Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1910

2015 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1910, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios guazatino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1910/oj

24.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1910

2015 m. spalio 21 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios guazatino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 18 straipsnio 1 dalies b punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji guazatino liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 (2) 12 straipsnio 1 dalį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos guazatino DLK. Panaikintos visos galiojančios augalų apsaugos produktų, kuriuose yra veikliosios medžiagos guazatino, registracijos. Taip pat nebuvo pranešta apie importo leidžiamąjį nuokrypį Sąjungos lygmeniu ir nenustatyta DLK Kodekse (Codex). Neturėdama informacijos apie konkrečią gerą žemės ūkio praktiką, kuri galėtų būti panaudota atliekant rizikos vartotojams vertinimą, Tarnyba padarė išvadą, kad nustačius 0,05 mg/kg vertę užtikrinamas patenkinamas apsaugos lygis Europos vartotojams. Todėl tikslinga, kad būtų taikoma nustatytojo lygio DLK. Be to, tikslinga pakeisti liekanų apibrėžtį;

(3)

be to, Belgija nurodė, kad dėl nustatytos guazatino DLK greipfrutuose ir apelsinuose gali kilti vartotojų apsaugos problemų. Visų pirma, didelės rizikos vartotojams galimybės negalima atmesti netgi atlikus patobulintą rizikos vertinimą, kuriuo atsižvelgiama į galimą citrusinių vaisių perdirbimo koeficientą. Europos Komisijos ir valstybių narių atstovai Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komitete sprendimą sumažinti DLK iki tokio lygio, kuris, kaip įrodyta, yra saugus Europos vartotojams, vertina kaip tinkamą rizikos valdymo sprendimą;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikta paraiška leisti naudoti guazatiną citrusiniams vaisiams apsaugoti. Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino šią paraišką ir vertinimo ataskaitą pateikė Komisijai. Tarnyba įvertino paraišką ir vertinimo ataskaitą, visų pirma atsižvelgdama į galimą riziką vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstą nuomonę dėl siūlomos DLK (3). Tarnyba šią nuomonę pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei. Nuomonėje ji padarė išvadą nerekomenduojanti nustatyti siūlomos DLK, nes turimų duomenų nepakanka, kad būtų galima atmesti riziką Europos vartotojams;

(5)

pareiškėjas paprašė atlikti Tarnybos pagrįstos nuomonės administracinę peržiūrą pagal (EB) Nr. 396/2005 13 straipsnį. Atlikus peržiūrą padaryta išvada, kad jokių didelių Tarnybos vertinimo trūkumų ir klaidų nenustatyta;

(6)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kad produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(9)

šiame reglamente nustatoma pereinamojo laikotarpio tvarka turėtų būti atsižvelgiama į vartotojų apsaugos problemas, susijusias su nustatyta guazatino DLK greipfrutuose ir apelsinuose;

(10)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(11)

dėl naujos DLK per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi su Sąjungos prekybos partneriais ir atsižvelgta į jų pastabas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Dėl guazatino, Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti iki 2016 m. gegužės 13 d., išskyrus greipfrutus ir apelsinus.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau jis taikomas nuo 2016 m. gegužės 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  European Food SAFEty Authority. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 pp.].

(3)  European Food SAFEty Authority; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits. EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 p.].


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

III priede guazatinui skirta skiltis išbraukiama.

2.

V priede pridedama ši guazatinui skirta skiltis:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas DLK, grupės ir pavyzdžiai (2)

Guazatinas (guazatino acetatas, sudedamųjų dalių suma)

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,05  (1)

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai

 

0110020

Apelsinai

 

0110030

Citrinos

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

0110050

Mandarinai

 

0110990

Kita

 

0120000

Medžių riešutai

 

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita

 

0130000

Sėklavaisiai

 

0130010

Obuoliai

 

0130020

Kriaušės

 

0130030

Svarainiai

 

0130040

Šliandros

 

0130050

Lokvos/japoninės lokvos

 

0130990

Kita

 

0140000

Kaulavaisiai

 

0140010

Abrikosai

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

0140030

Persikai

 

0140040

Slyvos

 

0140990

Kita

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0151000

a)

Vynuogės

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0153990

Kita

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

0154020

Spanguolės

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0154070

Gudobelės vaisiai/pietinės gudobelės vaisiai

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0154990

Kita

 

0160000

Kiti vaisiai

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai/rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

0162990

Kita

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos

 

0163070

Gvajavos

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai

 

0163100

Durijai

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0163990

Kita

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

0,05  (1)

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

0211000

a)

Bulvės

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

0213040

Krienai

 

0213050

Topinambai

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolės šaknys/šakninės petražolės

 

0213080

Ridikai

 

0213090

Pūteniai

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita

 

0220000

Svogūninės daržovės

 

0220010

Česnakai

 

0220020

Svogūnai

 

0220030

Smulkieji svogūnai

 

0220040

Svogūnlaiškiai/žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

0220990

Kita

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

0231010

Pomidorai

 

0231020

Paprikos

 

0231030

Baklažanai

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

0231990

Kita

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

0232010

Agurkai

 

0232020

Kornišonai

 

0232030

Cukinijos

 

0232990

Kita

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

0233010

Melionai

 

0233020

Moliūgai

 

0233030

Arbūzai

 

0233990

Kita

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

0241000

a)

Žiedinės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita

 

0242000

b)

Gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0242990

Kita

 

0243000

c)

Lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

 

0243990

Kita

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

 

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės/endivijos

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0251080

Raukšlėtieji bastučiai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

0252010

Špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

 

0254000

d)

Rėžiukai

 

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės/Cikorijos

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

0256990

Kita

 

0260000

Ankštinės daržovės

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita

 

0270000

Stiebinės daržovės

 

0270010

Vaistiniai smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0270030

Salierai

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

0270050

Artišokai

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

 

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

 

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,05  (1)

0300010

Pupos

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai

 

0300040

Lubinai

 

0300990

Kita

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,05  (1)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0401070

Sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0401120

Agurklės

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0401990

Kita

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita

 

0500000

JAVAI

0,05  (1)

0500010

Miežiai

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

0500030

Kukurūzai

 

0500040

Tikrosios soros

 

0500050

Avižos

 

0500060

Ryžiai

 

0500070

Rugiai

 

0500080

Sorgai

 

0500090

Kviečiai

 

0500990

Kita

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05  (1)

0610000

Arbata

 

0620000

Kavos pupelės

 

0630000

Žolelių užpilai

 

0631000

a)

Žiedai

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

0631030

Rožės

 

0631040

Jazminai

 

0631050

Liepų žiedai

 

0631990

Kita

 

0632000

b)

Lapai ir prieskoninės žolės

 

0632010

Daržinės braškės

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

0632990

Kita

 

0633000

c)

Šaknys

 

0633010

Valerijonas

 

0633020

Ženšenis

 

0633990

Kita

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

0640000

Kakavos pupelės

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

0700000

APYNIAI

0,05  (1)

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  (1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierai

 

0810040

Blakinės kalendros

 

0810050

Kmynai

 

0810060

Krapai

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  (1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

0820070

Vanilė

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (1)

0830010

Cinamonas

 

0830990

Kita

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (1)

0840020

Imbieras

0,05  (1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (1)

0840040

Krienai

(+)

0840990

Kita

0,05  (1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (1)

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (1)

0860010

Šafranai

 

0860990

Kita

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,05  (1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

0900020

Cukranendrės

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

0900990

Kita

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Audiniai

0,05  (1)

1011000

a)

Kiaulių

 

1011010

Raumenys

 

1011020

Riebalų audiniai

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita

 

1012000

b)

Galvijų

 

1012010

Raumenys

 

1012020

Riebalų audiniai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1012990

Kita

 

1013000

c)

Avių

 

1013010

Raumenys

 

1013020

Riebalų audiniai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1013990

Kita

 

1014000

d)

Ožkų

 

1014010

Raumenys

 

1014020

Riebalų audiniai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1014990

Kita

 

1015000

e)

Arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

 

1015020

Riebalų audiniai

 

1015030

Kepenys

 

1015040

Inkstai

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1015990

Kita

 

1016000

e)

Naminių paukščių

 

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalų audiniai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

1017010

Raumenys

 

1017020

Riebalų audiniai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1017990

Kita

 

1020000

Pienas

0,02  (1)

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,05  (1)

1030010

Vištos

 

1030020

Antys

 

1030030

Žąsys

 

1030040

Putpelės

 

1030990

Kita

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05  (1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,05  (1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,05  (1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,05  (1)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems nustatoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

Guazatinas (guazatino acetatas, sudedamųjų dalių suma)

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai“


Top