EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0014(01)

2017 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/1360, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/14)

OL L 190, 2017 7 21, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; netiesiogiai panaikino 32020D0187

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1360/oj

21.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 190/22


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/1360

2017 m. gegužės 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/14)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu ECB/2014/40 (1) buvo sukurta trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa (toliau – POPP3). Kartu su turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa, viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programa ir bendrovių sektoriaus pirkimo programa, POPP3 yra išplėstos turto pirkimo programos (TPP) dalis. TPP siekiama toliau gerinti pinigų politikos perdavimo mechanizmą, skatinti kredito teikimą euro zonos ekonomikai, palengvinti skolinimosi sąlygas namų ūkiams ir įmonėms ir vidutiniu laikotarpiu padėti grįžti prie mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo infliacijos lygio, suderinamo su pagrindiniu Europos Centrinio Banko (ECB) tikslu – palaikyti kainų stabilumą;

(2)

siekiant bendros pinigų politikos, įskaitant TPP vykdymą, reikia apibrėžti priemones ir procedūras, kurias Eurosistema naudos siekdama įgyvendinti šią politiką vienodai visose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro;

(3)

2017 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba nusprendė toliau tobulinti taisykles, taikytinas padengtų obligacijų emitentams, kurie yra veiklą nutraukiantys subjektai (angl. wind-down entities), siekiant užtikrinti nuoseklų jų vertinimą Eurosistemos pinigų politikoje vykdant TPP;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2014/40,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Sprendimo ECB/2014/40 2 straipsnis papildomas šiuo 8 punktu:

„8.

Padengtų obligacijų emitentas nėra subjektas, priklausantis viešosios ar privačios nuosavybės teise, a) kurio pagrindinis tikslas yra laipsniškas turto pardavimas ir veiklos užbaigimas; arba b) kuris yra turto valdymo arba pardavimo subjektas, įsteigtas padėti restruktūrizuoti ir (arba) pertvarkyti finansų sektorių, įskaitant turto valdymo įmones, sukuriamas atliekant pertvarkymo veiksmus pritaikius turto atskyrimo priemonę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 (*1) 26 straipsnį arba pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES (*2) 42 straipsnis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 21 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. gegužės 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2014 m. spalio 15 d. Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (OL L 335, 2014 11 22, p. 22).


Top