EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

2014 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 518/2014, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 ir (ES) Nr. 812/2013 dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo internete Tekstas svarbus EEE

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 518/2014

2014 m. kovo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 ir (ES) Nr. 812/2013 dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo internete

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 7 ir 10 straipsnius,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad su energija susijusių gaminių ženklinimo tvarką nustatytų Komisija deleguotaisiais teisės aktais, kuriuose numatytomis priemonėmis būtų užtikrinta, kad būsimiems galutiniams naudotojams būtų pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje nurodyta informacija, kai gaminiai parduodami nuotoliniu būdu, įskaitant pardavimą paštu, naudojant katalogus, internetu arba telemarketingo priemonėmis;

(2)

pagal galiojančius reikalavimus informacija etiketėje turi būti pateikiama tam tikra eilės tvarka, kai gaminiais prekiaujama nuotoliniu būdu. Tačiau nereikalaujama rodyti pačią etiketę arba vardinių parametrų lentelę. Todėl paveikiamos galutinių naudotojų galimybės priimti informacija geriau pagrįstus pirkimo sprendimus, kai gaminiais prekiaujama nuotoliniu būdu, nes tokie naudotojai negali vadovautis spalvine etiketės skale, jie neinformuojami, kuri gaminių grupės energijos vartojimo efektyvumo klasė yra geriausia, ir negauna papildomos vardinių parametrų lentelėje pateikiamos informacijos;

(3)

internetinėmis nuotolinės prekybos priemonėmis parduodamų su energija susijusių gaminių dalis tampa vis reikšmingesnė. Internetu parduodamų gaminių etiketes ir vardinių parametrų lenteles galima rodyti neužkrovus papildomos administracinės naštos. Todėl internetu gaminius parduodantys prekiautojai turėtų rodyti etiketę ir vardinių parametrų lentelę;

(4)

kad etiketė ir vardinių parametrų lentelė būtų rodoma internete, tiekėjai turėtų prekiautojams pateikti kiekvieno su energija susijusio gaminio modelio elektroninį etiketės ir vardinių parametrų lentelės variantą, t. y. etiketę ir vardinių parametrų lentelę pateikti interneto svetainėje, iš kurios jas galėtų atsisiųsti prekiautojai;

(5)

kad šio reglamento reikalavimai būtų įgyvendinami pagal įprastus verslo ciklus, tiekėjai turėtų būti įpareigoti pateikti tik naujų ir modernizuotų modelių elektroninę etiketę ir vardinių parametrų lentelę, t. y. tų, kurių modelio identifikatorius yra naujas. Esamų modelių elektroninė etiketė ir gaminio vardinių parametrų lentelė turėtų būti pateikiamos savanoriškai;

(6)

etiketei ir vardinių parametrų lentelei parodyti šalia gaminio gali reikėti daugiau vietos ekrane, todėl turėtų būti leidžiama etiketę ir lentelę rodyti įdėtiniame rodinyje;

(7)

todėl Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010 (2), (ES) Nr. 1060/2010 (3), (ES) Nr. 1061/2010 (4), (ES) Nr. 1062/2010 (5), (ES) Nr. 626/2011 (6), (ES) Nr. 392/2012 (7), (ES) Nr. 874/2012 (8), (ES) Nr. 665/2013 (9), (ES) Nr. 811/2013 (10) ir (ES) Nr. 812/2013 (11) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių indaplovių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių indaplovių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių indaplovių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių indaplovių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitinėmis indaplovėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV priedą tiekėjo pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento I priedą įrašomas naujas VIII priedas.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių šaldymo aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių šaldymo aparatų modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių šaldymo aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių šaldymo aparatų modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitiniais šaldymo aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal V priedą tiekėjų pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos X priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento II priedą įrašomas naujas X priedas.

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių skalbyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių skalbyklių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių skalbyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių skalbyklių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitinėmis skalbyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV priedą tiekėjų pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento III priedą įrašomas naujas VIII priedas.

4 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno televizijos aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede.. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų televizijos aparatų modelių elektroninė etiketė;“;

b)

1 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno televizijos aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų televizijos aparatų modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant televizijos aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjo pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies f ir g punktus buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos IX priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento IV priedą įrašomas naujas IX priedas.

5 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 626/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis h punktas:

„h)

laikantis II priede nustatytų energijos vartojimo efektyvumo klasių, prekiautojams pateikiama kiekvieno oro kondicionierių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų oro kondicionierių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

1 dalyje įrašomas šis i punktas:

„i)

prekiautojams pateikiama kiekvieno oro kondicionierių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų oro kondicionierių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant oro kondicionieriais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV ir VI priedus tiekėjo pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies h ir i punktus buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos IX priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento V priedą įrašomas naujas IX priedas.

6 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 392/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių būgninių džiovyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų būgninių džiovyklių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių būgninių džiovyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų būgninių džiovyklių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitinėmis būgninėmis džiovyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal šio reglamento IV priedą tiekėjų pateikta informacija, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento VI priedą įrašomas naujas VIII priedas.

7 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 874/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno lempų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priedo 1 punkte. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų lempų modelių elektroninė etiketė.“;

b)

2 dalyje įrašomas šis e punktas:

„e)

prekiautojams pateikiama kiekvieno šviestuvų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priedo 2 punkte. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų šviestuvų modelių elektroninė etiketė.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

kiekvienas modelis, kurį siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis savininkas negali apžiūrėti, būtų pateikiamas su informacija, kurią pagal IV priedą pateikia tiekėjai. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies f punktą buvo pateikta elektroninė etiketė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“;

b)

2 dalyje įrašomas šis d punktas:

„d)

prie kiekvieno modelio, kurį pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma siūloma internetu ir kurio elektroninė etiketė buvo pateikta pagal 3 straipsnio 2 dalies e punktą, būtų pateikiama VIII priede nustatyta etiketė.“

3)

Pagal šio reglamento VII priedą įrašomas naujas VIII priedas.

8 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 665/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno dulkių siurblio modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų dulkių siurblių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

1 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno dulkių siurblių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų dulkių siurblių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant dulkių siurbliais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal šio reglamento V priedą tiekėjų pateikta informacija, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies f ir g punktus buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento VIII priedą įrašomas naujas VIII priedas.

9 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 811/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

b)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 1 punkte; taikant šį reikalavimą patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.“;

c)

1 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

d)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

e)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 2 punkte; taikant šį reikalavimą kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.“;

f)

2 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

g)

3 dalyje įrašomas šis c punktas:

„c)

prekiautojams pateikiama kiekvieno temperatūros reguliatorių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 3 punkte.“;

h)

4 dalyje įrašomas c punktas:

„c)

prekiautojams pateikiama kiekvieno saulės energijos įrenginių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 4 punkte.“;

i)

5 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

j)

5 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 5 punkte.“;

k)

6 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 4 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

l)

6 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 6 punkte.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant patalpų šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant kombinuotaisiais šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“;

c)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“;

d)

4 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 4 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“.

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IX priedą.

4)

Pagal šio reglamento IX priedą įrašomas naujas IX priedas.

10 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr 812/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 812/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

b)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 1 punkte; taikant šį reikalavimą vandens šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.“;

c)

1 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

d)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų, atitinkančių II priedo 2 punkte nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

e)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 2 punkte.“;

f)

2 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų, atitinkančių II priedo 2 punkte nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

g)

3 dalyje įrašomas šis c punktas:

„c)

prekiautojams pateikiama kiekvieno saulės energijos įrenginių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 3 punkte.“;

h)

4 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

i)

4 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 4 punkte.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant vandens šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant karšto vandens talpyklomis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;“;

c)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;“.

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento X priedą.

4)

Pagal šio reglamento X priedą įrašomas naujas X priedas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).

(3)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).

(4)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

(5)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 64).

(6)  2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 178, 2011 7 6, p. 1).

(7)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 123, 2012 5 9, p. 1).

(8)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).

(9)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 192, 2013 7 13, p. 1).

(10)  2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL L 239, 2013 9 6, p. 1).

(11)  2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 239, 2013 9 6, p. 83).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priedo 2 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis X priedas:

„X PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga II priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


III PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priedo 2 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


IV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis IX priedas:

„IX PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga V priedo 5 punkte nustatytam dydžiui.Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gamino kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


V PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 priedų pakeitimai

Įrašomas šis IX priedas:

„IX PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 4–6 dalyse nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies i punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


VI PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priedo 4 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


VII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–4 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies f punkto arba 3 straipsnio 2 dalies e punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis, paskui – informacijos apie gaminio kainą objektai;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.“


VIII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 priedų pakeitimai

Įrašomas VII priedas:

„VII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga II priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


IX PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 priedų pakeitimai

a)

VI priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus apžiūrą internete“

b)

Įrašomas šis IX priedas:

„IX PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti arba, komplekto atveju, pagal tiekėjų pateiktas 3 straipsnio reikalavimus atitinkančias etiketes ir gaminio vardinių parametrų lenteles užpildyta reikiama etiketė. Jei rodomas gaminys ir komplektas, tačiau nurodyta tik komplekto kaina, rodoma tik komplekto etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio arba komplekto kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio arba komplekto vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


X PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 priedų pakeitimai

a)

VI priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus apžiūrą internete“

b)

Įrašomas šis X priedas:

„X PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti arba, komplekto atveju, pagal tiekėjų pateiktas 3 straipsnio reikalavimus atitinkančias etiketes ir gaminio vardinių parametrų lenteles užpildyta reikiama etiketė. Jei rodomas gaminys ir komplektas, tačiau nurodyta tik komplekto kaina, rodoma tik komplekto etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio arba komplekto kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio arba komplekto vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


Top