EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1121

2016 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1121, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/4153

OJ L 187, 12.7.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1121/oj

12.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1121

2016 m. liepos 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

medžiaga etil-Ν-alfa -dodekanoil-L-arginato hidrochloridas, kuriai pagal Tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (INCI) buvo priskirtas pavadinimas etilo lauroilarginatas HCl, šiuo metu reglamentuojama Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 III priedo 197 įraše ir V priedo 58 įraše. Pagal V priedo 58 įrašą etilo lauroilarginatą HCl yra leidžiama naudoti kaip konservantą kosmetikos gaminiuose, išskyrus gaminius lūpoms, burnos priežiūros gaminius ir purškiamuosius gaminius, jeigu jo didžiausia koncentracija neviršija 0,4 % masės;

(2)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) 2013 m. rugsėjo 19 d. priėmė mokslinę nuomonę dėl etilo lauroilarginato HCl saugos burnos priežiūros gaminiuose (nuomonė peržiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.) (2) ir 2014 m. gruodžio 16 d. priėmė jos priedėlį (priedėlis peržiūrėtas 2015 m. kovo 25 d.) (3);

(3)

VSMK priėjo prie išvados, kad etilo lauroilarginatą HCl yra saugu naudoti kaip konservantą burnos skalavimo skysčiuose, jeigu jo didžiausia koncentracija neviršija 0,15 % masės, bet ne burnos priežiūros gaminiuose apskritai. VSMK taip pat laikėsi nuomonės, kad gali būti viršyta 3–9 metų vaikų leidžiamoji paros dozė, jei dar priskaičiuojamas poveikis per maistą ir kosmetikos gaminius. Todėl VSMK priėjo prie išvados, kad nuolatinis etilo lauroilarginato HCl kaip konservanto naudojimas burnos skalavimo skysčiuose vaikams nėra saugus;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į VSMK nuomonę, mano, kad etilo lauroilarginatą HCl turėtų būti leidžiama naudoti kaip konservantą burnos skalavimo skysčiuose, jeigu jo didžiausia koncentracija neviršija 0,15 % masės, išskyrus vaikams iki 10 metų amžiaus;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  SCCS/1519/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_138.pdf.

(3)  SCCS/1543/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_166.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo 58 įrašas pakeičiamas taip:

Nuorodos Numeris

Medžiagos identifikacija

Sąlygos

Naudojimo sąlygos ir įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija paruoštame naudoti preparate

Kita

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„58

Etil-Ν-alfa -dodekanoil-L-arginato hidrochloridas (*)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

Burnos skalavimo skysčiai

a)

0,15 %

a)

Nenaudoti gaminiuose, skirtuose vaikams iki 10 metų

a)

Nenaudoti vaikams iki 10 metų

b)

Kiti gaminiai

b)

0,4 %

b)

Nenaudoti gaminiuose lūpoms, burnos priežiūros gaminiuose (išskyrus burnos skalavimo skysčius) ir purškiamuosiuose gaminiuose


(*)  Naudojant ne kaip konservantus, žr. III priedo įrašą Nr. 197.“


Top