Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1590

2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1590, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 1F zonos Grenlandijos vandenyse, V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse ir paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajono tarptautiniuose vandenyse

OJ L 248, 24.9.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1590/oj

24.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 248/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1590

2015 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 1F zonos Grenlandijos vandenyse, V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse ir paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajono tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2015/104 (2) nustatomos kvotos 2015 metams,

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2015 metams skirtą kvotą,

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2015 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

João AGUIAR MACHADO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/104, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 43/2014 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 779/2014 (OL L 22, 2015 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

38/TQ104

Valstybė narė

Vokietija

Ištekliai

RED/N1G14P ir RED/*5–14P

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 1F zonos Grenlandijos vandenys, V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys ir paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajono tarptautiniai vandenys

Draudimo data

2015 8 21


Top