EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

2015 m. balandžio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/549, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

OL L 92, 2015 4 8, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/12


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/549

2015 m. balandžio 7 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (1), ypač į jo 46 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 267/2012;

(2)

2015 m. sausio 22 d. sprendimu sujungtose bylose T-420/11 ir T-56/12 Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Tarybos sprendimus 2011/299/BUSP (2) ir 2011/783/BUSP (3) tiek, kiek jais toliau nurodyti subjektai įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priede: „Ocean Capital Administration GmbH“, „First Ocean Administration GmbH“, „First Ocean GmbH & Co. KG“, „Second Ocean Administration GmbH“, „Second Ocean GmbH & Co. KG“, „Third Ocean Administration GmbH“, „Third Ocean GmbH & Co. KG“, „Fourth Ocean Administration GmbH“, „Fourth Ocean GmbH & Co. KG“, „Fifth Ocean Administration GmbH“, „Fifth Ocean GmbH & Co. KG“, „Sixth Ocean Administration GmbH“, „Sixth Ocean GmbH & Co. KG“, „Seventh Ocean Administration GmbH“, „Seventh Ocean GmbH & Co. KG“, „Eighth Ocean Administration GmbH“, „Eighth Ocean GmbH & Co. KG“, „Ninth Ocean Administration GmbH“, „Ninth Ocean GmbH & Co. KG“, „Tenth Ocean Administration GmbH“, „Tenth Ocean GmbH & Co. KG“, „Eleventh Ocean Administration GmbH“, „Eleventh Ocean GmbH & Co. KG“, „Twelfth Ocean Administration GmbH“, „Twelfth Ocean GmbH & Co. KG“, „Thirteenth Ocean Administration GmbH“, „Fourteenth Ocean Administration GmbH“, „Fifteenth Ocean Administration GmbH“, „Sixteenth Ocean Administration GmbH“, „Kerman Shipping Co. Ltd“, „Woking Shipping Investments Ltd“, „Shere Shipping Co. Ltd“, „Tongham Shipping Co. Ltd“, „Uppercourt Shipping Co. Ltd“, „Vobster Shipping Co. Ltd“, „Lancelin Shipping Co. Ltd.“, „IRISL Maritime Training Institute“, „Kheibar Co.“ ir „Kish Shipping Line Manning Co.“;

(3)

remiantis nauju motyvų pareiškimu, 32 iš tų subjektų turėtų būti vėl įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

2015 m. sausio 22 d. sprendimu byloje T-176/12 Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Tarybos sprendimą 2012/35/BUSP (4) įtraukti „Bank Tejarat“į Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5)

„Bank Tejarat“, remiantis nauju motyvų pareiškimu, turėtų būti vėl įtrauktas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(6)

Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  OL L 88, 2012 3 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas 2011/299/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 136, 2011 5 24, p. 65).

(3)  2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/783/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 319, 2011 12 2, p. 71).

(4)  2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas 2012/35/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 19, 2012 1 24, p. 22).


PRIEDAS

1.

Toliau nurodytas subjektas įtraukiamas į Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedo I dalyje pateiktą sąrašą:

I.   Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje, ir asmenys bei subjektai, teikiantys paramą Irano Vyriausybei

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

105.

„Bank Tejarat“

Pašto adresas: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Tehran; Tel. 88826690; Teleksas: 226641 TJTA IR; Faks.: 88893641; Interneto svetainė: http://www.tejaratbank.ir

„Bank Tejarat“ teikia didelę paramą Irano Vyriausybei, suteikdamas finansinių išteklių ir finansinių paslaugų, skirtų naftos ir dujų plėtros projektams. Naftos ir dujų sektorius yra svarbus Irano Vyriausybės finansavimo šaltinis, o keletą „Bank Tejarat“ finansuojamų projektų vykdo nuosavybės teise Irano Vyriausybei priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų patronuojamosios įmonės. Be to, „Bank Tejarat“ ir toliau iš dalies nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei ir yra glaudžiai su ja susijęs, todėl ji gali turėti įtakos „Bank Tejarat“ sprendimams, be kita ko, dėl dalyvavimo finansuojant projektus, kuriuos Irano Vyriausybė laiko svarbiais prioritetais.

Be to, kadangi „Bank Tejarat“ finansuoja įvairius žalios naftos gamybos ir perdirbimo projektus, kuriuos vykdant būtina įsigyti svarbiausią įrangą ir technologijas tiems sektoriams, kurias draudžiama tiekti naudoti Irane, galima nustatyti, kad „Bank Tejarat“ dalyvauja įgyjant draudžiamas prekes ir technologijas.

2015 4 8

2.

Toliau išvardyti subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priedo III dalyje pateiktą sąrašą:

III.   „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) – Irano Islamo Respublikos laivybos linijos

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

4.

„Ocean Capital Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB 92501 (Vokietija), išduotas 2005 m. sausio 4 d.

Vokietijoje įsisteigusi IRISL kontroliuojančioji bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojama.

2015 4 8

5.

„First Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94311 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

5a.

„First Ocean GmbH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102601 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.; IMO Nr. 9349576

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

6.

„Second Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94312 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

6a.

„Second Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102502 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.; IMO Nr.: 9349588.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

7.

„Third Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94313 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

7a.

„Third Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102520 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 29 d. IMO Nr.:9349590

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

8.

„Fourth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94314 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

8a.

„Fourth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102600 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

9.

„Fifth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94315 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

9a.

„Fifth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102599 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.; IMO Nr.: 9349667

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

10.

„Sixth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94316 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

10a.

„Sixth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102501 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.; IMO Nr.: 9349679

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

11.

„Seventh Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94829 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

11a.

„Seventh Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102655 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 26 d.; IMO Nr.: 9165786

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

12.

„Eighth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94633 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

12a.

„Eigth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102533 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 1 d.; IMO Nr.: 9165803

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

13.

„Ninth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94698 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

13a.

„Ninth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102565 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 15 d.; IMO Nr.: 9165798

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

14.

„Tenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

14a.

„Tenth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102679 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 27 d.; IMO Nr.: 9165815

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

15.

„Eleventh Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94632 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

15a.

„Eleventh Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102544 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.; IMO Nr. 9209324

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

16.

„Twelfth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94573 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

16a.

„Twelfth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102506 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 25 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

17.

„Thirteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

18.

„Fourteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

19.

„Fifteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

20.

„Sixteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

37.

„IRISL Maritime Training Institute“

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896–53313, Tehran, Iranas

„IRISL Maritime Training Institute“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojamas; IRISL priklauso 90 % šios bendrovės akcijų, o IRISL atstovas yra direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas. Ji dalyvauja rengiant IRISL darbuotojų mokymą.

2015 4 8

39.

„Kheibar Co.“

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Iranas

„Kheibar Co.“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojamas; IRISL priklauso 81 % šios bendrovės akcijų, o IRISL atstovas yra direktorių valdybos narys. Ji tiekia atsargines laivų dalis.

2015 4 8

40.

„Kish Shipping Line Manning Co.“

Sanaei Street Kish Island, Iranas

„Kish Shipping Line Manning Co.“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojama. Ji dalyvauja IRISL darbuotojų įdarbinimo ir valdymo veikloje.

2015 4 8


Top