EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

2014 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 763/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo taikymo taisyklės, susijusios su informavimo ir viešinimo priemonių techninėmis charakteristikomis ir Sąjungos emblemos kūrimo nurodymais

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 763/2014

2014 m. liepos 11 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo taikymo taisyklės, susijusios su informavimo ir viešinimo priemonių techninėmis charakteristikomis ir Sąjungos emblemos kūrimo nurodymais

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 119 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 119 straipsnyje nustatytos bendrosios taisyklės, susijusios su informavimu ir viešinimu, taikytinu visoms veiksmų programoms ir veiksmams, finansuojamiems Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) lėšomis. Išsamios informavimo ir viešinimo priemonių, skirtų visuomenei, ir informavimo priemonių, skirtų pareiškėjams bei paramos gavėjams, taisyklės išdėstytos Reglamento (ES) Nr. 508/2014 V priede;

(2)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos sanglaudos politikos srities veiksmams, įskaitant veiksmus, finansuojamus EJRŽF lėšomis, skirtos informavimo ir komunikacijos priemonės būtų vizualiai tapačios, turėtų būti parengti Sąjungos emblemos kūrimo nurodymai ir nustatytos standartinės spalvos, taip pat nustatytos Sąjungos emblemos ir fondo arba fondų, iš kurių remiamas veiksmas, nuorodos pateikimo techninės charakteristikos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramos patvirtinimas

Valstybė narė arba valdymo institucija atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog visose informavimo ir viešinimo priemonėse, skirtose paramos gavėjams, potencialiems paramos gavėjams ir visuomenei, būtų nurodoma, kad atitinkamas veiksmas remiamas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, pateikiant:

a)

Sąjungos emblemą pagal 2 straipsnį ir nuorodą į Europos Sąjungą pagal 3 straipsnį;

b)

nuorodą į Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą arba, kelių fondų lėšomis finansuojamo veiksmo atveju, nuorodą į Europos struktūrinius ir investicijų fondus pagal 4 straipsnį.

2 straipsnis

Sąjungos emblema

1.   Sąjungos emblema sukuriama pagal priede nustatytus grafinius standartus.

2.   Interneto svetainėse pateikiama spalvota Sąjungos emblema. Kai tik įmanoma, spalvota emblema naudojama ir visose kitose žiniasklaidos priemonėse. Vienspalvė emblema gali būti naudojama tik pagrįstais atvejais.

3.   Sąjungos emblema visada turi būti aiškiai matoma ir matomoje vietoje. Jos padėtis ir dydis turi atitikti naudojamos medžiagos arba dokumento matmenis. Sąjungos emblemos mažiausias aukštis – 1 cm. Mažose reklaminėse priemonėse Sąjungos emblemos mažiausias aukštis – 5 mm.

4.   Interneto svetainėje pateikiama Sąjungos emblema turi būti matoma skaitmeninio prietaiso rodomame plote, kad vartotojams nereikėtų puslapiu slinkti žemyn.

5.   Jeigu šalia Sąjungos emblemos pateikiama kitų logotipų, Sąjungos emblema turi būti bent jau tokių pačių aukščio ar pločio matmenų kaip didžiausias iš kitų logotipų. Rekomenduojama, kad ES emblema būtų gerokai toliau nuo trečiosios šalies organizacijos logotipo.

3 straipsnis

Nuoroda į Europos Sąjungą

1.   Visada rašomas visas Europos Sąjungos pavadinimas. Drauge su Sąjungos emblema naudotinas bet kuris iš toliau nurodytų šriftų garnitūrų: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ir Verdana. Neleidžiama naudoti kursyvo, pabraukto teksto ir šrifto efektų.

2.   Nėra specialių reikalavimų dėl tekstinės formuluotės padėties Sąjungos emblemos atžvilgiu, bet ši formuluotė neturėtų nė kiek dengti Sąjungos ženklo.

3.   Naudojamas emblemos dydžiui proporcingas šrifto dydis. Priklausomai nuo fono naudojamas mėlynos (reflex blue), juodos arba baltos spalvos šriftas.

4 straipsnis

Nuoroda į Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą ir į Europos struktūrinius ir investicijų fondus turi būti matomos skaitmeninio prietaiso rodomame plote, kad vartotojams nereikėtų puslapiu slinkti žemyn.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jose Manuel BARROSO


(1)  OL L 149, 2014 5 20.


PRIEDAS

Sąjungos emblemos kūrimo grafiniai standartai ir standartinių spalvų nustatymas

Išsamius nurodymus galima rasti

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SIMBOLIŲ APIBŪDINIMAS

Mėlyno dangaus fone – ratu išdėstytos dvylika auksinių žvaigždžių, simbolizuojančių Europos tautų sąjungą. Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika yra tobulumo ir vienybės simbolis.

HERALDIKOS APIBŪDINIMAS

Mėlyname fone – dvylikos auksinių žvaigždžių, kurių kampai nesiliečia, apskritimas.

GEOMETRINIS APIBŪDINIMAS

Image

Emblema yra mėlynos stačiakampės vėliavos formos, kurios ilgis yra lygus 1,5 jos pločio. Dvylika auksinių žvaigždžių, išsidėsčiusių lygiais intervalais, sudaro menamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai stačiakampio pločio. Kiekviena žvaigždė turi penkis kampus, kurie išsidėstę ant menamo apskritimo perimetro, o jo spindulys lygus vienai aštuonioliktajai stačiakampio pločio. Visos žvaigždės išdėstytos vertikaliai, t. y. viena viršūnė yra viršuje, o dvi – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu. Apskritime žvaigždės išdėstytos kaip valandos laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius nekintamas.

PATVIRTINTOS SPALVOS

Emblemoje naudojamos šios spalvos:

Stačiakampio pagrindo spalva – mėlyna PANTONE REFLEX BLUE;

žvaigždžių spalva – geltona PANTONE YELLOW.

KETURSPALVĖ SPAUDA

Jei naudojama keturspalvė spauda, dvi standartinės spalvos spaudžiamos naudojant keturspalvės spaudos metodą.

PANTONE YELLOW spalva gaunama naudojant 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE spalva gaunama sumaišant 100 % „Process Cyan“ ir 80 % „Process Magenta“.

INTERNETAS

PANTONE REFLEX BLUE tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB: 0/51/153 (šešioliktainėje sistemoje: 003399), o PANTONE YELLOW tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB: 255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).

VIENSPALVIO ATGAMINIMO PROCESAS

Jei naudojama juoda spalva, stačiakampio kontūrai pažymimi juodai ir atspaudžiamos juodos žvaigždės baltame fone.

Image

Jei naudojama mėlyna spalva („Reflex Blue“), ji naudojama 100 % fonui, o žvaigždės paliekamos baltos.

Image

ATGAMINIMAS SPALVOTAME FONE

Jei negalima apsieiti be spalvoto fono, stačiakampis apvedamas balta linija, kurios plotis turi būti 1/25 stačiakampio pločio.

Image

Top