Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

2017 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurių Vengrija ėmėsi pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su Sąjungos teise

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/3


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2017 m. gegužės 8 d.

dėl priemonių, kurių Vengrija ėmėsi pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su Sąjungos teise

(2017/C 214/04)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2017 m. vasario 20 d. raštu Vengrija pranešė Komisijai apie tam tikras priemones, priimtas pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį;

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo to pranešimo gavimo patikrino, ar tos priemonės neprieštarauja Sąjungos teisei, visų pirma, atsižvelgdama į priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą;

(3)

nagrinėdama priemones, Komisija atsižvelgė į turimus Vengrijos audiovizualinės rinkos duomenis, visų pirma, į poveikį televizijos rinkai;

(4)

po plataus masto viešų konsultacijų Vengrija aiškiai ir skaidriai parengė itin reikšmingų visuomenei renginių sąrašą;

(5)

remdamasi Vengrijos valdžios institucijų pateiktais išsamiais įrodymais ir žiūrimumo duomenimis, Komisija patikrino, ar nustatytų renginių sąrašas, parengtas pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį, tenkina bent du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais tokių renginių reikšmingumo visuomenei rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas renginys tiems, kurie paprastai domisi atitinkama sporto šaka ar veikla; ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma, kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus; iii) nacionalinės rinktinės dalyvavimas atitinkamame renginyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui; ir iv) renginys yra tradiciškai transliuojamas per nemokamą televiziją ir susilaukia didelio žiūrovų dėmesio;

(6)

į pateiktą itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašą įtraukti keli iš nustatytų renginių, kurie laikomi itin reikšmingais visuomenei įvykiais, pavyzdžiui, vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės, kuriose dalyvauja Vengrijos nacionalinė komanda arba vienas ar daugiau Vengrijos sportininkų. kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, vasaros ir žiemos olimpinėmis žaidynėmis itin domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi sporto renginius, bet ir plačioji visuomenė. Šie renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(7)

FIFA Pasaulio futbolo taurės čempionato ir UEFA Europos čempionato atidarymo rungtynės, ketvirtfinalių, pusfinalių ir finalo rungtynės taip pat laikomos visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, šie renginiai Vengrijoje susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jais itin domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi sporto renginius, bet ir plačioji visuomenė. Per tokius renginius itin reikšminguose tarptautiniuose turnyruose žaidžia nacionalinė komanda. Šie renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(8)

į tokį sąrašą taip pat įtraukiamos visos Vengrijos vyrų nacionalinės komandos FIFA Pasaulio futbolo čempionate ir UEFA Europos čempionate žaidžiamos rungtynės, taip pat šių renginių kvalifikacinės rungtynės ir oficialios draugiškos rungtynės. Kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, šie renginiai susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jais itin domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi futbolo renginius, bet ir Vengrijos plačioji visuomenė. Per tokius renginius itin reikšminguose tarptautiniuose turnyruose žaidžia nacionalinė komanda. Šie renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(9)

UEFA Čempionų lygos finalinės rungtynės ir UEFA Čempionų lygos rungtynės, taip pat UEFA Europos lygos rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos klubo komanda, taip pat laikomi visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Šie renginiai Vengrijos visuomenėje susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jais itin domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi futbolo rungtynes, bet ir plačioji visuomenė. Per tokius renginius organizuojamuose itin reikšminguose tarptautiniuose turnyruose taip pat žaidžia Vengrijos klubo komandos. Šie renginiai pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(10)

Europos rankinio federacijos (toliau – EHF) Europos rankinio čempionato vyrų ir moterų rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos nacionalinė komanda, taip pat laikomi visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Vengrijos valdžios institucijos pabrėžia, kad šie renginiai Vengrijoje susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio ir jais domisi ne tik šios sporto šakos gerbėjai. Paprastai juose dalyvauja Vengrijos nacionalinė komanda ir jie pritraukia daug televizijos žiūrovų; tradiciškai jie transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(11)

į sąrašą taip pat įtrauktos visos EHF Čempionų lygos rungtynės ir Moterų EHF Čempionų lygos rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos klubo komandos. Vengrijos valdžios institucijos nurodė, kad šie renginiai susilaukia ypatingo atgarsio Vengrijos visuomenėje, nes jais domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi rankinį. Per tokius renginius organizuojamuose tarptautiniuose turnyruose žaidžia Vengrijos klubo komandos. Šie renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(12)

Tarptautinės plaukimo federacijos (toliau – FINA) Pasaulio lygos vyrų vandensvydžio rungtynės ir Europos plaukimo lygos (toliau – LEN) Čempionų lygos rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos nacionalinė komanda, taip pat laikomi visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Vengrijos valdžios institucijos pabrėžia, kad šie renginiai susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio Vengrijoje, nes jais domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi šios sporto šakos renginius. Ypatingą ir didelį susidomėjimą sustiprina tas faktas, kad Vengrijos nacionalinė komanda šiuose turnyruose pasirodė labai sėkmingai. Per tokius renginius organizuojamame tarptautiniame turnyre žaidžia nacionalinė komanda. Šie renginiai pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(13)

į šį sąrašą taip pat įtrauktas Vengrijos Formulė 1 „Grand Prix“ čempionatas, kuris yra laikomas visuomenei itin reikšmingu įvykiu. Kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, šis renginys susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio Vengrijos visuomenėje, nes juo domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi šios sporto šakos renginius. Šis renginys taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais;

(14)

nustatytos priemonės neviršija to, kas būtina šiam tikslui, t. y. apsaugoti teisę į informaciją ir užtikrinti galimybę didelei visuomenės daliai per televiziją stebėti visuomenei itin reikšmingus įvykius, pasiekti. Šioje išvadoje atsižvelgiama į būdus, kuriais bus transliuojami aptariami renginiai, taip pat į „reikalavimus atitinkančio transliuotojo“ apibrėžtį, Vengrijos žiniasklaidos tarybos vaidmenį sprendžiant ginčus, kylančius įgyvendinant priemones, ir į tai, kad sprendimas, kuriame pateiktas renginių sąrašas, bus taikomas renginiams, dėl kurių išimtinių teisių sutartys sudarytos jau įsigaliojus sprendimui. Todėl galima daryti išvadą, kad poveikis nuosavybės teisei, kaip numatyta Europos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje, neviršija to, kas yra iš esmės susiję su renginių įrašymu į renginių sąrašą, numatytą Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalyje;

(15)

dėl tų pačių priežasčių Vengrijos priemonės atrodo proporcingos, kad būtų galima pateisinti nukrypimą nuo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnyje nustatytos pagrindinės laisvės teikti paslaugas. Viršesniu viešuoju interesu siekiama užtikrinti visuomenei galimybę stebėti visuomenei itin reikšmingų įvykių transliacijas. Be to, Vengrijos priemonės nėra diskriminacinės ir jomis neribojama rinka kitų valstybių narių transliuotojų, teisių turėtojų ar kitų ūkio subjektų atžvilgiu;

(16)

taip pat nustatytos priemonės yra suderinamos su Sąjungos konkurencijos taisyklėmis. Reikalavimus atitinkantys išvardytų renginių transliuotojai nustatomi remiantis objektyviais kriterijais, pagal kuriuos sudaromos faktinės ir potencialios konkurencijos sąlygos įsigyti šių renginių transliavimo teises. Be to, nustatytų renginių skaičius nėra toks neproporcingai didelis, kad iškreiptų konkurenciją nemokamos televizijos ir mokamos televizijos galutinės grandies rinkose. Todėl galima manyti, kad poveikis konkurencijos laisvei neviršija to, kas yra iš esmės susiję su renginių įrašymu į renginių sąrašą, numatytą Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalyje;

(17)

apie priemones, kurių ėmėsi Vengrija, Komisija informavo kitas valstybes nares, o patikrinimo rezultatus pateikė Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigtam komitetui. Komitetas priėmė palankią nuomonę,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1.   Priemonės, kurių ėmėsi Vengrija pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį ir apie kurias ji pranešė Komisijai pagal tos direktyvos 14 straipsnio 2 dalį, dera su Sąjungos teise.

2.   Vengrijos priimtos priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Andrus ANSIP

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 95, 2010 4 15, p. 1.


Top