EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1293 dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/3


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1293

2015 m. liepos 20 d.

dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

1999 m. liepos 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos vardu Europos Taryboje derėtis dėl konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos;

(2)

Europos konvenciją dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (toliau – Konvencija) Europos Taryba priėmė 2001 m. sausio 24 d., ir ji įsigaliojo 2003 m. liepos 1 d.;

(3)

Konvencija nustatoma reguliavimo sistema, kuri yra beveik identiška tai, kuri išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/84/EB (1);

(4)

Konvencija 2011 m. gruodžio 21 d. buvo pasirašyta Sąjungos vardu (2);

(5)

sudarius Konvenciją galėtų būti lengviau taikyti į Direktyvos 98/84/EB nuostatas panašias nuostatas ir už Sąjungos ribų ir įtvirtinti visame Europos žemyne taikytinas teisės normas dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų;

(6)

Konvencija turėtų būti patvirtinta Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinama Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (3).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Konvencijos 12 straipsnyje numatytą patvirtinimo dokumentą ir taip pareikšti Sąjungos sutikimą būti saistomai Konvencijos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (OL L 320, 1998 11 28, p. 54).

(2)  Konvencija buvo pasirašyta remiantis 2011 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimu 2011/853/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 336, 2011 12 20, p. 1). Tas sprendimas po to buvo pakeistas 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimu 2014/243/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 128, 2014 4 30, p. 61).

(3)  Konvencijos tekstas paskelbtas OL L 336, 2011 12 20, p. 2.


PRIEDAS

ES PAREIŠKIMAS  (1)

Nors Sąjunga visiškai pripažįsta tikslus, kurių siekiama Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos, Sąjunga išreiškia savo susirūpinimą dėl konvencijos 9 straipsnio ir 10 straipsnio 3 dalies taikymo Sąjungai prisijungus prie konvencijos, vadovaujantis jos išimtine kompetencija.

Šiuo pareiškimu nedaromas poveikis balsavimo Europos Tarybos Ministrų komitete tvarkai.


(1)  Turi būti pateiktas Europos Tarybos Generaliniam sekretoriui deponuojant Konvencijos patvirtinimo dokumentą.


Top