Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0251

2015 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/251, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 710) Tekstas svarbus EEE

OJ L 41, 17.2.2015, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/251/oj

17.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/251

2015 m. vasario 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 710)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. Šio sprendimo priede nustatytos ir išvardytos tam tikros šių valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Estijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sritys;

(2)

turėtų būti peržiūrėtas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 11 straipsnis, kuriuo draudžiama išvežti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis šviežią kiaulieną, tam tikrus kiaulienos pusgaminius ir kiaulienos produktus iš priede išvardytų sričių, siekiant jį geriau suderinti su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, kurios taikomos eksportui į trečiąsias šalis;

(3)

nuo 2014 m. buvo pranešta apie kelis afrikinio kiaulių maro atvejus šernų populiacijoje prie Estijos ir Latvijos sienos abiejose valstybėse esančioje srityje, kuri įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 1 priedo I dalį. Lietuvoje pranešta apie du atvejus Kaune ir Kupiškyje;

(4)

dabartinės epidemiologinės padėties raida turėtų būti aptariama atliekant gyvūnų sveikatos padėties keliamos rizikos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje vertinimą. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos sričių, kurioms taikomos Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje dėl šios ligos susiklosčiusią dabartinę gyvūnų sveikatos padėtį;

(5)

taigi, būtina iš dalies pakeisti Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedą, kad į to priedo II dalį būtų įtrauktos atitinkamos Estijos, Latvijos ir Lietuvos sritys;

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

11 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, susijusios valstybės narės, kurių sritys išvardytos priedo II, III ar IV dalyje, gali leisti išvežti šviežią kiaulieną, nurodytą 1 dalyje, ir kiaulienos pusgaminius bei kiaulienos produktus, kurie pagaminti iš tokios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra tokios kiaulienos, į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis, su sąlyga, kad šie kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai yra gauti iš kiaulių, kurios nuo atsivedimo buvo laikomos ūkiuose, esančiuose už priedo II, III ir IV dalyse išvardytų sričių ribų, o šviežia kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai gaminami, laikomi ir perdirbami įmonėse, patvirtintose pagal 12 straipsnį.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, susijusios valstybės narės, kurių sritys išvardytos priedo II dalyje, gali leisti išvežti šviežią kiaulieną, nurodytą 1 dalyje, ir kiaulienos pusgaminius bei kiaulienos produktus, kurie pagaminti iš tokios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra tokios kiaulienos, į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis, su sąlyga, kad šie kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai yra gauti iš kiaulių, kurios atitinka 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 3 dalyje nustatytus reikalavimus.“

2)

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Estijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Põlvamaa maakond,

Häädemeeste vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Nõo vald,

Paikuse vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Saarepeedi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Suure-Jaani vald,

Tahkuranna vald,

Torma vald,

Vastseliina vald,

Viiratsi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võru vald,

Võru linn,

Kunda linn,

Viljandi linn.“

;

b)

Latvijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizkraukles novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes ir Liepnas pagasti,

Amatas novads,

Apes novads: Virešu pagasts,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Kocēnu novads,

Krimuldas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Mālpils novads,

Mazsalacas novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Pārgaujas novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

republikas pilsēta Valmiera.“

;

c)

Lietuvai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Kėdainių rajono savivaldybėje Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų ir Surviliškio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybėje Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio ir Smilgių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybėje Skėmių ir Sidabravo seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.“

2)

II dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Estijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„1.   Estija

Šios Estijos sritys:

IDA-Virumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Abja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Paistu vald,

Tarvastu vald,

Antsla vald,

Mõniste vald,

Varstu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Haanja vald,

Misso vald,

Urvaste vald.“

;

b)

Latvijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aknīstes novads,

Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes ir Pededzes pagasti,

Apes novads: Gaujienas, Trapenes ir Apes pagasts,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

Jēkabpils novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pļaviņu novads,

Varakļānu novads.“

;

c)

Lietuvai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybėje Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio, Troškūnų, Viešintų seniūnijos ir Svėdasų dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. 118,

Kėdainių rajono savivaldybėje Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybėje Alizavos, Kupiškio, Noriūnų ir Subačiaus seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybėje Ramygalos, Vadoklių ir Raguvos seniūnijos,

Alytaus apskritis,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė.“


Top