSV – koloniją sudarantis vienetas.

(2)  Taksifolinas hidrato forma ir kristalai džiovinimo proceso metu. Todėl vanduo patenka į kristalus ir jo kiekis yra 1,5 %.


II PRIEDAS

LEIDŽIAMOS TAKSIFOLINO KONCENTRUOTO EKSTRAKTO NAUDOJIMO PASKIRTYS

Maisto kategorija

Didžiausia leidžiamoji koncentracija

Maisto papildai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB, išskyrus maisto papildus kūdikiams, mažiems vaikams, vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 14 metų

100 mg/dienai


Top