Help Print this page 

Document 32015R2245

Title and reference
2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2245, kuriuo 239-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu
  • In force
OJ L 318, 4.12.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2245/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2245

2015 m. gruodžio 3 d.

kuriuo 239-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą, 7a straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2015 m. spalio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo įrašą. 2015 m. spalio 26 d., lapkričio 12 d. ir lapkričio 25 d. JT ST nusprendė iš to sąrašo išbraukti iš viso keturis įrašus. Be to, 2015 m. lapkričio 30 d. JT ST pritarė vieno įrašo įtraukimui į minėtą sąrašą. todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(3)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiuo įrašu:

„Emrah Erdogan (alias a) Imraan Al-Kurdy, b) Imraan, c) Imran, d) Imran ibn Hassan, e) Salahaddin El Kurdy, f) Salahaddin Al Kudy, g) Salahaddin Al-Kurdy, h) Salah Aldin, i) Sulaiman, j) Ismatollah, k) Ismatullah, l) Ismatullah Al Kurdy). Gimimo data: 1988 2 2. Gimimo vieta: Karliova, Turkija. Adresas: Werl kalėjimas, Vokietija (nuo 2015 m. gegužės mėn.). Pilietybė: Vokietijos. Paso Nr. BPA C700RKL8R4 (Vokietijos nacionalinis identifikavimo numeris, suteiktas 2010 m. vasario 18 d., galioja iki 2016 m. vasario 17 d.). Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda, plaukų spalva – ruda, kūno sudėjimas – tvirtas, svoris – 92 kg, ūgis – 176 cm, dešinėje nugaros dalyje – apgamas; b) motinos vardas: Emine Erdogan; c) tėvo vardas: Sait Erdogan.“

2)

įrašas „Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Gimimo data: 1938 8 17. Gimimo vieta: Jombang, Rytų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.“ pakeičiamas taip:

„Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Abu Bakar Baasyir, b) Abu Bakar Bashir, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Gimimo data: 1938 8 17. Gimimo vieta: Jombang, Rytų Java, Indonezija. Adresas: Indonezija (kalėjimas). Pilietybė: Indonezijos.“

3)

Iš antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ išbraukiami šie įrašai:

a)

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far, c) Mohamed El Islambouli). Adresas: a) Pakistanas, b) Afganistanas. Gimimo data: 1957 1 21. Gimimo vieta: al Minja, Kina, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: b) tėvo vardas ir pavardė – Shawki al-Islambolly; b) „Egyptian Islamic Jihad“ narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 9 29.“

b)

„Mohamed Amine Akli (alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresas: Alžyras. Gimimo vieta: Bordj el Kiffane, Alžyras. Gimimo data: 1972 3 30. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) tėvo vardas – Lounes; b) motinos vardas – Kadidja; c) neįleidžiamas į Šengeno erdvę; d) 2009 m. rugpjūčio mėn. deportuotas iš Ispanijos į Alžyrą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 6 25.“

c)

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Adresas: Via Bardo, Tunisas, Tunisas. Gimimo data: 1965 12 19. Gimimo vieta: a) Tunisas, Tunisas; b) Graikija. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L246084 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 6 10, nebegalioja nuo 2001 6 9). Kita informacija: a) 2006 m. balandžio 13 d. Italijos išduotas Tunisui; b) motinos vardas ir pavardė – Fatima al-Tumi; c) neįleidžiamas į Šengeno erdvę. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 6 25.“

d)

„Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adresas: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripolis, Libijos Arabų Džamahirija. Gimimo data: a) 1964 3 30, b) 1964 5 14. Gimimo vieta: Tripolis, Libijos Arabų Džamahirija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: 621570. Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 200310/I. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.“


Top