EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1915

2016 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1915, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2300 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo eurais už tam tikras išlaidas, patiriamas taikant žemės ūkio sektorių teisės aktus (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6807)

C/2016/6807

OL L 296, 2016 11 1, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1915/oj

1.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1915

2016 m. spalio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2300 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo eurais už tam tikras išlaidas, patiriamas taikant žemės ūkio sektorių teisės aktus

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6807)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 108 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 108 straipsnyje reikalaujama, kad euro neįsivedusios valstybės narės, taikant žemės ūkio sektorių teisės aktus patiriamas išlaidas nusprendusios apmokėti eurais, o ne nacionaline valiuta, imtųsi priemonių užtikrinti, kad euro naudojimas netaptų sisteminiu privalumu, palyginti su nacionalinės valiutos naudojimu;

(2)

tokios priemonės, apie kurias pranešė Jungtinė Karalystė, patvirtintos Komisijos sprendimu 2015/2300 (2) dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo eurais už tam tikras išlaidas, patiriamas taikant žemės ūkio sektorių teisės aktus;

(3)

2016 m. rugpjūčio 25 d. Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai ketinanti išplėsti šių priemonių taikymą, įtraukiant pagalbos schemas, susijusias su pagalba pieno gamybai mažinti ir išimtine sureguliavimo pagalba pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams;

(4)

remiantis minėtu pranešimu, ankstesniu Sprendimu 2015/2300 priimtos priemonės, skirtos apsaugoti, kad euro naudojimas, palyginti su nacionalinės valiutos naudojimu, netaptų sisteminiu privalumu, turėtų būti taikomos ir minėtoms pagalbos schemoms. Šiuo sprendimu Sprendimas 2015/2300 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2015/2300 priede esančios lentelės pabaigoje įrašomos šios dvi eilutės:

„Pagalba pieno gamybai mažinti

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1612

Išimtinė sureguliavimo pagalba pieno gamintojams ir kitų gyvulininkystės sektorių ūkininkams

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1613“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/2300 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo eurais už tam tikras išlaidas, patiriamas taikant žemės ūkio sektorių teisės aktus (OL L 324, 2015 12 10, p. 35).


Top