EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

2017 m. rugpjūčio 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; panaikino 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/23


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/1493

2017 m. rugpjūčio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2017/23)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (2), ypač į jo 21 straipsnį ir 140 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2014/29 (3) nustato taisykles dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 (4) prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui;

(2)

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070 (5), kuriame nustatomi duomenų teikimo reikalavimai įstaigoms, kurioms leista naudoti vidaus metodus pagal riziką įvertintų pozicijų sumoms arba nuosavų lėšų poreikiui, išskyrus operacinę riziką, apskaičiuoti. Šios įstaigos turi pateikti skaičiavimų, atliktų taikant vidaus metodus savo pozicijų rizikai ar pozicijoms, kurios įtrauktos į Europos bankininkystės institucijos naudojamus lyginamuosius portfelius, rezultatus;

(3)

Sprendimas ECB/2014/29 turėtų apimti duomenis, kuriuos prižiūrimi subjektai turi teikti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2014/29,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2014/29 iš dalies keičiamas taip:

1.

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„2014 m. liepos 2 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 680/2014 (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29) prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (2014/477/ES)“;

2.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Sritis

Pagal BPM pagrindų reglamento 21 straipsnį šiame sprendime nustatytos duomenų, kuriuos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070 prižiūrimi subjektai pateikė nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo ECB procedūros (*1).

(*1)  2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070, kuriuo nustatomi formų, apibrėžčių ir IT sprendimų, kuriais įstaigos turi naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 2 dalį teikdamos duomenis Europos bankininkystės institucijai ir kompetentingoms institucijoms, techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 328, 2016 12 2, p. 1).“;"

3.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Pateikimo datos

1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB 1 straipsnyje nurodytus duomenis, kuriuos joms pateikė prižiūrimi subjektai, šiomis pateikimo datomis:

1)

iki 12 valandos Vidurio Europos laiku (CET) (*2) dešimtą darbo dieną nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 4 straipsnyje, duomenis apie:

a)

svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b)

svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai grupei;

c)

prižiūrimus subjektus, kurie priskiriami svarbiems remiantis trijų svarbiausių kredito įstaigų jų valstybėje narėje kriterijumi ir kurie teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai;

d)

kitus prižiūrimus subjektus, kurie teikia duomenis konsoliduotai arba individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai, ir kurie yra įtraukti į institucijų, turinčių teikti duomenis Europos bankininkystės institucijai (EBI) pagal Europos bankininkystės institucijos sprendimo EBA/DC/2015/130 (*3) 2 straipsnį ir Europos bankininkystės institucijos sprendimo EBA/DC/2016/156 (*4) 2 straipsnį, sąrašą;

2)

iki darbo dienos pabaigos dvidešimt penktą darbo dieną nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 4 straipsnyje, duomenis apie:

a)

svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis konsoliduotai ir iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

b)

svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai grupei, teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

c)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

d)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai grupei, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

4)

iki darbo dienos pabaigos trisdešimt penktą darbo dieną nuo pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 4 straipsnyje, duomenis apie:

a)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis konsoliduotai ir iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 ir 2 punktus;

b)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai grupei, teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 5 straipsnyje nurodytus duomenis šiomis pateikimo datomis:

1)

iki 12 val. CET dešimtą darbo dieną po kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 11 d. duomenis apie:

a)

svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b)

svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai grupei;

c)

prižiūrimus subjektus, kurie priskiriami svarbiems remiantis trijų svarbiausių kredito įstaigų jų valstybėje narėje kriterijumi ir kurie teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai;

d)

kitus prižiūrimus subjektus, kurie teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai, ir kurie įtraukti į institucijų, turinčių teikti duomenis Europos bankininkystės institucijai (EBI) pagal Europos bankininkystės institucijos sprendimo EBA/DC/2016/156 2 straipsnį, sąrašą;

2)

iki darbo dienos pabaigos dvidešimt penktą darbo dieną po kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 11 d. duomenis apie:

a)

svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis konsoliduotai ar iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

b)

svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai grupei, teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

c)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

d)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai grupei, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

3)

iki darbo dienos pabaigos trisdešimt penktą darbo dieną po kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 11 d. duomenis apie:

a)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis konsoliduotai ir iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 ir 2 punktus;

b)

mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai grupei, teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 dalį.

(*2)  CET atsižvelgia į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko."

(*3)  2015 m. rugsėjo 23 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimas EBA/DC/2015/130 dėl kompetentingų institucijų atskaitomybės EBI. Paskelbta EBI interneto svetainėje www.eba.europa.eu."

(*4)  2016 m. gegužės 31 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimas EBA/DC/2016/156 dėl duomenų priežiūros institucijos atliekamai lyginamajai analizei. Paskelbta EBI interneto svetainėje www.eba.europa.eu.“;"

4.

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos stebi ir įvertina duomenų, pateikiamų ECB, kokybę ir patikimumą. Nacionalinės kompetentingos institucijos taiko atitinkamas patvirtinimo taisykles, kurias parengia, palaiko ir skelbia EBI. Nacionalinės kompetentingos institucijos taip pat atlieka papildomus duomenų kokybės patikrinimus, kuriuos apibrėžia ECB, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.“;

5.

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos šiame sprendime nurodytus duomenis teikia naudodamos taikytiną Duomenų punktų modelį (angl. Data Point Model) ir išplėstinės verslo ataskaitų kalbos (angl. eXtensible Business Reporting Language) taksonomiją, kurią parengia, tvarko ir skelbia EBI.“;

6.

įterpiamas šis 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Pirmasis duomenų teikimas po Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) įsigaliojimo

1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia duomenis, kurie joms buvo pateikti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070, vadovaujantis Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*5) pradedant nuo pirmos pateikimo datos, einančios po to sprendimo įsigaliojimo.

2.   Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia duomenis, kuriuos joms pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 pateikė įstaigos, įtrauktos į sąrašą institucijų, turinčių teikti duomenis EBI pagal Sprendimo EBA/DC/2016/156 2 straipsnį sąrašą, vadovaujantis 3 straipsnio 1 dalies 1 d punktu, pradedant nuo pirmos pateikimo datos, einančios po Sprendimo (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) įsigaliojimo.

(*5)  2017 m. rugpjūčio 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2017/23) (OL L 216, 2017 8 22, p. 23).“"

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. rugpjūčio 3 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  2014 m. liepos 2 d. Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (OL L 214, 2014 7 19, p. 34).

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(5)  2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070, kuriuo nustatomi formų, apibrėžčių ir IT sprendimų, kuriais įstaigos turi naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 2 dalį teikdamos duomenis Europos bankininkystės institucijai ir kompetentingoms institucijoms, techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 328, 2016 12 2, p. 1).


Top