Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0896

2016 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/896 dėl leidimo naudoti geležies natrio tartratus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/3371

OJ L 152, 9.6.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/oj

9.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/896

2016 m. birželio 8 d.

dėl leidimo naudoti geležies natrio tartratus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti geležies natrio tartratus. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti geležies natrio tartratus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2015 m. balandžio 30 d. (2) nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas gali būti veiksmingai naudojamas kaip lipnumą reguliuojanti medžiaga druskoje. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaro priedo pašare analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

geležies natrio tartratų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „lipnumą reguliuojančios medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(5):4114.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg NaCl

Technologiniai priedai: lipnumą reguliuojančios medžiagos

1i534

Geležies natrio tartratai

Priedo sudėtis

Natrio tartratų ir geležies (III) chlorido kompleksodaros produktų preparatas vandeniniame tirpale ≤ 35 % (masės)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Geležies (III) kompleksodaros produktas, kurį sudaro D(+)-, L(–)- ir mezo-2,3-dihidroksibutano dirūgštys

 

Geležies ir mezo-tartrato santykis: 1:1

 

Geležies ir visų tartrato izomerų santykis: 1:1,5

CAS numeris: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Chloridas: ≤ 25 %

 

Oksalatai: ≤ 1,5 % išreikšta kaip oksalo rūgštis

 

Geležis: ≥ 8 % geležies (III)

Analizės metodas  (1)

Kiekybinis mezo-tartrato ir D (–), L (+) -tartratų nustatymas pašaro priede:

didelio efektyvumo skysčių chromatografijos metodas naudojant lūžio rodiklio detektorių (HPLC-RI);

Suminės geležies kiekio nustatymas pašaro priede:

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 15510) arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu, mineralizavus aukštame slėgyje (ICP-AES) (EN 15621), arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 11885), arba

atominės sugerties spektrometrija (AAS) (EN ISO 6869), arba

atominės sugerties spektroskopija (ASS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (2)) ir

Suminio natrio kiekio nustatymas pašaro priede:

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 15510) arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu, mineralizavus aukštame slėgyje (ICP-AES) (EN 15621), arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 11885), arba

atominės sugerties spektrometrija (AAS) (EN ISO 6869), arba

Suminio chlorido kiekio nustatymas pašaro priede:

titrimetrija (Reglamentas (EB) Nr. 152/2009 arba ISO 6495).

Visos gyvūnų rūšys

1.

Priedas naudojamas tik natrio chloride (NaCl)

2.

Mažiausia rekomenduojama dozė: 26 mg geležies natrio tartratų/kg NaCl (tai prilygsta 3 mg geležies/kg NaCl)

3.

Didžiausia rekomenduojama dozė: 106 mg geležies natrio tartratų/kg NaCl

2026 m. birželio 29 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009, nustatantis oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).


Top