Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0594

2016 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/594, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 nustatomas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos galutinių gavėjų struktūrinio tyrimo pavyzdys

C/2016/2165

OJ L 103, 19.4.2016, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/594/oj

19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/594

2016 m. balandžio 18 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 nustatomas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos galutinių gavėjų struktūrinio tyrimo pavyzdys

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (1), ypač į jo 17 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 223/2014 pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos (VP I) vadovaujančioji institucija turi 2017 m. ir 2022 m. atlikti struktūrinį galutinių gavėjų tyrimą;

(2)

šis struktūrinis galutinių gavėjų tyrimas yra viena iš priemonių, naudotinų siekiant įvertinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF). Siekiant užtikrinti, kad tyrimo rezultatai būtų aukštos kokybės ir padėtų įvertinti EPLSAF, būtina nustatyti pavyzdį, pagal kurį galima surinkti duomenis Europos Sąjungos lygmeniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 223/2014 17 straipsnio 4 dalyje nurodytas struktūrinis galutinių gavėjų tyrimas atliekamas pagal priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 72, 2014 3 12, p. 1.


PRIEDAS

EPLSAF STRUKTŪRINIS TYRIMAS. KLAUSIMAI

Apklausos atlikėjo vardas ir pavardė :

[apklausos atlikėjo vardas ir pavardė. Jei apklausą atlieka keli asmenys, reikėtų nurodyti juos visus.]

Vieta :

[vietos, kurioje atliekamas tyrimas, adresas]

Organizacija :

[organizacijos partnerės, iš kurios galutinis gavėjas gavo pagalbą, pavadinimas]

Data :

[tyrimo data formatu mmmm/mm/dd]

Laikas :

[tyrimo laikas formatu hh:mm]

A.   KLAUSIMAI APIE PAGALBOS, KURIĄ GALUTINIAMS GAVĖJAMS SUTEIKĖ ORGANIZACIJA PARTNERĖ, APIMTĮ (1)

A1.   Kokia pagalba iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) paskirstoma galutiniams gavėjams ir kaip dažnai ji paskirstoma?

 

Kasdien

Kas savaitę

Kas mėnesį

Kita

Maisto paketai (2)

 

 

 

(nurodyti)

Valgio porcijos

 

 

 

(nurodyti)

Vaikams paskirstytos prekės

 

 

 

(nurodyti)

Benamiams paskirstytos prekės

 

 

 

(nurodyti)

Kita (nurodyti)

[nurodyti rūšį]

[nurodyti rūšį]

[nurodyti rūšį]

[nurodyti rūšį ir dažnumą]


A2.   Kokių rūšių papildomų priemonių siūloma galutiniams gavėjams, kai jie gauna pagalbą iš EPLSAF?

Patarimai apie maisto ruošimą ir laikymą, maisto gamybos kursai, mokomoji veikla, kuria skatinama sveika mityba, arba patarimai, kaip sumažinti maisto atliekas

 

Patarimai apie asmens higieną

 

Nukreipimas į kompetentingas tarnybas (pvz., socialines ar administracines)

 

Asmeninis konsultavimas ir praktiniai seminarai

 

Psichologinė ir terapinė parama

 

Patarimai apie namų ūkio biudžeto tvarkymą

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Jokių

 


A3.   Ar organizacija partnerė galutiniams gavėjams taip pat teikia materialinę pagalbą, kuri nėra bendrai finansuojama EPLSAF lėšomis?

Taip

Ne

 

 


A3a.   Jei taip, kokią pagalbą organizacija partnerė teikia be pagalbos iš EPLSAF?

Maisto paketai

 

Valgio porcijos

 

Vaikams paskirstytos prekės

 

Benamiams paskirstytos prekės

 

Kitos prekės

[nurodyti rūšį]

B.   KLAUSIMAI GALUTINIAM GAVĖJUI

B1.   Kokia Jūsų lytis?

Vyras

Moteris

 

 


B2.   Koks Jūsų amžius?

15 m. ar mažiau

16–24 m.

25–49 m.

50–64 m.

65 m. ar daugiau

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Ar esate vienišas tėvas arba motina?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B4.   Kokią pagalbą ką tik gavote (ar gausite)?

 

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

Maisto paketai

 

 

 

 

Valgio porcijos

 

 

 

 

Naujagimio kraitelis (būtiniausi daiktai kūdikiui)

 

 

 

 

Mokykliniai krepšiai

 

 

 

 

Kanceliarinės prekės, sąsiuviniai, plunksnakočiai, tapybos reikmenys ir kitos mokykloje reikalingos priemonės (ne apranga)

 

 

 

 

Sportinė apranga ir avalynė (sportiniai bateliai, triko, maudymosi kostiumėliai ir pan.)

 

 

 

 

Apranga (žieminiai paltai, avalynė, mokyklinės uniformos ir pan.)

 

 

 

 

Miegmaišiai / antklodės

 

 

 

 

Virtuvės reikmenys (puodai, keptuvės, stalo įrankiai ir pan.)

 

 

 

 

Ūkiniai skalbiniai (rankšluosčiai, patalynė)

 

 

 

 

Higienos reikmenys (pirmosios pagalbos rinkiniai, muilas, dantų šepetėliai, vienkartiniai skustuvai ir pan.)

 

 

 

 

Kitų kategorijų prekės

[Užpildyti teksto laukelį]


B5.   Kas gauna šią pagalbą?

Jūs pats

Kiti asmenys Jūsų šeimoje

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

Jeigu atsakymas į B5 klausimą yra tik „Jūs pats“, praleiskite B6 klausimą.

B6.   Ar kiti asmenys taip pat galės naudotis šia pagalba? Jei taip, kiek žmonių (neskaitant Jūsų paties) ir koks jų amžius bei lytis?

 

Vyras

Moteris

5 m. ar mažiau

 

 

6–15 m.

 

 

16–24 m.

 

 

25–49 m.

 

 

50–64 m.

 

 

65 m. ar daugiau

 

 

Nenori atsakyti

 

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 


B7.   Ar tai pirmas kartas, kai gaunate šią pagalbą?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

Jeigu atsakymas B7 klausimą yra „taip“, „nenori atsakyti“ arba „nežino arba nesupranta klausimo“, pereikite prie B9 klausimo.

B8.   Kaip dažnai ateinate gauti šios pagalbos?

Kasdien

Kas savaitę

Kas mėnesį

Kita

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 


B9.   Ar žinote, kada Jums vėl prireiks tokios pačios pagalbos?

Rytoj

Kitą savaitę

Kitą mėnesį

Kita

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 


B10.   Ar yra kilę sunkumų norint gauti šią pagalbą?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B10a.   Jei taip, pasakykite, kokių sunkumų kilo?

Reikėjo gauti dokumentų iš kokios nors nacionalinės, regioninės ar vietos tarnybos

 

Reikėjo keliauti ilgą atstumą

 

Psichologinės kliūtys

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


B11.   Ar dėl EPLSAF pagalbos pasikeitė Jūsų arba Jūsų namų ūkio padėtis?

Taip

Iš dalies

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 


B11a.   Jei „ne“ arba „iš dalies“, gal galėtumėte pasakyti kodėl?

Maisto arba prekių kiekis nepakankamas

 

Maistas arba prekės skirstomi nepakankamai dažnai

 

Maisto arba prekių kokybė nepakankama

 

Reikalinga kitokios rūšies pagalba (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


B12.   Ar Jūs arba Jūsų namų ūkis prieš metus galėjo įpirkti maisto produktų arba prekių, kurias ką tik gavote?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B13.   Ar Jūs ir (arba) kiti Jūsų namų ūkio nariai gauna pagalbą iš kitų organizacijų?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B13a.   Jei taip, ar galėtumėte pasakyti, kokios rūšies pagalbą gaunate iš kitų organizacijų?

 

Taip

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

Maisto paketai

 

 

 

Valgio porcijos

 

 

 

Naujagimio kraitelis (būtiniausi daiktai kūdikiui)

 

 

 

Mokykliniai krepšiai

 

 

 

Kanceliarinės prekės, sąsiuviniai, plunksnakočiai, tapybos reikmenys ir kitos mokykloje reikalingos priemonės (ne apranga)

 

 

 

Sportinė apranga ir avalynė (sportiniai bateliai, triko, maudymosi kostiumėliai ir pan.)

 

 

 

Apranga (žieminiai paltai, avalynė, mokyklinės uniformos ir pan.)

 

 

 

Miegmaišiai / antklodės

 

 

 

Virtuvės reikmenys (puodai, keptuvės, stalo įrankiai ir pan.)

 

 

 

Ūkiniai skalbiniai (rankšluosčiai, patalynė)

 

 

 

Higienos reikmenys (pirmosios pagalbos rinkiniai, muilas, dantų šepetėliai, vienkartiniai skustuvai ir pan.)

 

 

 

Kita

[Užpildyti teksto laukelį]


B14.   Jei iš šios organizacijos (dabar arba anksčiau) gavote patarimų arba rekomendacijų, gal galėtumėte pasakyti, apie ką jie buvo?

Patarimai apie maisto ruošimą ir laikymą, maisto gamybos kursai, mokomoji veikla, kuria skatinama sveika mityba, arba patarimai, kaip sumažinti maisto atliekas

 

Patarimai apie asmens higieną

 

Nukreipimas į kompetentingas tarnybas (pvz., socialines ar administracines)

 

Asmeninis konsultavimas ir praktiniai seminarai

 

Psichologinė ir terapinė parama

 

Patarimai apie namų ūkio biudžeto tvarkymą

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


B15.   Ar, Jūsų nuomone, šie patarimai arba rekomendacijos buvo naudingi?

Labai naudingi

Šiek tiek naudingi

Nelabai naudingi

Visiškai nenaudingi

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 

 

 


B16.   Ar gaunate darbo užmokestį?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B17.   Ar gaunate kitų pajamų ar išmokų?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B18.   Ar kuris nors Jūsų namų ūkio narys gauna darbo užmokestį?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B19.   Ar kuris nors Jūsų namų ūkio narys gauna kokių nors kitų pajamų ar išmokų?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B20.   Ar esate šios šalies pilietis?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B21.   Ar esate kitos ES šalies pilietis?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B22.   Ar esate prieglobsčio prašytojas arba pabėgėlis?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B23.   Ar turite gyvenamąją vietą?

Taip

Ne

Nenori atsakyti

Nežino arba nesupranta klausimo

 

 

 

 


B23a.   Jei turite gyvenamąją vietą, gal galėtumėte pasakyti, kokia tai vieta?

Nuosavas ar nuomojamas būstas ar namas, kuriame gyvenate vieni arba su šeima

 

Bendras būstas su draugais ar kitais asmenimis

 

Ilgalaikis institucinis būstas (senelių namai, vienišoms motinoms ar prieglobsčio prašytojams skirti namai)

 

Laikina prieglauda

 

Sugriautas namas arba lūšnynas

 

Mobilus arba priekabinis namelis

 

Pabėgėlių stovykla

 

Kita (nurodyti)

[Užpildyti teksto laukelį]

Nenori atsakyti

 

Nežino arba nesupranta klausimo

 


(1)  Klausimai, susiję su pagalba, teikiama skirstymo vietoje, kur vyksta apklausos.

(2)  Maisto paketo apibrėžtis gali būti nustatyta organizacijos partnerės ir (arba) veiksmo ir (arba) vadovaujančios institucijos lygmeniu. Maisto paketo dydis arba turinys neprivalo būti standartizuotas.


Top