EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

2014 m. liepos 8 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 756/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 756/2014

2014 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos

(ECB/2014/30)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (2) įsigaliojo 2013 m. lapkričio 27 d. ir bus taikomas pinigų finansų įstaigų (PFĮ) teikiamiems duomenims apie palūkanų normas nuo 2015 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) turi būti atskirai teikiami duomenys apie paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, naujų sandorių sumas; kartu pagal Gairių ECB/2014/15 (3) II priedo 13 dalies 4 punktą turi būti teikiami duomenys apie paskoloms, kurių sąlygos buvo pakeistos, taikomas palūkanų normas;

(3)

Reglamente (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) nustatytą paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, apimtį būtina suvienodinti su Gairėmis ECB/2014/15, taip užtikrinant tinkamą paskolų sąlygų pakeitimo, kuris įvyksta ataskaitiniu laikotarpiu per kurį buvo suteikta paskola, apskaitą bei tikslų duomenų teikimą apie paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, naujų sandorių sumas, tų paskolų, kurios dar nėra visiškai paimtos, t. y. paskolos imamos dalimis, atžvilgiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) I priedo 2 dalies VI skirsnio 22 punktas pakeičiamas taip:

„22.

PFĮ palūkanų normų statistikos tikslais teikiant atskirus duomenis apie paskolų namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, kurių sąlygos buvo pakeistos, naujų sandorių sumas, paskolos, kurių sąlygos buvo pakeistos, apima visus naujus sandorius dėl paskolų, išskyrus atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimus, ir kreditinės kortelės skolą, kurios buvo suteiktos, bet iki sąlygų pakeitimo dar negrąžintos.“

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. liepos 8 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51).

(3)  2014 m. balandžio 4 d. Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (priimtos 2014 m. balandžio 4 d. ir skelbiamos ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu). Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Top