EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1329

2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1329/2014, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo

OJ L 359, 16.12.2014, p. 30–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/oj

16.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 359/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1329/2014

2014 m. gruodžio 9 d.

kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (1), ypač jo 46 straipsnio 3 dalies b punktą, 59 straipsnio 1 dalį, 60 straipsnio 2 dalį, 61 straipsnio 2 dalį, 65 straipsnio 2 dalį ir 67 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

tam, kad Reglamentas (ES) Nr. 650/2012 būtų taikomas tinkamai, reikia nustatyti tam tikras formas;

(2)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, šios šalys nedalyvavo priimant Reglamentą (ES) Nr. 650/2012. Todėl Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Paveldėjimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 650/2012 46 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto liudijimo dėl teismo sprendimo paveldėjimo byloje forma nustatoma 1 priede (I forma).

2.   Reglamento (ES) Nr. 650/2012 59 straipsnio 1 dalyje ir 60 straipsnio 2 dalyje nurodyto liudijimo dėl paveldėjimo byloje priimto autentiško dokumento forma nustatoma 2 priede (II forma).

3.   Reglamento (ES) Nr. 650/2012 61 straipsnio 2 dalyje nurodyto liudijimo dėl teisminio susitarimo paveldėjimo byloje forma nustatoma 3 priede (III forma).

4.   Reglamento (ES) Nr. 650/2012 65 straipsnio 2 dalyje nurodytos paraiškos išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą forma nustatoma 4 priede (IV forma).

5.   Reglamento (ES) Nr. 650/2012 67 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos paveldėjimo pažymėjimo forma nustatoma 5 priede (V forma).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 17 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 107.


1 PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


2 PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


3 PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image


4 PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


5 PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top