EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

2015 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1842 dėl rūkomojo tabako gaminiams taikomų kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementų išdėstymo, dizaino ir formos techninių specifikacijų (pranešta dokumentu C(2015) 6729) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1842

2015 m. spalio 9 d.

dėl rūkomojo tabako gaminiams taikomų kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementų išdėstymo, dizaino ir formos techninių specifikacijų

(pranešta dokumentu C(2015) 6729)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2014/40/ES nustatytos naujos įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, įskaitant kombinuotus įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, pateikimo ant rūkomojo tabako gaminių taisyklės. Kombinuoti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turėtų būti sudaryti iš vieno iš tos direktyvos I priede pateiktų tekstinių įspėjimų, tos direktyvos II priede pateiktoje paveikslėlių bibliotekoje nurodytos atitinkamos spalvotos nuotraukos ir informacijos apie metimą rūkyti. Jie turėtų užimti 65 % vienetinių pakelių ir bet kokios išorinės pakuotės išorinių priekinio ir galinio paviršių ploto;

(2)

reikėtų nustatyti kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementų išdėstymo, dizaino ir formos technines specifikacijas, atsižvelgiant į skirtingas pakelių formas. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas elementas būtų gerai matomas, visų pirma reikėtų nustatyti nuotraukos, tekstinio įspėjimo ir informacijos apie metimą rūkyti vietą kombinuotame įspėjime apie galimą žalą sveikatai, tų elementų dydį, formatą, naudotinas spalvas ir šriftus;

(3)

kadangi rinkoje esama įvairių formų ir dydžių pakelių, tikslinga reikalauti, kad kombinuotųjų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementai būtų išdėstomi stulpeliu arba greta. Jeigu kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis didesnis nei 70 % jo pločio, elementai turėtų būti išdėstomi stulpeliu. Jeigu kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis didesnis nei 20 %, bet mažesnis nei 65 % jo pločio, elementai turėtų būti išdėstomi greta. Jeigu kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis ne mažesnis nei 65 % ir ne didesnis nei 70 % jo pločio, tabako gaminių gamintojams turėtų būti leidžiama pasirinkti išdėstymo formatą su sąlyga, kad visi kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementai būtų gerai matomi ir nebūtų iškraipyti;

(4)

siekiant užtikrinti, kad nuotrauka būtų ryškiausias kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementas, ji turėtų būti viršuje, jei kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementai išdėstomi stulpeliu, arba kairėje pusėje, jei kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementai išdėstomi greta. Be to, nuotrauka turėtų būti didžiausias kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementas;

(5)

jeigu dėl vienetinio pakelio arba išorinės pakuotės formos kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai plotis yra gerokai didesnis už ilgį, vis dėlto tikslinga numatyti specialias taisykles dėl kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementų dydžio, siekiant užtikrinti, kad keičiant mastelį nuotrauka nebūtų iškraipyta, o tekstinis įspėjimas ir informacija apie metimą rūkyti būtų gerai matomi ir įskaitomi;

(6)

siekiant užtikrinti, kad kombinuotas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai būtų matomas ir aiškus, reikėtų nustatyti taisykles dėl spalvų, mažiausios skiriamosios gebos, šrifto ir tarpo tarp eilučių. Neišvengiamos spausdinimo nuokrypos yra priimtinos;

(7)

tikslinga numatyti kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai pateikimo ant vienetinių pakelių su viršutiniu atverčiamu dangteliu priekio specialias taisykles, jeigu dangtelis dengia daugiau arba mažiau nei 50 % nuotraukai numatyto paviršiaus ploto ir, viršutinį atverčiamą dangtelį atidengus, nuotrauka, tekstinis įspėjimas arba informacija apie metimą rūkyti būtų perskirti. Tokiais atvejais tikslinga numatyti lankstesnes taisykles, susijusias su kiekvieno iš trijų kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementų dydžiu. Gamintojams arba importuotojams taip pat turėtų būti leidžiama sumažinti tekstinio įspėjimo ir informacijos apie metimą rūkyti šrifto dydį ir tarpą tarp eilučių, jeigu kombinuotas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai ant tokių pakelių priekio pateikiamas keliomis kalbomis arba jeigu tai neišvengiama ant rūkomojo tabako gaminių, išskyrus cigaretes, suktinių tabaką ir kaljanų tabaką, su sąlyga, kad visi elementai būtų gerai matomi;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 2014/40/ES 25 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo sprendimu nustatomos rūkomojo tabako gaminiams taikomų kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai elementų išdėstymo, dizaino ir formos taisyklės.

2 straipsnis

Kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementų išdėstymas ir forma

1.   Jeigu kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis didesnis nei 70 % jo pločio, gamintojai kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementus išdėsto stulpeliu, kaip pavaizduota priedo 1 dalyje.

Jeigu kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis didesnis nei 20 %, bet mažesnis nei 65 % jo pločio, gamintojai kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementus išdėsto greta, kaip pavaizduota priedo 2 dalyje.

Jeigu kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis ne mažesnis nei 65 % ir ne didesnis nei 70 % jo pločio, gamintojai gali savo nuožiūra elementus išdėstyti stulpeliu arba greta su sąlyga, kad visi kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementai būtų gerai matomi ir neiškraipyti.

2.   Jeigu elementai išdėstomi stulpeliu, nuotrauka pateikiama kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai viršuje, o tekstinis įspėjimas ir informacija apie metimą rūkyti spausdinami po ja, kaip pavaizduota priedo 1 dalyje. Nuotrauka užima 50 %, tekstinis įspėjimas – 38 %, o informacija apie metimą rūkyti – 12 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto išoriniame juodame apvade.

Jeigu elementai išdėstomi greta, nuotrauka pateikiama kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai kairėje pusėje, tekstinis įspėjimas – dešinėje viršuje, o informacija apie metimą rūkyti – įspėjimo dešinėje apačioje, kaip pavaizduota priedo 2 dalyje. Nuotrauka užima 50 %, tekstinis įspėjimas – 40 %, o informacija apie metimą rūkyti – 10 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto išoriniame juodame apvade.

3.   Jeigu dėl vienetinio pakelio arba išorinės pakuotės formos kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai aukštis yra ne didesnis nei 20 % jo pločio, kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementai išdėstomi greta itin plačiu formatu, kaip pavaizduota priedo 3 dalyje. Nuotrauka užima 35 %, tekstinis įspėjimas – 50 %, o informacija apie metimą rūkyti – 15 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto išoriniame juodame apvade.

3 straipsnis

Kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai dizainas

1.   Kombinuotas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai spausdinamas naudojant CMYK keturių spalvų modelį. Visi juodi elementai yra C0, M0, Y0 ir K100, o šiltos geltonos spalvos elementai – C0, M10, Y100 ir K0.

Spausdinamas faktinio dydžio, kombinuotas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai atkuriamas ne mažesne kaip 300 dpi skiriamąja geba.

2.   Tekstinis įspėjimas spausdinamas baltu šriftu juodame fone.

Jeigu ketinama rūkomojo tabako gaminius pateikti rinkai valstybėse narėse, kuriose yra kelios valstybinės kalbos, tekstinis įspėjimas pirmąja kalba spausdinamas baltu šriftu, tekstinis įspėjimas antrąja kalba – šiltos geltonos spalvos šriftu, o tekstinis įspėjimas trečiąja kalba, jei taikoma, – baltu šriftu.

Informacija apie metimą rūkyti spausdinama juodu šriftu šiltos geltonos spalvos fone, kaip pavaizduota priede.

3.   Jeigu elementai išdėstomi greta, stulpeliu atvirkštine tvarka arba greta itin plačiu formatu, tarp informacijos apie metimą rūkyti ir nuotraukos sulig informacijos apie metimą rūkyti laukeliu spausdinamas 1 mm juodas apvadas.

4.   Gamintojai arba importuotojai užtikrina, kad nuotrauka būtų:

a)

atkuriama netaikant efektų, nepakoreguotų spalvų, neretušuota ir neišplėstu fonu;

b)

apkerpama ne per arti ir ne per toli nuo paveikslėlio židinio taško;

c)

proporcingai keičiant mastelį neištempiama ir nesuspaudžiama.

5.   Gamintojai užtikrina, kad:

a)

tekstinis įspėjimas ir informacija apie metimą rūkyti būtų lygiuojami kairėje ir centruojami vertikaliai;

b)

tekstinis įspėjimas ir informacija apie metimą rūkyti būtų spausdinami suspaustuoju pastorintuoju šriftu „Neue Frutiger“;

c)

tekstinis įspėjimas būtų spausdinamas vienodo dydžio šriftu;

d)

tekstinio įspėjimo ir informacijos apie metimą rūkyti šriftas būtų kuo didesnis, kad tekstas būtų kuo geriau matomas;

e)

mažiausias tekstinio įspėjimo šrifto dydis būtų 6 pt, o informacijos apie metimą rūkyti – 5 pt;

f)

tarpas tarp eilučių būtų 2 pt didesnis už tekstinio įspėjimo šrifto dydį ir 1–2 pt didesnis už informacijos apie metimą rūkyti šrifto dydį;

g)

tekstinis įspėjimas būtų atkuriamas, kaip nustatyta Direktyvos 2014/40/ES I priede, įskaitant didžiųjų raidžių naudojimą, bet neįskaitant numeracijos.

Nukrypstant nuo e ir f punktų, rūkomojo tabako gaminių, išskyrus cigaretes, suktinių tabaką ir kaljanų tabaką, gamintojai arba importuotojai gali sumažinti tekstinio įspėjimo ir informacijos apie metimą rūkyti šrifto dydį arba tarpą tarp eilučių, jeigu tai neišvengiama, su sąlyga, kad visi kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementai būtų gerai matomi.

4 straipsnis

Tam tikriems vienetiniams pakeliams su viršutiniu atverčiamu dangteliu taikomos specialios taisyklės

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, taikomos šios kombinuotų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai pateikimo ant vienetinių pakelių su viršutiniu atverčiamu dangteliu priekio taisyklės:

a)

jeigu dangtelis mažesnis už 2 straipsnio 2 dalyje nuotraukai numatytą paviršiaus plotą ir, laikantis pirmiau nurodytos nuostatos, atidarius pakelį nuotrauka būtų perskirta:

i)

tekstinis įspėjimas pateikiamas kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai viršuje, o informacija apie metimą rūkyti ir nuotrauka – po juo, kaip pavaizduota priedo 4 dalyje, ir

ii)

nuotrauka užima bent 50 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto, tekstinis įspėjimas – bent 30 %, o informacija apie metimą rūkyti – bent 10 %, bet ne daugiau kaip 12 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto išoriniame juodame apvade;

b)

jeigu dangtelis didesnis už 2 straipsnio 2 dalyje nuotraukai numatytą paviršiaus plotą ir, laikantis pirmiau nurodytos nuostatos, atidarius pakelį tekstinis įspėjimas arba informacija apie metimą rūkyti būtų perskirti:

i)

nuotrauka pateikiama kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai viršuje, o tekstinis įspėjimas ir informacija apie metimą rūkyti – po ja, kaip pavaizduota priedo 1 dalyje, ir

ii)

nuotrauka užima bent 50 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto, tekstinis įspėjimas – bent 30 %, o informacija apie metimą rūkyti – bent 10 %, bet ne daugiau kaip 12 % kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai paviršiaus ploto išoriniame juodame apvade.

Gamintojai užtikrina, kad atidarius vienetinį pakelį nė vienas iš trijų kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementų nebūtų perskirtas.

2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio 5 dalies e ir f punktų, cigarečių, suktinių tabako ir kaljanų tabako vienetiniuose pakeliuose su viršutiniu atverčiamu dangteliu gamintojai arba importuotojai gali sumažinti ant pakelių priekio pateikiamų tekstinio įspėjimo ir informacijos apie metimą rūkyti šrifto dydį arba tarpą tarp eilučių, jeigu kombinuotas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai pateikiamas keliomis kalbomis, su sąlyga, kad visi kombinuoto įspėjimo apie galimą žalą sveikatai elementai būtų gerai matomi.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 127, 2014 4 29, p. 1.


PRIEDAS

1.   Išdėstymas stulpeliu (2 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 4 straipsnio 1 dalies b punktas)

Image

2.   Gretutinis išdėstymas (2 straipsnio 1 ir 2 dalys)

Image

3.   Gretutinis išdėstymas itin plačiu formatu (2 straipsnio 3 dalis)

Image

4.   Išdėstymas stulpeliu atvirkštine tvarka (4 straipsnio 1 dalies a punktas)

Image

Top