Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

2015 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1298, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1298

2015 m. liepos 28 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

3-benzilidenkamparą šiuo metu leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose kaip UV filtrą, jei šios medžiagos koncentracija neviršija 2,0 % Minėta medžiaga yra įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedą (nuorodos Nr. 19);

(2)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) (2) savo 2013 m. birželio 18 d. nuomonėje padarė išvadą, kad dėl mažesnės nei 100 saugos ribos naudoti 3-benzilidenkamparą kaip UV filtrą kosmetikos gaminiuose šios medžiagos koncentracijai esant iki 2,0 %, yra nesaugu;

(3)

siekiant užtikrinti nuo saulės poveikio apsaugančių gaminių saugą žmonių sveikatai, būtina išbraukti 3-benzilidenkamparą iš Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI priedo, kuriame nustatytas UV filtrų, kuriuos leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad 3-benzilidenkamparas žinomas ne tik kaip UV filtras, bet taip pat kaip UV sugėriklis, jį naudoti kosmetikos gaminiuose turėtų būti draudžiama;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II ir VI priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

to apribojimo taikymas turėtų būti atidėtas, kad pramonė galėtų atlikti reikiamus gaminių sudėties pakeitimus. Visų pirma įmonėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis pateikti rinkai reikalavimus atitinkančius gaminius ir pašalinti iš rinkos reikalavimų neatitinkančius gaminius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Nuo 2016 m. vasario 18 d. Sąjungos rinkai pateikiami arba tiekiami tik šio reglamento nuostatas atitinkantys kosmetikos gaminiai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimas 2008/721/EB, kuriuo įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB (OL L 241, 2008 9 10, p. 21).


PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

Į II priedą įtraukiamas šis įrašas:

Nuorodos numeris

Cheminis pavadinimas (INN)

CAS numeris

EB numeris

„1379

3-benzilidenkamparas

15087-24-8

239-139-9“

2)

VI priede 19 nuorodos numeriui skirtas įrašas panaikinamas.


Top