Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1236

2016 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1236, kuriuo dėl Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4983) (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/4983

OJ L 202, 28.7.2016, p. 45–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1236/oj

28.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1236

2016 m. liepos 27 d.

kuriuo dėl Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4983)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To įgyvendinimo sprendimo priedo I, II, III ir IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sritys;

(2)

2016 m. birželio ir liepos mėn. nustatyta naujų afrikinio kiaulių maro atvejų šernų populiacijoje Latvijos Jekabpilio, Balduonės ir Rygos apskričių srityse, naujų atvejų šernų populiacijoje Estijos Pernu, Harju ir Raplos apskričių srityse ir vienas atvejis šernų populiacijoje Lenkijos Čyžų srityje. Šios sritys yra išvardytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje, visai greta to priedo II dalyje išvardytų sričių. Todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje nurodytos tam tikros Estijos, Latvijos ir Lenkijos sritys dabar turėtų būti išvardytos II dalyje ir kelios naujos Latvijos sritys turėtų būti išvardytos to sprendimo I dalyje;

(3)

2016 m. birželio ir liepos mėn. nustatyta naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje Estijos Jegevos ir Vakarų Virumos apskrityse, todėl tam tikros šiuo metu II dalyje išvardytos Estijos dalys dabar turėtų būti išvardytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje;

(4)

2016 m. birželio ir liepos mėn. nustatyta naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje Lietuvos Elektrėnų, Anykščių ir Kruonio srityse. Šios sritys šiuo metu yra išvardytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje. Atitinkamai tam tikros to priedo II dalyje išvardytos Lietuvos sritys turėtų būti išvardytos III dalyje;

(5)

2016 m. birželio ir liepos mėn. nustatyta naujų afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Hainuvkos srityje. Šiuo metu ši sritis įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį. Atitinkamai Lenkijos atveju Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje pateiktą sąrašą reikėtų išplėsti į pietus, o tam tikros to priedo I ir II dalyse išvardytos sritys turėtų būti išvardytos III dalyje;

(6)

su afrikiniu kiaulių maru šernų populiacijoje susijusios dabartinės epidemiologinės padėties raida Sąjungoje turėtų būti aptarta atliekant gyvūnų sveikatos padėties keliamos rizikos dėl šios ligos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje vertinimą. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, užkirsti kelią tolesniam afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos sričių, kurioms taikomos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje dėl šios ligos susiklosčiusios dabartinės epidemiologinės padėties pokyčius;

(7)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Bauskės savivaldybė: Yslycės, Gailyšių, Brunavos ir Ceraukstės valsčiai;

Duobelės savivaldybė: Jaunbėrzės, Duobelės ir Berzės valsčiai;

Jelgavos savivaldybė: Kalnciemo, Lyvbėrzės, Glūdos, Švėtės, Platuonės, Virčiuvio, Jaunsvirlauko, Zaleniekų, Vilces, Lielplatuonės, Elėjos ir Sesavos valsčiai;

Tukumo savivaldybė: Slampės ir Džūkstės valsčiai;

Engurės savivaldybė;

Rundalės savivaldybė;

Stopinų savivaldybė;

Respublikinio pavaldumo miestas Jelgava;

Respublikinio pavaldumo miestas Jūrmala;

Bauskės miestas.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos;

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos;

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės;

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos;

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos;

Pasvalio rajono savivaldybė;

Vilkaviškio rajono savivaldybė;

Radviliškio rajono savivaldybė;

Kalvarijos savivaldybė;

Kazlų Rūdos savivaldybė;

Marijampolės savivaldybė.

3.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Augustavo apskritis: Augustavo savivaldybė ir Augustavo miestas, Novinkos, Plaskos, Štabino ir Barglavo savivaldybės;

Balstogės apskritis: Choroščiaus, Juchnovec Košcelnų, Suražo, Turošno Košcelnos, Tykocino, Lapų, Pošvientnės, Zavadų ir Dobžinevo Dužės savivaldybės;

Hainuvkos apskritis: Kleščelių ir Čeremchos savivaldybių dalys į vakarus nuo kelio Nr. 66;

Mazovijos Vysokio apskritis: Kobylino-Božymos, Kuleše Košcelnės, Sokolų savivaldybės, Mazovijos Vysokio savivaldybė ir Mazovijos Vysokio miestas, Naujųjų Pekutų, Šepetovo, Kliukovo ir Cechanoveco savivaldybės;

Seinų apskritis;

Suvalkų apskritis: Rūtelės, Šipliškių, Suvalkų ir Račkų savivaldybės;

Zambrovo apskritis: Rutkų savivaldybė;

Sokolų apskritis: Suchovolios ir Korycino savivaldybės;

Bielsko apskritis: Brankso savivaldybė ir Bransko miestas, Bockų, Rudkos, Vyškų savivaldybės, Palenkės Bielsko savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko miesto), Palenkės Bielsko miestas, Orlios savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 66; Baltstogės miestas-apskritis;

Suvalkų miestas-apskritis;

Monkų apskritis;

Semiatičės apskritis.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Kalastės miestas;

Rakverės miestas;

Tartu miestas;

Viljandžio miestas;

Harjumos apskritis (išskyrus Kūsalu savivaldybės dalį į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20), Aegvydu ir Anijos savivaldybes);

Rytų Virumos apskritis;

Lenemos apskritis;

Pernumos apskritis;

Pelvamos apskritis;

Raplamos apskritis;

Kūsalu savivaldybės dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 1 (E20);

Persčio savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre Janio savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 49,

Tamsalu savivaldybės dalis į šiaurės rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis į rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis į vakarus nuo linijos, nubrėžtos vakarine kelio Nr. 92 dalimi iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada keliu Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada keliu Nr. 24156 iki jo sankirtos su Verilaskės upe, tada Verilaskės upe, kol pasiekiama pietinė Vyratsio savivaldybės riba;

Abjos savivaldybė;

Alatskivio savivaldybė;

Avandusės savivaldybė;

Haslavos savivaldybė;

Haljalos savivaldybė;

Halistės savivaldybė;

Kambjos savivaldybė;

Karksio savivaldybė;

Kongos savivaldybė;

Kepu savivaldybė;

Laekverės savivaldybė;

Lūnjos savivaldybė;

Meksos savivaldybė;

Merjamos savivaldybė;

Mėksio savivaldybė;

Peipsierės savivaldybė;

Pyrisarės savivaldybė;

Regaverės savivaldybė;

Rakverės savivaldybė;

Saksio savivaldybė;

Semeru savivaldybė;

Varos savivaldybė;

Vihulos savivaldybė;

Venu savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Bauskės savivaldybė: Mežuotnės, Cuodės, Davinių ir Vecsaulės valsčiai;

Jelgavos savivaldybė: Valgundės valsčius;

Limbažių savivaldybė: Skultės, Vidrižių, Limbažių ir Umurgos valsčiai;

Salacgryvos savivaldybė: Liepupės valsčius;

Adažių savivaldybė;

Aizkrauklės savivaldybė: Aknystos valsčius;

Alūksnės savivaldybė;

Amatos savivaldybė;

Apės savivaldybė;

Babytės savivaldybė;

Balduonės savivaldybė;

Baltinavos savivaldybė;

Balvų savivaldybė;

Carnikavos savivaldybė;

Cėsių savivaldybė;

Cesvainės savivaldybė;

Ėrglių savivaldybė;

Garkalnės savivaldybė;

Gulbenės savivaldybė;

Iecavos savivaldybė;

Ikškilės savivaldybė;

Alūkstos savivaldybė;

Inčukalno savivaldybė; Jaunjelgavos savivaldybė;

Jaunpiebalgos savivaldybė;

Jekabpilio savivaldybė;

Kegumo savivaldybė;

Kekavos savivaldybė;

Kuocėnų savivaldybė;

Kuoknesės savivaldybė;

Krimuldos savivaldybė;

Krustpilio savivaldybė;

Lielvardės savivaldybė;

Lygatnės savivaldybė; Lyvanų savivaldybė;

Lubanos savivaldybė;

Madonos savivaldybė;

Malpilio savivaldybė,

Marupės savivaldybė;

Neretos savivaldybė;

Uogrės savivaldybė;

Uolainės savivaldybė;

Uozuolniekų savivaldybė;

Pargaujos savivaldybė;

Pliavinių savivaldybė;

Priekulių savivaldybė;

Raunos savivaldybė;

Ruopažių savivaldybė;

Rugajų savivaldybė;

Salos savivaldybė;

Salaspilio savivaldybė;

Saulkrastų savivaldybė;

Sėjos savivaldybė;

Siguldos savivaldybė;

Skryverių savivaldybė;

Smiltenės savivaldybė;

Varaklianų savivaldybė;

Vecpiebalgos savivaldybė;

Vecumniekų savivaldybė;

Viesytės savivaldybė;

Viliakos savivaldybė;

Limbažių miestas;

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis;

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko ir Kurklių seniūnijos ir Anykščių dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119;

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos ir Naujokų kaimai;

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos;

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos;

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių bei Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės;

Prienų rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonio seniūnijos;

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos;

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos;

Vilniaus rajono savivaldybė: Maišiagalos, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių seniūnijos;

Alytaus miesto savivaldybė;

Utenos rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio seniūnijos;

Alytaus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus seniūnijos;

Kauno miesto savivaldybė;

Panevėžio miesto savivaldybė;

Prienų miesto savivaldybė;

Vilniaus miesto savivaldybė;

Biržų rajono savivaldybė;

Druskininkų rajono savivaldybė;

Ignalinos rajono savivaldybė;

Lazdijų rajono savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė;

Rokiškio rajono savivaldybė;

Širvintų rajono savivaldybė;

Švenčionių rajono savivaldybė;

Ukmergės rajono savivaldybė;

Zarasų rajono savivaldybė;

Birštono savivaldybė;

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Balstogės apskritis: Balstogės Čarnos, Grudeko, Michalovo, Supraslės, Vasilkuvo ir Zabluduvo savivaldybės;

Sokulkos apskritis: Dambravos, Januvo, Krynkų, Kuznicos, Novy Dvuro, Sidros, Sokulkos ir Šudzialovo savivaldybės;

Augustavo apskritis: Lipsko savivaldybė;

Hainuvkos apskritis: Dubiče Cerkevnė savivaldybė, Kleščelių ir Čeremchos savivaldybių dalys į rytus nuo kelio Nr. 66;

Bielsko apskritis: Palenkės Bielsko savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko miesto), Orlios savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 66.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Elvos miestas;

Vehmos miestas;

Jegevamos apskritis;

Jervamos apskritis;

Valgamos apskritis;

Verumos apskritis;

Kūsalu savivaldybės dalis į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20);

Persčio savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 24126;

Sūre Janio savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 49;

Tamsalu savivaldybės dalis į pietvakarius nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu;

Tartu savivaldybės dalis į vakarus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu;

Vyratsio savivaldybės dalis į rytus nuo linijos, nubrėžtos vakarine kelio Nr. 92 dalimi iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada keliu Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada keliu Nr. 24156 iki sankirtos su Verilaskės upe, tada Verilaskės upe, kol ji pasiekia pietinę Vyratsio savivaldybės ribą;

Aegvydu savivaldybė;

Anijos savivaldybė;

Kadrinos savivaldybė;

Kolga Janio savivaldybė;

Kongutos savivaldybė;

Keo savivaldybė;

Laevos savivaldybė;

Neo savivaldybė;

Paistu savivaldybė;

Puhjos savivaldybė;

Rakės savivaldybė;

Ranu savivaldybė;

Rengu savivaldybė;

Sarepėdžio savivaldybė;

Tapos savivaldybė;

Tehtverės savivaldybė;

Tarvastu savivaldybė;

Ilenurmės savivaldybė;

Veike Marjos savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Limbažių savivaldybė: Vilkenės, Palės ir Katvarų valsčiai;

Salacgryvos savivaldybė: Ainažių ir Salacgryvos valsčiai;

Agluonos savivaldybė;

Aluojos savivaldybė;

Beverynos savivaldybė;

Burtniekų savivaldybė;

Ciblos savivaldybė;

Dagdos savivaldybė;

Daugpilio savivaldybė;

Karsavos savivaldybė;

Kraslavos savivaldybė;

Ludzos savivaldybė;

Mazsalacos savivaldybė;

Naukšėnų savivaldybė;

Preilių savivaldybė;

Rėzeknės savivaldybė;

Riebinių savivaldybė;

Rūjienos savivaldybė;

Strenčių savivaldybė;

Valkos savivaldybė;

Varkavos savivaldybė;

Vilianų savivaldybė;

Zilupės savivaldybė;

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis;

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė;

Ainažių miestas;

Salacgryvos miestas.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnijos ir Anykščių seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119;

Alytaus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija;

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio ruožo stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis;

Kaišiadorių rajono savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos;

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija;

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos;

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių ir Raguvos seniūnijos;

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos;

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos;

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijos dalys į pietvakarius nuo kelio Nr. 171;

Utenos rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ir Leliūnų seniūnijos;

Elektrėnų savivaldybė;

Jonavos miesto savivaldybė;

Kaišiadorių miesto savivaldybė;

Kupiškio rajono savivaldybė;

Trakų rajono savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Hainuvkos apskritis: Čyžų ir Bialovežos savivaldybės, Hainuvkos savivaldybė ir Hainuvkos miestas, Narevo ir Narevkos savivaldybės.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.“


Top