Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

2017 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/905, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 138/6


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/905

2017 m. gegužės 29 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/788/BUSP;

(2)

2016 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2231 (2), reaguodama į kliudymą rinkimų procesui ir susijusius žmogaus teisių pažeidimus Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR). 2017 m. kovo 6 d. Taryba priėmė išvadas, kuriose pareiškė savo didelį susirūpinimą dėl politinės padėties KDR, susidariusios dėl blokavimo įgyvendinant 2016 m. gruodžio 31 d. įtraukų politinį susitarimą ir dėl saugumo padėties keliuose šalies regionuose, kuriuose pastebėtas neproporcingas jėgos naudojimas;

(3)

atsižvelgiant į padėties KDR sunkumą, į Sprendimo 2010/788/BUSP II priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti dar devynis asmenis;

(4)

todėl Sprendimo 2010/788/BUSP II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/788/BUSP II priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CARDONA


(1)  OL L 336, 2010 12 21, p. 30.

(2)  2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2231, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 336, 2016 12 12, p. 7).


PRIEDAS

Į Sprendimo 2010/788/BUSP II priede pateiktą asmenų ir subjektų sąrašą įtraukiami toliau nurodyti asmenys:

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„8.

Evariste Boshab, buvęs Ministro Pirmininko pavaduotojas ir Vidaus reikalų ir saugumo ministras

Dar žinomas kaip Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Gimimo data: 1956 1 12.

Gimimo vieta: Tete Kalamba (KDR).

Diplomatinio paso numeris: DP 0000003 (galioja nuo: 2015 12 21 – iki: 2020 12 20).

Šengeno vizos galiojimo laikas baigėsi 2017 1 5.

Pilietybė – KDR.

Nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. eidamas Ministro Pirmininko pavaduotojo ir Saugumo ir vidaus reikalų ministro pareigas, Evariste Boshab buvo oficialiai atsakingas už policijos ir saugumo tarnybas ir provincijų gubernatorių darbo koordinavimą. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už aktyvistų ir opozicijos narių suėmimus, taip pat neproporcingą jėgos naudojimą, įskaitant 2016 m. rugsėjo mėn.–2016 m. gruodžio mėn., reaguojant į demonstracijas Kinšasoje; to pasekmė yra tai, kad saugumo tarnybos nužudė ar sužeidė daug civilių gyventojų. Taigi Evariste Boshab dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Gimimo data: maždaug 1974 m., Tanganikos provincija.

Pilietybė – KDR.

2011–2016 m. būdamas Bakata Katanga nereguliarių karinių pajėgų vadovu, Gédéon Kyungu Mutanga dalyvavo vykdant šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir karo nusikaltimus, pavyzdžiui, vykdant žmogžudystes ir išpuolius prieš civilius gyventojus, ypač Katangos regiono kaimo zonose.

Šiuo metu Gédéon Kyungu Mutanga yra ginkluotos grupuotės, dalyvaujančios vykdant žmogaus teisių pažeidimus Kasajaus provincijoje ir remiančios žmogaus teisių pažeidimus vykdančias Vyriausybines pajėgas, vadovas. Taigi Gédéon Kyungu Mutanga dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

10.

Alex Kande Mupompa, Centrinio Kasajaus provincijos gubernatorius

Dar žinomas kaip Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Gimimo data: 1950 9 23.

Gimimo vieta: Kananga (KDR).

KDR paso numeris: OP 0024910 (galioja nuo: 2016 3 21 – iki: 2021 3 20).

Adresas: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgija

Pilietybė – KDR ir Belgijos.

Būdamas Centrinio Kasajaus gubernatoriumi, Alex Kande Mupompa yra atsakingas už Centrinio Kasajaus provincijoje nuo 2016 m. tebesitęsiantį saugumo pajėgų ir Kongo nacionalinės policijos (PNC) neproporcingą jėgos naudojimą, vykdomas smurtines represijas ir be teismo sprendimo vykdomas egzekucijas, įskaitant 2017 m. vasario mėn. Mwanza Lomboje, Centriniame Kasajuje, kaip įtariama, įvykdytus neteisėtus Kamiuna Nsapu nereguliarių karinių pajėgų narių ir civilių gyventojų žudymus.

Taigi Alex Kande Mupompa dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, buvęs Haut-Katangos gubernatorius

Gimimo data: 1963 5 17.

Gimimo vieta: Kashobwe (KDR). Pilietybė – KDR.

Būdamas Haut-Katangos gubernatoriumi iki 2017 m. balandžio mėn., Jean-Claude Kazembe Musonda buvo atsakingas už Haut-Katangos provincijoje saugumo pajėgų ir Kongo nacionalinės policijos (PNC) neproporcingą jėgos naudojimą ir vykdytas smurtines represijas, įskaitant 2016 m. gruodžio 15–31 d., kai saugumo pajėgoms, įskaitant PNC atstovus, panaudojus žudyti pritaikytas priemones reaguojant į protestus Lubumbašyje, žuvo 12 ir buvo sužeisti 64 civiliai gyventojai.

Taigi Jean-Claude Kazembe Musonda dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

12.

Lambert Mende, Ryšių ir žiniasklaidos reikalų ministras ir Vyriausybės atstovas spaudai

Dar žinomas kaip Lambert Mende Omalanga

Gimimo data: 1953 2 11. Gimimo vieta: Okolo (KDR).

Diplomatinio paso Nr. DB0001939 (išduotas 2017 5 4, galioja iki 2022 5 3).

Pilietybė – KDR.

Nuo 2008 m. būdamas Ryšių ir žiniasklaidos reikalų ministru, Lambert Mende yra atsakingas už KDR žiniasklaidos atžvilgiu taikomą represinę politiką, kuria pažeidžiama teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę ir kliudoma visuotiniu sutarimu ir taikiai rasti sprendimą siekiant surengti rinkimus KDR. 2016 m. lapkričio 12 d. jis priėmė dekretą, kuriuo apribojama galimybė užsienio žiniasklaidos kanalams transliuoti Kongo Demokratinėje Respublikoje.

Pažeidžiant 2016 m. gruodžio 31 d. prezidentinės daugumos ir opozicijos partijų politinį susitarimą, 2017 m. gegužės mėn. duomenimis, keletas žiniasklaidos kanalų nėra atnaujinę transliacijos.

Taigi eidamas Ryšių ir žiniasklaidos reikalų ministro pareigas, Lambert Mende yra atsakingas už kliudymą visuotiniu sutarimu ir taikiai rasti sprendimą siekiant surengti rinkimus KDR, be kita ko, smurto, represiniais veiksmais ar kurstant smurtą, arba kenkiant teisinei valstybei.

2017 5 29

13.

Muhindo Akili Mundos, FARDC 31-osios brigados vadas

Dar žinomas kaip Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Gimimo data: 1972 11 10.

Gimimo vieta: Kirotsė (KDR).

Karinio asmens tapatybės dokumento numeris: 1–72–96–80384–52.

Pilietybė – KDR.

Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. Muhindo Akili Mundos buvo FARDC Sukola I operacijos vadas, atsakingas už karines operacijas prieš Jungtines demokratines pajėgas (Allied Democratic Forces, ADF). Jis samdė buvusius vietos ginkluotos grupuotės kovotojus dalyvauti be teismo sprendimo vykdomose egzekucijose ir žudynėse, kurios prasidėjo 2014 m. spalio mėn., ir teikė jiems įrangą.

Taigi Muhindo Akili Mundos dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

14.

Brigados generolas Eric Ruhorimbere, 21-ojo karinio regiono (Mbuji-Mayi) vado pavaduotojas

Dar žinomas kaip Eri„c Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two“; „Tango Deux“.

Gimimo data: 1969 7 16.

Gimimo vieta: Minembvė (KDR).

Karinio asmens tapatybės dokumento numeris: 1–69–09–51400–64.

Pilietybė – KDR.

Nuo 2014 m. rugsėjo 18 d. būdamas 21-ojo karinio regiono vado pavaduotojas, Eric Ruhorimbere buvo atsakingas už FARDC pajėgų neproporcingą jėgos naudojimą ir be teismo sprendimo vykdomas egzekucijas, visų pirma Nsapu nereguliarių karinių pajėgų ir moterų bei vaikų atžvilgiu.

Taigi Eric Ruhorimbere dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

15.

Ramazani Shadari, Ministro Pirmininko pavaduotojas ir Vidaus reikalų ir saugumo ministras

Dar žinomas kaip Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Gimimo data: 1960 11 29.

Gimimo vieta: Kasongo (KDR).

Pilietybė – KDR.

Nuo 2016 m. gruodžio 20 d., būdamas Ministro Pirmininko pavaduotoju ir Vidaus reikalų ir saugumo ministru, Ramazani Shadari yra oficialiai atsakingas už policijos ir saugumo tarnybas ir provincijų gubernatorių darbo koordinavimą. Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už pastaruoju metu įvykdytus aktyvistų ir opozicijos narių suėmimus, taip pat neproporcingą jėgos naudojimą nuo jo paskyrimo, pavyzdžiui, smurtinį susidorojimą su Bundu Dia Kongo (BDK) judėjimo nariais Centriniame Konge, 2017 m. sausio – vasario mėn. Kinšasoje vykdytas represijas ir neproporcingą jėgos naudojimą ir smurtines represijas Kasajaus provincijose.

Taigi eidamas šias pareigas Ramazani Shadari dalyvauja planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

2017 5 29

16.

Kalev Mutondo, Nacionalinės žvalgybos tarnybos (ANR) vadovas (oficialiai – generalinis administratorius)

Dar žinomas kaip Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Gimimo data: 1957 3 3.

Paso Nr.: DB0004470 (išduotas: 2012 6 8, galioja iki: 2017 6 7).

Būdamas ilgalaikiu Nacionalinės žvalgybos tarnybos (ANR) vadovu, Kalev Mutondo dalyvauja vykdant opozicijos narių, pilietinės visuomenės aktyvistų ir kitų asmenų savavališkus areštus, suėmimus ir netinkamai su jais elgiantis ir yra už tai atsakingas. Todėl jis kenkė teisinei valstybei ir kliudė visuotiniu sutarimu ir taikiai rasti sprendimą siekiant surengti rinkimus KDR, taip pat dalyvavo planuojant veiksmus KDR, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, arba vadovaujant jiems.

2017 5 29“


Top