EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1761

2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1761 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

C/2016/6370

OL L 269, 2016 10 4, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1761/oj

4.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1761

2016 m. rugsėjo 28 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Iš baterijų maitinamas aparatas (vadinamasis videoskopas), kurį sudaro:

valdymo įtaisas su vairasvirte, įrašymo įtaisu, atminties kortelės lizdu ir skystakristaliu vaizduokliu (LCD), kurio ekrano įstrižainės ilgis – maždaug 9 cm (3,5 colio),

lankstus 3 m ilgio ir maždaug 7 mm skersmens elektros kabelis,

kamera,

šviesos diodų (LED) lemputės.

Aparatas daugiausia naudojamas ertmių techninei apžiūrai. Juo galima fiksuoti ir įrašyti judančius vaizdus. Vaizdus galima žiūrėti realiuoju laiku.

Žr. paveikslą (*).

8525 80 91

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVI skyriaus 4 pastaba ir KN kodus 8525 , 8525 80 ir 8525 80 91 atitinkančiais prekių aprašymais.

Aparatas nelaikytinas matavimo arba tikrinimo įrankiu, prietaisu ar mašina ir nepriskirtinas 9031 pozicijai, nes jo paskirtis – ne ertmių tikrinimas ar matavimas, o vaizdų fiksavimas ir jų pavertimas elektriniu signalu, kuris įrašomas kaip judantis vaizdas (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 8525 pozicijos paaiškinimus).

Aparatą sudaro atskiros sudedamosios dalys, kurios tarpusavyje sujungtos ir skirtos naudoti kartu atliekant tiksliai apibrėžtą funkciją, nurodytą vienoje iš 84 arba 85 skirsnio pozicijų. Atsižvelgiant į objektyvias aparato charakteristikas, jo funkcija – fiksuoti ir įrašyti judančius vaizdus. Taigi jis nelaikytinas monitoriumi ir nepriskirtinas 8528 pozicijai.

Todėl aparatas laikytinas vaizdo kamera su vaizdo įrašymo įrenginiu, galinčia tik įrašyti televizijos kameros užfiksuotą garsą ir vaizdą, ir jam priskirtinas KN kodas 8525 80 91 .

Image

(*)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


Top