Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1597

2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1597, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014 nuostatų dėl galutinės datos, iki kurios pagal 2015 m. alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus darbo programas paramą gaunančioms organizacijoms Graikijoje turi būti sumokėta pirmoji avanso dalis

OJ L 248, 24.9.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1597/oj

24.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 248/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1597

2015 m. rugsėjo 23 d.

kuriuo leidžiama nukrypti nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014 nuostatų dėl galutinės datos, iki kurios pagal 2015 m. alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus darbo programas paramą gaunančioms organizacijoms Graikijoje turi būti sumokėta pirmoji avanso dalis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 31 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 611/2014 (2) 7 straipsnio 1 dalį pirmasis alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos trejų metų darbo programų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 29 straipsnio 1 dalyje, laikotarpis prasidėjo 2015 m. balandžio 1 d.;

(2)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014 (3) 3 straipsnio 2 dalį valstybės narės pirmąją avanso dalį, kuri paramą gaunančioms organizacijoms yra mokėtina už pirmuosius patvirtintų darbo programų įgyvendinimo metus, turi sumokėti iki 2015 m. gegužės 31 d. Kaip nurodyta to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje tokie avansai išmokami tik jei paramą gaunanti organizacija pateikia užstatą;

(3)

Graikijoje tam tikrų patvirtintų darbo programų vykdymas sustabdytas dėl ekonominių sąlygų ir padėties bankų sektoriuje, nes pagal tas programas paramą gaunančios organizacijos negalėjo laiku pateikti reikiamų užstatų. Todėl iki 2015 m. gegužės 31 d. Graikija negalėjo joms sumokėti pirmosios avanso dalies;

(4)

atsižvelgiant į šią padėtį ir siekiant sudaryti sąlygas įgyvendinti visas patvirtintas darbo programas, būtina numatyti nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014 3 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, kad atitinkamą pirmąją avanso dalį Graikija galėtų sumokėti iki 2015 m. spalio 15 d.;

(5)

kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas nedelsiant, jis turėtų būti taikomas nuo kitos dienos po jo paskelbimo;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014 3 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje nurodyta galutinė data Graikijos atveju 2015 metais yra 2015 m. spalio 15 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 611/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų (OL L 168, 2014 6 7, p. 55).

(3)  2014 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 615/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su darbo programomis, skirtomis alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriams remti (OL L 168, 2014 6 7, p. 95).


Top