Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0766

2016 m. gegužės 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/766, kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

C/2016/3024

OJ L 127, 18.5.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/766/oj

18.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/766

2016 m. gegužės 13 d.

kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/72 (2) nustatomos kvotos 2016 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, išnaudojo vidurinio laikotarpio kvotą, skirtą laikotarpiui iki 2016 m. liepos 1 d.;

(3)

todėl būtina uždrausti specializuotą tų išteklių žuvų žvejybą iki 2016 m. birželio 30 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytoms valstybėms narėms nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. imtinai skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytų valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, uždraudžiama vykdyti specializuotą tame priede nurodytų išteklių žuvų žvejybą iki 2016 m. birželio 30 d. imtinai.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2016 m. sausio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/72, kuriuo 2016 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/104 (OL L 22, 2016 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

01/TQ72

Valstybė narė

Visos Europos Sąjungos valstybės narės

Ištekliai

RED/N3M

Rūšys

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Draudimo data

2016 2 23–2016 6 30


Top