Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
2016 m. lapkričio 30 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/73


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/2164

2016 m. lapkričio 30 d.

dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos ECB/2015/43 (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

nuo 1999 m. sausio 1 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę tvirtinti monetų, kurias gali išleisti valstybės narės, kurių valiuta yra euro, emisijos apimtį;

(2)

19 valstybių narių, kurių valiuta yra euro, pateikė ECB patvirtinti 2017 metais išleidžiamų monetų emisijos apimtį, taip pat pastabas, paaiškinančias šios prognozės metodologiją. Kai kurios iš šių valstybių narių taip pat pateikė papildomą informaciją dėl apyvartinių monetų, nes šią informaciją galėjo gauti, ir ji laikoma svarbia atitinkamoms valstybėms narėms pagrindžiant jų patvirtinimo prašymą;

(3)

valstybės narės savo teisę išleisti eurų monetas gali įgyvendinti tik ECB patvirtinus emisijos apimtį, todėl valstybės narės negali viršyti ECB patvirtintos emisijos apimties be išankstinio ECB patvirtinimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 metais išleidžiamų eurų monetų emisijos apimties patvirtinimas

ECB tvirtina eurų monetų, kurias valstybės narės, kurių valiuta yra euro, gali išleisti 2017 metais, emisijos apimtį kaip nustatyta šioje lentelėje:

(milijonais EUR)

 

2017 metais išleidžiamų eurų monetų patvirtinta emisijos apimtis

 

Apyvartinės monetos

Kolekcinės monetos

(apyvartai neskirtos)

Monetų emisijos apimtis

Belgija

51,0

1,0

52,0

Vokietija

419,0

219,0

638,0

Estija

9,7

0,3

10,0

Airija

30,7

0,8

31,5

Graikija

106,3

0,6

106,9

Ispanija

359,3

30,0

389,3

Prancūzija

224,3

51,0

275,3

Italija

94,2

1,8

96,0

Kipras

14,0

0,1

14,1

Latvija

16,3

0,3

16,6

Lietuva

30,0

0,3

30,3

Liuksemburgas

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Nyderlandai

25,0

4,0

29,0

Austrija

87,2

181,8

269,0

Portugalija

62,0

3,0

65,0

Slovėnija

24,0

2,0

26,0

Slovakija

15,6

1,4

17,0

Suomija

35,0

10,0

45,0

Iš viso

1 631,5

507,8

2 139,3

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 30 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 328, 2015 12 12, p. 123.


Top