Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

2014 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 724/2014 dėl keitimosi duomenimis standarto, naudojamo perduodant duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje Tekstas svarbus EEE

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 724/2014

2014 m. birželio 26 d.

dėl keitimosi duomenimis standarto, naudojamo perduodant duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turėtų perduoti Komisijai duomenis ir metaduomenis, reikalaujamus pagal reglamentą, vadovaudamosi nurodytu keitimosi duomenimis standartu ir kita praktine tvarka, kuriuos turėtų nustatyti Komisija;

(2)

vieno keitimosi duomenimis ir duomenų perdavimo standarto naudojimas statistiniams duomenims, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 549/2013, labai padėtų integruoti šios statistikos srities veiklos procesus;

(3)

Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Europos Centrinis Bankas, Komisija (Eurostatas), Tarptautinis valiutos fondas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Jungtinės Tautos ir Pasaulio bankas parengė keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyvą dėl keitimosi ir dalijimosi duomenimis ir metaduomenimis statistinių bei techninių standartų. SDMX nustatomi keitimosi oficialiais statistiniais duomenimis statistiniai ir techniniai standartai, įskaitant SDMX ženklinimo kalbą, naudojančią XML sintaksę („SDMX-ML formatas“). Todėl pagal šį standartą turėtų būti nustatyta nauja duomenų formato ir duomenų struktūros apibrėžtis. Kad būtų paprasčiau pereiti prie naujojo formato, Komisija turėtų pirmuosius dvejus metus įsigaliojus reglamentui teikti valstybėms narėms šablonus, kuriuos būtų galima naudoti kaip įvestis į SDMX konvertavimo priemones;

(4)

Komisija turėtų pateikti išsamius dokumentus, kuriuose būtų nustatytos SDMX duomenų struktūros apibrėžtys, ir jų taikymo gaires;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenų perdavimo standartas

Valstybės narės teikia Reglamentu (ES) Nr. 549/2013 reikalaujamus duomenis naudodamos SDMX duomenų struktūros apibrėžtis.

2 straipsnis

Duomenų formato techninės specifikacijos

Valstybės narės teikia duomenis ir metaduomenis SDMX-ML formatu.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2013 6 26, p. 1.


Top