EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0016

2017 m. gegužės 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; panaikino 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/936/oj

1.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/936

2017 m. gegužės 23 d.

kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (1), ypač į jo 4 ir 5 straipsnius,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo ir kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42) (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (3), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant spręsti klausimą dėl didelio sprendimų, kuriuos turi priimti Europos Centrinis Bankas (ECB), vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, skaičiaus, buvo nustatyta tam tikrų deleguotųjų sprendimų priėmimo procedūra;

(2)

delegavimo sprendimas įsigalioja nuo Vykdomosios valdybos sprendimo, kuriuo vienas ar daugiau struktūrinių vienetų vadovų delegavimo sprendimo pagrindu įgaliojami priimti sprendimus, priėmimo;

(3)

Vykdomoji valdyba, skirdama struktūrinių vienetų vadovus, turėtų atsižvelgti į delegavimo sprendimo svarbą ir adresatų, kuriems turi būti siunčiami deleguotieji sprendimai, skaičių;

(4)

su Priežiūros valdybos pirmininku buvo pasikonsultuota dėl struktūrinių vienetų vadovų, kuriems turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Deleguotieji sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo

Deleguotuosius sprendimus vadovaujantis Sprendimo (ES) 2017/935 (ECB/2016/42) 2 straipsniu priima Mikroprudencinės priežiūros IV generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo, o nesant generalinio direktoriaus pavaduotojo – Leidimų skyriaus vadovas ir vienas iš šių struktūrinių vienetų vadovų:

a)

Mikroprudencinės priežiūros I generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas;

b)

Mikroprudencinės priežiūros II generalinio direktorato generalinis direktorius, jei atitinkamo prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūrą vykdo Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas, arba

c)

nesant generalinio direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. gegužės 23 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 14.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. .21.

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.


Top