Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2248

2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2248 dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę

OJ L 318, 4.12.2015, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2248/oj

4.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/36


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/2248

2015 m. spalio 28 d.

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (2) 11 straipsnį leidžiama mobilizuoti lankstumo priemonę neviršijant 471 mln. EUR (2011 m. kainomis) metinės viršutinės ribos, kad būtų užtikrinta galimybė finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)

išnagrinėjus visas galimybes perskirti asignavimus pagal 3 išlaidų kategorijos (Saugumas ir pilietybė) viršutinę ribą, atrodo būtina mobilizuoti lankstumo priemonę siekiant papildyti 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytą finansavimą 66,1 mln. EUR suma priemonėms migracijos srityje finansuoti;

(3)

2016 m. iš lankstumo priemonės mobilizuojama 52,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų, o 2017 m. – 13,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete lankstumo priemonė naudojama 66,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė) suteikti.

Ši suma naudojama pabėgėlių krizės valdymo priemonėms finansuoti.

2016 m. iš lankstumo priemonės mobilizuojama 52,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų, o 2017 m. – 13,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2015 m. spalio 28 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


Top