EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1027(02)

2015 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, 3 straipsnį pripažįstama Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministerija (APNN)

OL C 355, 2015 10 27, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

27.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 355/6


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2015 m. spalio 26 d.

kuriuo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, 3 straipsnį pripažįstama Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministerija (APNN)

(2015/C 355/05)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 737/2010 (2) nustatyta, kokiomis sąlygomis Sąjungos rinkai leidžiama pateikti produktus iš ruonių, kuriuos sumedžioja inuitų arba kitos čiabuvių bendruomenės ir kurie sumedžioti siekiant valdyti jūrų išteklius;

(2)

teikiant tokius produktus rinkai turi būti pateikta pripažintos įstaigos išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad laikomasi Reglamente (ES) Nr. 737/2010 nustatytų sąlygų;

(3)

2013 m. balandžio 25 d. Komisija priėmė sprendimą (3), kuriuo pagal Reglamento (ES) Nr. 737/2010 6 straipsnį pripažino Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministeriją (APNN);

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1775 (4) iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 (5) 3 straipsnis, kuriame nustatoma, kokiomis sąlygomis Sąjungos rinkai leidžiama pateikti produktus iš ruonių, kuriuos sumedžioja inuitų arba kitos čiabuvių bendruomenės;

(5)

Reglamente (ES) 2015/1775 nustatyta, kad Reglamentas (ES) Nr. 737/2010 panaikinamas nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850 įsigaliojimo dienos;

(6)

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisija gavo 2015 m. rugsėjo 24 d. Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministerijos (APNN) prašymą kartu su patvirtinamaisiais dokumentais, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio pakeitimus, ją dar kartą patvirtinti pripažinta įstaiga;

(7)

Komisija, atlikusi pateiktų patvirtinamųjų dokumentų vertinimą, per kurį siekta nustatyti, ar atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio pakeitimus tenkinami Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1850 nustatyti įstaigų pripažinimo reikalavimai, įsitikino, kad Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministerija (APNN) tenkina Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850 3 straipsnio 1 dalies b ir e punktų reikalavimus;

(8)

todėl Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministerijai (APNN) turėtų būti suteiktas prašomas pripažinimas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Grenlandijos žuvininkystės, medžioklės ir žemės ūkio ministerija (APNN) pripažįstama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850 3 straipsnį.

2 straipsnis

Aplinkos generalinio direktorato generaliniam direktoriui nurodyta užtikrinti, kad apie šį sprendimą būtų pranešta pareiškėjui ir kad šio sprendimo turinys būtų nedelsiant paskelbtas Komisijos svetainėje.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 271, 2015 10 16, p. 1.

(2)  2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL L 216, 2010 8 17, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/2013_2277_en.pdf

(4)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1775, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010 (OL L 262, 2015 10 7, p. 1).

(5)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).


Top