EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

2015 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/234, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos dėl transporto priemonių, skirtų naudotis Sąjungos muitų teritorijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, laikinojo įvežimo

OJ L 39, 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; netiesiogiai panaikino 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/234

2015 m. vasario 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos dėl transporto priemonių, skirtų naudotis Sąjungos muitų teritorijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, laikinojo įvežimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (2) numatyta galimybė į Sąjungos muitų teritoriją laikinai įvežti transporto priemones, kuriomis toje teritorijoje tam tikromis sąlygomis naudojasi fiziniai asmenys;

(2)

neseniai įvykę incidentai rodo, kad transporto priemonių laikinuoju įvežimu piktnaudžiaujama;

(3)

siekiant pašalinti tokio piktnaudžiavimo galimybę, Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 būtina iš dalies pakeisti;

(4)

siekiant išvengti skolų muitinei atsiradimo dėl informacijos apie naujas nuostatas stygiaus, turėtų būti nustatytas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir Komisija informuotų visuomenę apie naująją teisinę padėtį;

(5)

todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 561 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visiškas atleidimas nuo importo muitų suteikiamas tais atvejais, kai transporto priemonę komerciniams arba asmeniniams tikslams naudoja fizinis asmuo, gyvenantis Sąjungos muitų teritorijoje ir įdarbintas už tos teritorijos ribų įsisteigusio transporto priemonės savininko, nuomininko arba transporto priemonę išperkamosios nuomos būdu įsigijusio asmens.

Asmeniniais tikslais transporto priemonę leidžiama naudoti kelionėms iš darbuotojo gyvenamosios vietos į darbo vietą ir atgal arba darbuotojo darbo sutartyje nustatytoms profesinėms užduotims atlikti.

Muitinės prašymu transporto priemonę naudojantis asmuo pateikia darbo sutarties kopiją.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


Top