EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

2015 m. rugsėjo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1735 dėl tikslios bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vietos ant parduodamo suktinių tabako maišelių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6455) (Tekstas svarbus EEE)

OL L 252, 2015 9 29, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1735

2015 m. rugsėjo 24 d.

dėl tikslios bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vietos ant parduodamo suktinių tabako maišelių

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6455)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (1), ypač į jos 9 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2014/40/ES nustatomos naujos įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, įskaitant bendro pobūdžio įspėjimus ir informacinius pranešimus, pateikimo ant rūkomojo tabako gaminių taisyklės, visų pirma nurodoma, kad abiejų tipų įspėjimai turi užimti 50 % paviršiaus, ant kurio yra išspausdinti. Reikėtų nustatyti tikslią tokių įspėjimų vietą ant parduodamo suktinių tabako maišelių. Maišeliai gali būti stačiakampio voko formos su angą dengiančiu atvartu (toliau – stačiakampiai maišeliai) arba statomieji;

(2)

stačiakampiai maišeliai gali būti su dvigubu atvartu, paprastai atidaromi dviem judesiais, arba su viengubu atvartu, paprastai atidaromi vienu judesiu. Daugelis tokių maišelių gaminami iš skaidraus plastikinio apvalkalo ir popierinio įdėklo, ant kurio gali būti spausdinami įspėjimai apie galimą žalą sveikatai. Kai kurie dvigubo atvarto maišeliai gaminami iš polietileno, polipropileno arba laminuotos medžiagos ir juos, anot šio pramonės sektoriaus atstovų, reikėtų perdaryti, kad būtų galima spausdinti ant abiejų atvarto pusių, ypač jei maišelis nėra daugiasluoksnis;

(3)

siekiant užtikrinti, kad įspėjimai apie galimą žalą sveikatai ant visų stačiakampių maišelių būtų pateikiami toje pačioje vietoje ir kad bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas būtų gerai matomi, jie turėtų būti spausdinami ant paviršių, matomų iki galo atidarius vienetinį pakelį;

(4)

jeigu naudojami iš polietileno, polipropileno arba laminuotos medžiagos pagaminti pakeliai, ant kurių spausdinant dvigubo atvarto vidinėje pusėje esama dažų nutekėjimo rizikos, reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vietai pakeisti, kad nebūtų spausdinama ant paviršių, tiesiogiai besiliečiančių su tabaku. Todėl pramonės sektoriaus atstovams turėtų pakakti laiko savo gamybos procesus pritaikyti prie naujųjų taisyklių. Su šiais pritaikymais susijusios sąnaudos nelaikomos neproporcingomis, atsižvelgiant į naudą dėl geresnio įspėjimų matomumo iki galo atidarius pakelį;

(5)

tinkamiausia bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vieta ant statomųjų maišelių yra ant paviršių maišelio apačioje, juolab kad vidinius paviršius dengia maišelio turinys;

(6)

įspėjimų matmenys apskaičiuotini atsižvelgiant į uždaryto pakelio paviršių matmenis pagal Direktyvos 2014/40/ES 8 straipsnio 5 dalį;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 2014/40/ES 25 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos bendro pobūdžio įspėjimų ir informacinių pranešimų tikslios vietos ant parduodamo suktinių tabako maišelių nustatymo taisyklės.

2 straipsnis

Bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vieta ant stačiakampių maišelių

1.   Ant suktinių tabako stačiakampių maišelių su angą dengiančiu atvartu (toliau – stačiakampiai maišeliai) bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas spausdinami ant abiejų paviršių, matomų iki galo atidarius vienetinį pakelį, kaip pavaizduota priedo 1 ir 2 dalyse.

Bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas pateikiami viršutiniame krašte ir užima 50 % atitinkamų paviršių, ant kurių yra išspausdinti, ploto, kaip pavaizduota priedo 1 ir 2 dalyse.

Bendro pobūdžio įspėjimas spausdinamas ant viršutinio paviršiaus.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, iki 2018 m. gegužės 20 d. iš polietileno, polipropileno arba laminuotos medžiagos pagamintiems suktinių tabako stačiakampiams dvigubo atvarto maišeliams taikomos šios taisyklės, kaip pavaizduota priedo 3 dalyje:

a)

informacinis pranešimas gali būti pateikiamas ant paviršiaus, matomo iš dalies išvyniojus vienetinį pakelį;

b)

bendro pobūdžio įspėjimas gali būti pateikiamas ant apatinio paviršiaus, matomo iki galo atidarius vienetinį pakelį;

c)

ant vidinio atvarto paviršiaus, matomo iki galo atidarius vienetinį pakelį, nespausdinama ir jis niekaip kitaip nenaudojamas;

d)

bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas pateikiami viršutiniame atitinkamų paviršių, ant kurių yra išspausdinti, krašte.

3 straipsnis

Bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vieta ant statomųjų maišelių

1.   Ant suktinių tabako statomųjų maišelių bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas pateikiami ant statomojo maišelio apatinių paviršių, matomų maišelį paguldžius (toliau – vienetinio pakelio dugnas), kaip pavaizduota priedo 4 dalyje.

2.   Bendro pobūdžio įspėjimas spausdinamas virš vienetinio pakelio dugno įlinkio esančiame paviršiuje, o informacinis pranešimas – žemiau to įlinkio esančiame paviršiuje. Bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas turi užimti 50 % atitinkamų paviršių, ant kurių yra išspausdinti, ploto. Paviršių plotas apskaičiuojamas atsižvelgiant į jų matmenis užspaudus kraštus.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Maišeliais parduodamas suktinių tabakas, kuris yra pagamintas arba išleistas į laisvą apyvartą iki 2018 m. gegužės 20 d. ir ant kurio bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas pateikiami pagal 2 straipsnio 2 dalį, gali būti pateikiamas rinkai iki 2019 m. gegužės 20 d.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 127, 2014 4 29, p. 1.


PRIEDAS

2 ir 3 straipsniuose nurodytos bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo tikslios vietos grafinės iliustracijos

1.   VIENGUBO ATVARTO MAIŠELIS (2 STRAIPSNIO 1 DALIS)

Image Image

2.   DVIGUBO ATVARTO MAIŠELIS (2 STRAIPSNIO 1 DALIS)

Image Image

3.   DVIGUBO ATVARTO MAIŠELIS (ALTERNATYVI VIETA; 2 STRAIPSNIO 2 DALIS)

Image Image

4.   STATOMASIS MAIŠELIS (3 STRAIPSNIS)

Image Image

Top