Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1341

2017 m. liepos 17 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/1341, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

OJ L 185, 18.7.2017, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1341/oj

18.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 185/56


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1341

2017 m. liepos 17 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1), ypač į jo 30 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/255/BUSP;

(2)

atsižvelgiant į padėties Sirijoje sunkumą, ypač į tai, kad Sirijos režimas naudoja cheminius ginklus ir yra susijęs su cheminių ginklų platinimu, į Sprendimo 2013/255/BUSP I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukta 16 asmenų;

(3)

todėl Sprendimas 2013/255/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/255/BUSP I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.


PRIEDAS

Į Sprendimo 2013/255/BUSP I priedo A skirsnyje (Asmenys) pateiktą sąrašą įtraukiami toliau nurodyti asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„242.

Samir Dabul

(dar žinomas kaip Samir Daaboul)

Gimęs 1965 m. rugsėjo 4 d.

Laipsnis: brigados generolas

Turi brigados generolo laipsnį; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn.

Kaip aukšto rango karininkas jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus ir susijęs su cheminių ginklų saugojimu ir dislokavimu. Jis taip pat susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

243.

Ali Wanus

(dar žinomas kaip Ali Wannous)

(Image)

Gimęs 1964 m. vasario 5 d.

Laipsnis: brigados generolas

Turi brigados generolo laipsnį; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn.

Kaip aukšto rango karininkas jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus ir susijęs su cheminių ginklų saugojimu ir dislokavimu.

Jis taip pat susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

244.

Yasin Ahmad Dahi

(dar žinomas kaip Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Gimęs 1960 m.

Laipsnis: brigados generolas

Turi brigados generolo laipsnį Sirijos ginkluotosiose pajėgose; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn. Vyresnysis pareigūnas Sirijos ginkluotųjų pajėgų Karinės žvalgybos direktorate. Buvęs 235-o karinės žvalgybos padalinio Damaske ir karinės žvalgybos Homs (Chomse) vadovas. Kaip aukšto rango karininkas atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2017 7 18

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(dar žinomas kaip Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Laipsnis: brigados generolas

Brigados generolas Muhammad Hasouri yra Sirijos oro pajėgų aukšto rango karininkas; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn. Eina 50-osios oro pajėgų brigados štabo viršininko ir Shayrat oro pajėgų bazės vado pavaduotojo pareigas. Brigados generolas Muhammad Hasouri veikia cheminių ginklų platinimo sektoriuje. Kaip aukšto rango karininkas atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2017 7 18

246.

Malik Hasan

(dar žinomas kaip Malek Hassan)

(Image)

Laipsnis: generolas majoras

Turi generolo majoro laipsnį ir yra Sirijos oro pajėgų 22-osios divizijos aukšto rango karininkas ir vadas; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn.

Kaip aukšto rango Sirijos oro pajėgų karininkas, priklausantis 22-osios divizijos vadovavimo grandinei, jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, įskaitant cheminių ginklų panaudojimą iš 22-osios divizijos kontroliuojamose oro pajėgų bazėse veikiančių orlaivių, pavyzdžiui, už išpuolį prieš Talmeną, kurį, kaip nurodyta Jungtinių Tautų įsteigto bendro tyrimo mechanizmo pranešime, įvykdė režimo sraigtasparniai, kurių bazė yra Hama (Chamos) aerodrome.

2017 7 18

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(dar žinomas kaip Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Laipsnis: generolas majoras

Bashar Al-Assad paskirtas Hasaka (Chasakos) gubernatoriumi; susijęs su Bashar Al-Assad.

Turi generolo majoro laipsnį ir yra Sirijos oro pajėgų aukšto rango karininkas ir buvęs štabo viršininkas.

Kaip Sirijos oro pajėgų aukšto rango karininkas jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, įskaitant Sirijos režimo išpuolių panaudojant cheminį ginklą vykdymą jam einant Sirijos oro pajėgų štabo viršininko pareigas, kaip nurodyta Jungtinių Tautų įsteigto bendro tyrimo mechanizmo pranešime.

2017 7 18

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(dar žinomas kaip Meezar Sawan)

(Image)

Laipsnis: generolas majoras

Turi generolo majoro laipsnį ir yra Sirijos oro pajėgų 20-osios divizijos aukšto rango karininkas ir vadas; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn.

Kaip Sirijos oro pajėgų aukšto rango karininkas jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus, įskaitant išpuolius prieš civilių gyvenamas vietoves naudojant 20-osios divizijos kontroliuojamose oro bazėse veikiančius orlaivius.

2017 7 18

249.

Isam Zahr Al-Din

(dar žinomas kaip Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Laipsnis: brigados generolas

Turi brigados generolo laipsnį ir yra aukšto rango Respublikos gvardijos karininkas; pareigas pradėjo eiti po 2011 m. gegužės mėn. Kaip aukšto rango karininkas jis atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus, be kita ko, per Baba Amr apgultį 2012 m. vasario mėn.

2017 7 18

250.

Mohammad Safwan Katan

(dar žinomas kaip Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan yra inžinierius į sąrašą įtrauktame subjekte Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre. Jis yra susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Mohammad Safwan Katan susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(dar žinomas kaip Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi yra inžinierius į sąrašą įtrauktame subjekte Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre. Jis yra susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Mohammad Ziad Ghritawi susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre.

2017 7 18

252.

Mohammad Darar Khaludi

(dar žinomas kaip Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi yra inžinierius Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre. Jis yra susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Taip pat žinoma, kad Mohammad Darar Khaludi buvo susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis taip pat susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr. Khaled Sawan yra inžinierius Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre, kuris yra susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Žinoma, kad jis buvo susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis buvo susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

254.

Raymond Rizq

(dar žinomas kaip Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq yra inžinierius Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre, susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Jis susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

255.

Fawwaz El-Atou

(dar žinomas kaip Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou yra techninis laboratorijos Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre darbuotojas, susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Fawwaz El-Atou susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

256.

Fayez Asi

(dar žinomas kaip Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi yra techninis laboratorijos Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre darbuotojas, susijęs su cheminių ginklų platinimu ir siuntimu į taikinį. Jis susijęs su vamzdinių bombų, kurios buvo naudojamos prieš civilius gyventojus Sirijoje, gaminimu.

Jis susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18

257.

Hala Sirhan

(dar žinoma kaip Halah Sirhan)

(Image)

Gimusi 1953 m. sausio 5 d.

Laipsnis: daktarė

Dr. Hala Sirhan dirba su Sirijos karine žvalgyba Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centre. Ji dirbo institute „Institute 3000“, susijusiame su cheminių ginklų platinimu.

Ji susijusi su į sąrašą įtrauktu subjektu Sirijos mokslinių studijų ir tyrimų centru.

2017 7 18“


Top