EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

2016 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1366, kuriuo patvirtinamas Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1366

2016 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo patvirtinamas Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 328 straipsnio 1 dalį ir 331 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2010/405/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (1),

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (2),

atsižvelgdama į tai, kad Estija pranešė ketinanti prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 12 d. Taryba nusprendė leisti Belgijai, Bulgarijai, Vokietijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Latvijai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Austrijai, Portugalijai, Rumunijai ir Slovėnijai tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(2)

2010 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(3)

2012 m. lapkričio 21 d. Komisija priėmė Sprendimą 2012/714/ES, kuriuo patvirtinamas Lietuvos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (3);

(4)

2014 m. sausio 27 d. Komisija priėmė Sprendimą 2014/39/ES, kuriuo patvirtinamas Graikijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (4);

(5)

2016 m. balandžio 13 d. raštu, Komisijos užregistruotu 2016 m. balandžio 18 d., Estija pranešė ketinanti prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(6)

Komisija pažymi, kad nei Sprendime 2010/405/ES, nei Reglamente (ES) Nr. 1259/2010 nenustatyta konkrečių prisijungimo prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje sąlygų, o Estijos prisijungimas turėtų padidinti tokio tvirtesnio bendradarbiavimo teikiamą naudą;

(7)

todėl reikėtų pritarti Estijos prisijungimui prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje;

(8)

Komisija turėtų priimti Estijai skirtas pereinamojo laikotarpio priemones, reikalingas Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 taikymui;

(9)

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje turėtų įsigalioti kitą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Estijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo

1.   Patvirtinama, kad Estija prisijungia prie tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, kuris leistas Sprendimu 2010/405/ES.

2.   Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijai taikomas šiame sprendime nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Informacija, kurią turi pateikti Estija

Iki 2017 m. gegužės 11 d. Estija, jei yra priėmusi, pateikia Komisijai nacionalinės teisės nuostatas dėl:

a)

formalių reikalavimų, taikomų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis, ir

b)

galimybės nustatyti taikytiną teisę pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 5 straipsnio 3 dalį.

3 straipsnis

Estijai skirtos pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje taikomas tik toms byloms ir tiems šio reglamento 5 straipsnyje nurodytiems susitarimams, kurios pradėtos (kurie sudaryti) ne anksčiau kaip 2018 m. vasario 11 d.

Tačiau susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo, sudarytas anksčiau nei 2018 m. vasario 11 d., Estijoje taip pat galioja, jeigu jis atitinka Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 6 ir 7 straipsnius.

2.   Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje taikomas nepažeidžiant susitarimų dėl taikytinos teisės pasirinkimo, sudarytų pagal dalyvaujančios valstybės narės, kurios teisme anksčiau nei 2018 m. vasario 11 d. iškelta byla, teisę.

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 įsigaliojimas ir taikymo pradžia Estijoje

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijoje įsigalioja kitą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2010 Estijai taikomas nuo 2018 m. vasario 11 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2010 7 22, p. 12.

(2)  OL L 343, 2010 12 29, p. 10.

(3)  OL L 323, 2012 11 22, p. 18.

(4)  OL L 23, 2014 1 28, p. 41.


Top