EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

2015 m. vasario 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/509, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių, Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimo ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių 1, 3 ir 4 straipsniai (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; netiesiogiai panaikino 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/509

2015 m. vasario 18 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių, Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimo ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių 1, 3 ir 4 straipsniai (ECB/2015/9)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

siekiant aiškumo ir nuoseklumo bei Eurosistemos įkaito sistemos supaprastinimo, sprendimuose ECB/2013/6 (1) ir ECB/2013/35 (2) bei Sprendimo ECB/2014/23 (3) 1 straipsnyje nustatyti įsipareigojimai buvo įtraukti į Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), kurios yra pagrindinis teisės aktas Eurosistemos pinigų poilitikos priemonių ir procedure srityje;

(2)

siekiant aiškumo ir nuoseklumo bei Eurosistemos teisinės sistemos supaprastinimo, Sprendimo ECB/2014/23 3 straipsnio nuostatos buvo įtrauktos į Gaires ECB/2012/27 (5), o Sprendimo ECB/2014/23 4 straipsnio nuostatos buvo įtrauktos į Gaires ECB/2014/9 (6);

(3)

todėl sprendimai ECB/2013/6 ir ECB/2013/35 bei Sprendimo ECB/2014/23 1, 3 ir 4 straipsniai turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimų ECB/2013/6 ir ECB/2013/35 bei Sprendimo ECB/2014/23 1 straipsnio panaikinimas

1.   Panaikinami sprendimai ECB/2013/6 ir ECB/2013/35.

2.   Panaikinamas Sprendimo ECB/2014/23 1 straipsnis.

3.   Nuorodos į 1 ir 2 dalyse nurodytus panaikintus sprendimus ir straipsnį laikomos nuorodomis į Gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

2 straipsnis

Sprendimo ECB/2014/23 3 ir 4 straipsnių panaikinimas

1.   Panaikinami Sprendimo ECB/2014/23 3 ir 4 straipsniai.

2.   Nuorodos į panaikintą Sprendimo ECB/2014/23 3 straipsnį laikomos nuorodomis į Gairių ECB/2012/27 II priedo 12 straipsnio 5 dalį.

3.   Nuorodos į panaikintą Sprendimo ECB/2014/23 4 straipsnį laikomos nuorodomis į Gairių ECB/2014/9 5 straipsnio 2 ir 3 dalis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šio sprendimo 1 straipsnis įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

2.   Šio sprendimo 2 straipsnis įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. vasario 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2013 m. kovo 20 d. Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių (OL L 95, 2013 4 5, p. 22).

(2)  2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 301, 2013 11 12, p. 6).

(3)  2014 m. birželio 5 d. Sprendimas ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių (OL L 168, 2014 6 7, p. 115).

(4)  2014 m. gruodžio 19 d. Eurpos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(5)  2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).

(6)  2014 m. vasario 20 d. Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (OL L 159, 2014 5 28, p. 56).


Top