Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2315 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2315

2015 m. gruodžio 8 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame reglamente nurodytas prekes jos turėtojas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (2) 12 straipsnio 6 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Heinz ZOUREK

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktorius


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys, sudarytas iš plastikinio korpuso, kuriame sumontuoti 4 metaliniai gnybtai, diodai ir kabeliai su jungtimis (vadinamoji fotovoltinė jungiamoji dėžutė).

Fotovoltinė jungiamoji dėžutė yra įtaisas, skirtas ne didesnės kaip 1 000 V įtampos saulės energijos plokštės pagamintai elektros energijai perduoti (kabeliu) į kitą fotovoltinį modulį ar fotovoltinį inverterį. Diodų paskirtis yra tik gaminio apsauga nuo viršįtampio (vadinamųjų karštųjų taškų).

Žr. paveikslą (1).

8544 42 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVI skyriaus 3 pastaba ir KN kodus 8544, 8544 42 ir 8544 42 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 8541 pozicijai kaip diodai, nes diodai iš esmės nekeičia šio gaminio kaip fotovoltinės jungiamosios dėžutės charakteristikų ir savybių. Pagrindinė gaminio funkcija – elektros grandinių prijungimas arba sujungimas.

Kadangi gaminys tiekiamas su kabeliais, jis taip pat nepriskirtinas 8536 pozicijai kaip aparatas, naudojamas elektros grandinėms prijungti arba sujungti (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 8536 pozicijos paaiškinimų III grupės A dalį).

Todėl gaminys klasifikuotinas kaip kiti elektros laidininkai su pritvirtintomis jungtimis, priskiriant KN kodą 8544 42 90.

Image

(1)  Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.


Top