EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0008

2015 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/8, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata Tekstas svarbus EEE

OJ L 3, 7.1.2015, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/8/oj

7.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 3/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/8

2015 m. sausio 6 d.

kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(3)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo. Tam tikrais atvejais vien tik mokslinis rizikos vertinimas negali suteikti visos informacijos, kurios pagrindu būtų galima priimti sprendimą dėl rizikos valdymo, ir todėl turėtų būti atsižvelgiama į kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius;

(4)

gavus bendrovės „Dextro Energy GmbH & Co. KG“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00266) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gliukozė yra metabolizuojama vykstant normaliai organizmo energijos apykaitai“;

(5)

2012 m. gegužės 11 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp gliukozės vartojimo ir prisidėjimo prie energijos apykaitos priežastinis ryšys yra. Tikslinė populiacija yra bendroji populiacija;

(6)

gavus bendrovės „Dextro Energy GmbH & Co. KG“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00267) (3). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gliukozė palaiko normalų fizinį aktyvumą“;

(7)

2012 m. gegužės 11 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad teiginys apie gliukozę ir prisidėjimą prie energijos apykaitos jau buvo teigiamai įvertintas ir kurioje nurodyta į Tarnybos nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00266);

(8)

gavus bendrovės „Dextro Energy GmbH & Co. KG“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00268) (4). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gliukozė padeda palaikyti normalią energijos apykaitą“;

(9)

2012 m. gegužės 11 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad teiginys apie gliukozę ir prisidėjimą prie energijos apykaitos jau buvo teigiamai įvertintas ir kurioje nurodyta į Tarnybos nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00266);

(10)

gavus bendrovės „Dextro Energy GmbH & Co. KG“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00269) (5). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gliukozė padeda palaikyti normalią energijos apykaitą treniruojantis“;

(11)

2012 m. gegužės 11 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad teiginys apie gliukozę ir prisidėjimą prie energijos apykaitos jau buvo teigiamai įvertintas ir kurioje nurodyta į Tarnybos nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00266);

(12)

gavus bendrovės „Dextro Energy GmbH & Co. KG“ paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00270) (6). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gliukozė padeda palaikyti normalią raumenų veiklą“;

(13)

2012 m. gegužės 11 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad teiginys apie gliukozę ir prisidėjimą prie energijos apykaitos jau buvo teigiamai įvertintas ir kurioje nurodyta į Tarnybos nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukoze ir prisidėjimu prie energijos apykaitos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00266);

(14)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 6 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį sveikumo teiginiai turi būti grindžiami visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais. Leidimas juos vartoti taip pat neturėtų būti teisėtai suteiktas, jeigu sveikumo teiginiai neatitinka kitų bendrųjų ir specialiųjų Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų, net jei Tarnybos atliktas mokslinis vertinimas buvo teigiamas. Sveikumo teiginiai, neatitinkantys visuotinai pripažintų mitybos ir sveikumo principų, neturėtų būti leidžiami vartoti. Tarnyba padarė išvadą, kad tarp gliukozės vartojimo ir prisidėjimo prie energijos apykaitos priežastinis ryšys yra. Tačiau vartojant šį sveikumo teiginį būtų pateiktas prieštaringas ir klaidinantis pranešimas vartotojams, kadangi būtų skatinama vartoti cukrus, dėl kurių, remdamosi visuotinai pripažintomis mokslinėmis rekomendacijomis, nacionalinės ir tarptautinės institucijos informuoja vartotojus, kad suvartojamą kiekį reikėtų mažinti. Todėl toks sveikumo teiginys neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio antros pastraipos a punkto, kuriame nustatyta, kad vartojami teiginiai neturėtų būti dviprasmiški ar klaidinantys. Be to, net jei atitinkamas sveikumo teiginys būtų leistas vartoti tam tikromis sąlygomis ir (arba) kartu su papildomais teiginiais ar perspėjimais, tai nebūtų pakankamas pagrindas išvengti vartotojų klaidinimo, todėl toks teiginys neturėtų būti leidžiamas vartoti;

(15)

sveikumo teiginiai, kuriems taikomas šis reglamentas, priskiriami prie Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų teiginių, kuriems iki leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašo patvirtinimo taikomas to reglamento 28 straipsnio 5 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, jei jie atitinka to reglamento nuostatas;

(16)

leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašas nustatytas Komisijos reglamente (ES) Nr. 432/2012 (7) ir taikomas nuo 2012 m. gruodžio 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalyje nurodytiems teiginiams, kurių iki 2012 m. gruodžio 14 d. Tarnyba nebuvo baigusi vertinti arba Komisija nebuvo baigusi svarstyti ir kurie pagal šį reglamentą neįtraukiami į leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašą, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo juos vis dar galima vartoti, siekiant, kad maisto tvarkymo subjektai ir kompetentingos nacionalinės institucijos prisitaikytų prie tų teiginių vartojimo draudimo;

(17)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjo ir visuomenės atstovų pastabos;

(18)

buvo konsultuotasi su valstybėmis narėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento II priede išvardyti sveikumo teiginiai neįtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį.

2.   Tačiau 1 dalyje nurodytus sveikumo teiginius, vartotus iki šio reglamento įsigaliojimo, galima toliau vartoti ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2012;10(5):2694.

(3)  The EFSA Journal 2012;10(5):2695.

(4)  The EFSA Journal 2012;10(5):2696.

(5)  The EFSA Journal 2012;10(5):2697.

(6)  The EFSA Journal 2012;10(5):2698.

(7)  2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL L 136, 2012 5 25, p. 1).


PRIEDAS

Atmesti sveikumo teiginiai

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozė

Gliukozė yra metabolizuojama vykstant normaliai organizmo energijos apykaitai

Q-2012-00266

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozė

Gliukozė palaiko normalų fizinį aktyvumą

Q-2012-00267

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozė

Gliukozė padeda palaikyti normalią energijos apykaitą

Q-2012-00268

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozė

Gliukozė padeda palaikyti normalią energijos apykaitą treniruojantis

Q-2012-00269

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozė

Gliukozė padeda palaikyti normalią raumenų veiklą

Q-2012-00270


Top